Skaidrės - informatika.puslapiai.lt

Report
Kauno Žaliakalnio progimnazija
Pamokos tema:
Kompiuterio klaviatūra
renkamo teksto taisyklės
IT mokytojas:
Aurelijus Austynas
2012
Tikslas

Sužinoti kaip taisyklingai rinkti tekstą
kompiuterio klaviatūra.
Uždaviniai
Remdamiesi stebėta medžiaga, žiūrėdami
video filmuką, dirbdami savarankiškai ir
mokytojui padedant, susipažinsite su teksto
rašymo taisyklėmis.
Tarp žodžių reikia palikti tik po
vieną tarpą
Pavyzdys:
teksto rašymo taisyklės
Tarpai programoje Word
- Rodo paslėptus formatavimo simbolius
Po taško dedamas tarpas
Pavyzdys 1: Jonas . Petras . Kazys
Neteisingai
Pavyzdys 2: Jonas. Petras. Kazys
Teisingai
Pavyzdys 3: Jonas .Petras .Kazys
Neteisingai
Po kablelio dedamas tarpas
Pavyzdys 1: Jonas, Petras, Kazys
Teisingai
Pavyzdys 2: Jonas , Petras , Kazys
Neteisingai
Pavyzdys 3: Jonas ,Petras ,Kazys
Neteisingai
Po dvitaškio, kabliataškio, šauktuko
klaustuko dedamas tarpas
Pavyzdys 1: Jonas: Petras: Kazys
Teisingai
Pavyzdys 2: Jonas; Petras; Kazys
Teisingai
Pavyzdys 3: Jonas! Petras! Kazys
Teisingai
Pavyzdys 4: Jonas? Petras? Kazys
Teisingai
Apskliaudžiamuosiuose žodžiuose
tarpas dedamas prieš ir po skliaustelių
Pavyzdys 1: Jonas (Ana, Petras) Kazys
Teisingai
Pavyzdys 2: Jonas ( Ana, Petras ) Kazys
Neteisingai
Kabutės
Brūkšnys
Pavyzdys 1: Jonas „Ana, Petras“ Kazys
Pavyzdys 2:
Jonas - Petras
Teisingai
Teisingai
Užduotys
•
http://www.informatika.puslapiai.lt / 5klasė
•
Užduotis Nr-3.3 Video filmukas
•
Teorija skyrelyje rasite : Skaidres
Pamokos apibendrinimas
Kam svarbu žinoti teksto rašymo taisykles?
Kokias teksto rašymo taisykles sužinojote?
Kaip mums sekėsi?
Ačiū už dėmesį

similar documents