SCENARIUSZ LEKCJI Z M*ODZIE** KLAS III GIMNAZJUM PO*WI

Report
SCENARIUSZ LEKCJI Z MŁODZIEŻĄ KLAS III GIMNAZJUM
POŚWIĘCONEJ PLANOWANIU I PODJĘCIU DECYZJI
DOTYCZĄCEJ WYBORU ZAWODU
I NAUKI W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ
1. Branże i zawody przyszłości
2. Branże przyszłościowe na Lubelszczyźnie
3. Barometr Perspektyw Zatrudnienia Manpower
4. Kierunki zamawiane
5.Diagnoza predyspozycji i zainteresowań zawodowych
6. Doradca 2000 – charakterystyki zawodów
7. Przewodnik po zawodach
8. Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych
9. Informator. Szkoły zawodowe w Lublinie
10. Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy
Barometr Perspektyw Zatrudnienia Manpower – 1 i 2 kwartał 2013
www.manpower.pl
Branże kluczowe dla Lubelszczyzny, wykazujące największe możliwości zatrudnienia
absolwentów:
1. branża informatyczna (programiści, informatycy wąskich specjalności, działalność
usługowa w zakresie informatyki
związana z przetwarzaniem danych, dostarczaniem informacji, działalność związana z
oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki
2. sektor BPO - zdalne usługi finansowo-księgowe, rachunkowe, podatkowe, prawne
3. sektor BPO - zdalne usługi w zakresie obsługi klienta związane z codzienną
administracyjną obsługą biura, wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej,
działalność związana z planowaniem finansowym, rachunkowością, księgowością,
logistyką, dostarczaniem personelu, działalność centrów telefonicznych
4. Przemysły kreatywne obejmujące badania rynku, badania opinii publicznej,
projektowanie reklam, marketing bezpośredni, tworzenie multimediów
5. Turystyka i działalność usługowa z nią związana, organizowanie imprez
turystycznych, informacja turystyczna, doradztwo turystyczne, działalność
organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych, rezerwacja miejsc
turystycznych
BPO - Business Process Outsourcing - zdalne usługi biznesowe
Outsourcing biznesowy – świadczenie wyspecjalizowanych usług finansowych,
informatycznych bądź marketingowych dla zewnętrznych przedsiębiorstw.
W zglobalizowanej gospodarce outsourcing, czyli powierzanie wsparcia głównych
działań przedsiębiorstw podmiotom zewnętrznym, staje się koniecznością.
Wzmacnianie BPO (Business Process Outsourcing – „zdalne” usługi biznesowe),
ze szczególnym naciskiem na rozwój KPO (Knowledge Process Outsourcing –
outsourcing kompetencyjny oparty na wiedzy specjalistów) jest możliwe dzięki
wykształconym kadrom. Centra KPO oferują swoim klientom szeroki wybór
wysoko wykwalifikowanych specjalistów, mają też możliwość wskazania zakresu
kompetencji i doświadczenia wymaganych od specjalisty, w zależności
od zmieniających się potrzeb jego organizacji.
Przemysły kreatywne
„Działania, które biorą się z kreatywności, innowacyjności i talentu,
które mają zarazem potencjał tworzenia bogactwa oraz miejsc pracy„
Przemysły kreatywne utożsamiane także z przemysłami kultury są stosunkowo
nowym sektorem światowej gospodarki. Sektor ten oparty jest na kreatywnych,
innowacyjnych i wynikających z talentu działaniach twórców szeroko pojętej
sztuki, mediów i projektowania. Podstawą do zaistnienia tych działań jest bogata
i wielodyscyplinarna wiedza twórców sektora kreatywnego, w wyniku której
wytwarzane i dystrybuowane są dobra oraz usługi posiadające wartość dodaną
(m.in. wysoką jakość, atrakcyjną i przemyślaną formę). Powstające w tym sektorze
produkty spełniają wyznaczone cele rynkowe, przynosząc tym samym znaczne
korzyści ekonomiczne w sektorze usług oraz przemyśle z którymi częstokroć
się łączą. Dla twórców działających w sektorze kreatywnym głównym źródłem
zysków są przychody z handlu oraz praw własności intelektualnej.
