Umíst*ní po*íta** a u*eben na SO*VaZ

Report
Topologie sítí


Topologií sítě rozumíme způsob zapojení
počítačů do počítačové sítě.
Rozeznáváme čtyři druhy:




Sběrnicová topologie
Prstencová topologie
Hvězdicová topologie
Stromová (smíšená) topologie
Sběrnicová topologie


Tato topologie je známa jako nejjednodušší a
nejčastější způsob zapojení počítačů do sítě.
Skládá se z jediného kabelu nazývaného hlavní
kabel (páteř), který v jedné řadě propojuje
všechny počítače v síti.
Obr. 1
Sběrnicová topologie



Počítače komunikují tak, že adresují data
konkrétnímu počítači a posílají tato data po
kabelu ve formě elektrických signálů.
Data v síti ve formě elektrických signálů jsou
posílána všem počítačům v síti, informaci přijme
pouze daný cílový počítač.
Protože ve sběrnicové síti může v daném
okamžiku data posílat vždy pouze jeden počítač,
závisí výkon sítě na počtu počítačů připojených
ke sběrnici.
Sběrnicová topologie


Pokud dojde k porušení kabelu, přeruší se
činnost celé sítě.
Výhody:





Malá spotřeba kabelu.
Média nejsou drahá a snadno se s nimi pracuje.
Je jednoduchá a spolehlivá.
Snadno se rozšiřuje.
Nevýhody:



Síť se může při velkém provozu zpomalit.
Problémy se obtížně izolují.
Porušení kabelu může ovlivnit mnoho uživatelů.
Kruhová topologie
(prstencová)



Kruhová topologie propojuje počítače pomocí
kabelu v jediném okruhu.
Neexistují žádné zakončené konce.
Signál postupuje po smyčce v jednom směru a
prochází všemi počítači.
Obr. 2
Kruhová topologie
(prstencová)



Jeden způsob přenosu dat po kruhu se nazývá
předávání známky.
Známka (token) se posílá z jednoho počítače na
druhý, dokud se nedostane do počítače, který
má data k odeslání.
Vysílající počítač známku pozmění, přiřadí datům
elektronickou adresu a pošle ji dál po okruhu.
Kruhová topologie
(prstencová)


Pokud dojde k porušení kabelu, přeruší se
činnost celé sítě.
Výhody:



Rovnocenný přístup pro všechny počítače.
Vyvážený výkon i při velkém počtu uživatelů.
Nevýhody:



Selhání jednoho počítače může mít dopad na zbytek
sítě.
Problémy se obtížně izolují.
Rekonfigurace sítě přeruší její provoz.
Hvězdicová topologie

Ve hvězdicové topologii jsou počítače propojeny
pomocí kabelových segmentů k centrálnímu
prvku sítě, nazývanému rozbočovač (HUB), nebo
přepínač (SWITCH).
Obr. 3
Hvězdicová topologie



Rozbočovač (HUB) přenáší signály z vysílacího
počítače přes do všech počítačů v síti.
Přepínač (SWITCH) přenáší signály z vysílacího
počítače pouze do určeného počítače. Tento
způsob zapojení je dnes nejpoužívanější.
Protože jsou všechny počítače připojeny k
centrálnímu bodu, vyžaduje tato topologie při
instalaci velké sítě velké množství kabelů.
Hvězdicová topologie



Pokud v síti selže jeden počítač nebo kabel,
pouze tento nefunkční počítač nebude moci
posílat nebo přijímat data ze sítě.
Zbývající část sítě bude i nadále fungovat
normálně.
Výhody:



Snadná modifikace a přidávání nových počítačů.
Centrální monitorování a správa.
Selhání jednoho počítače neovlivní zbytek sítě.
Nevýhody:

Pokud selže centrální prvek (HUB), selže celá síť.
Stromová topologie
(smíšená)


Tato topologie je kombinací předchozích typů.
V Internetu se používá topologie smíšená. To
má za následek, že při poruše jednoho počítače
prochází signál na určené místo jinou cestou.
Obr. 4
Stromová topologie
(smíšená)

Výhody:





Snadná modifikace a přidávání nových počítačů.
Centrální monitorování a správa.
Selhání jednoho aktivního prvku neovlivní zbytek sítě.
Snižuje se potřebné množství kabelů, zvyšuje se
obtížnost odposlouchávání síťové komunikace
Nevýhody:

Pokud selže centrální prvek, selže část sítě.
Otázky k opakování
1.
2.
3.
4.
5.
Jak se rozdělují sítě podle topologie?
Jaké výhody a nevýhody má sběrnicová topologie?
Jaké výhody a nevýhody má kruhová topologie?
Jaké výhody a nevýhody má hvězdicová topologie?
Jaké výhody a nevýhody má smíšená topologie?
Použité zdroje


BLÁBOLIL, R. Informační a komunikační technologie. 3. rozšířené vydání.
České Budějovice: KOPP, 2011.
BLÁBOLIL, Roman. Www.blabik.cz: Podpora výuky: „Počítačové sítě“
[online]. 22. listopadu 2012 14:50. Dostupný z WWW:
http://www.blabik.cz/vyuka/ict/28_Pocitacove_site.pdf
Použité obrázky:

Obr. 1 [cit. 2012-11-22] Dostupný pod licencí GNU Free
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Netzwerktopologie_B
us.png?uselang=cs

Obr. 2 [cit. 2012-11-22] Dostupný pod licencí GNU Free
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Pierscien.jpeg?uselan
g=cs

Obr. 3 [cit. 2012-11-22] Dostupný pod licencí GNU Free
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Netzwerktopologie_S
tern.png?uselang=cs

Ostatní obrázky: vlastní

similar documents