Przemysły kreatywne
Do przemysłów kreatywnych zaliczane są:
1. reklama,
2. film i wideo,
3. architektura,
4. muzyka,
5. rynek sztuki i antyków,
6. sztuki performatywne,
7. gry komputerowe i wideo,
8. rynek wydawniczy,
9. rzemiosło,
10. oprogramowanie,
11. wzornictwo,
12. radio i telewizja,
13. projektowanie mody.
www.kierunki-zamawiane.pl
(link na stronie "Podstawowe informacje")
www.kierunkistudiow.pl
Lista kierunków zamawianych 2012/2013
•
automatyka i robotyka
•
biotechnologia
•
budownictwo
•
chemia
•
energetyka
•
fizyka i fizyka techniczna
•
informatyka
•
inżynieria materiałowa
•
inżynieria środowiskowa
•
matematyka
•
mechanika i budowa maszyn
•
mechatronika
•
ochrona środowiska
•
wzornictwo
•
inżynieria chemiczna
•
technologia chemiczna i procesowa
Kierunki zamawiane dotyczą przede wszystkim kierunków
związanych z przedmiotami ścisłymi oraz kierunków
technicznych.
Wirtualny Informator Maturzysty
www.uczelnie.info.pl
www.doradztwozawodowe-koweziu.pl
(linki na stronie "Narzędzia dla ucznia", "Informacje o zawodach",
"Rynek pracy")
Kiedy wybieram zawód warto wykonać szereg kroków, warto odpowiednio
spojrzeć na własną osobę, dokonać analizy naszych umiejętności, kwalifikacji,
predyspozycji, cech osobowości, kompetencji społecznych – pamiętając
jednocześnie by były one zgodne z wymaganiami i oczekiwaniami
pracodawców.
Wspomniane kroki związane z wyborem zawodu to:
1. Przeanalizować posiadane predyspozycje
2. Określić powody wyboru zawodu
3. Poznać lokalny rynek pracy
4. Poznać wymagania dotyczące wykonywania zawodu
5. Zapoznać się z ofertą edukacyjną
Dobrze być świadomym, dlaczego wybiera się dany zawód ?
Jakie są MOJE powody chęci pracy w danym zawodzie ?
Jakie są powody tego wyboru ?
1. Jest zgodny z moimi zainteresowaniami
2. Jest zgodny z moimi możliwościami i umiejętnościami
3. Wiąże się z prestiżem społecznym
4. Umożliwia łatwe znalezienie pracy
5. Pozwala na osiąganie wysokich zarobków
6. Namówili mnie na niego koledzy i koleżanki
7. Jest na niego zapotrzebowanie na rynku pracy
8. Od dzieciństwa marzyłem o pracy w tym zawodzie i teraz te marzenia realizuje
9. Moi rodzice posiadają taki zawód i zawsze podobało mi się to, czym się zajmują
10. To był przypadkowy wybór
11. Nie wiem
www.psz.praca.gov.pl
(link na stronie "Doradca 2000")
www.psz.praca.gov.pl
(link na stronie "Doradca 2000")
Przewodnik po zawodach
Gdzie szukać informacji o zawodach ?
Gdzie szukać informacji o zawodach ?
Gdzie szukać informacji o zawodach ?
www.koweziu.edu.pl
linki na stronie „Podstawy programowe kształcenia w zawodach”)
www.lubelszczyzna.edu.com.pl
(link na stronie "Oferta szkół")
www.kuratorium.lublin.pl
("Informator o szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny ...")
Szkoły zawodowe w Lublinie. Informator
Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy
www.lorp.wup.lublin.pl
Filmy zrealizowane
dla Lubelskiego Obserwatorium Rynku Pracy
MIROSŁAW GÓRCZYŃSKI
doradca zawodowy
[email protected]

similar documents