BRONCHOSKOPIE

Report
BRONCHOSKOPIE
Vlasta Urbánková
• Endoskopická vyšetřovací metoda
• Používá se k vyšetření dolních cest dýchacích,
do kterých se vstupuje dutinou ústní nebo
nosní
• Provádí se speciálním přístrojem – rigidním
nebo flexibilním bronchoskopem
Bronchoskopie se provádí za účelem:
- Diagnostický:
 posouzení dýchacích cest a zjištění patologických
změn (zúžení)
 odběr vzorku
• Bronchiálního sekretu (BAL - bronchoalveolární laváž)
• Biopsie tkáně – k dalšímu vyšetření na histologii,
cytologiii nebo kultivaci atd.
- Terapeutický:
 včasná diagnostika nádorového onemocnění,
plicních onemocnění nejasné příčiny
 dlouhotrvající kašel, chrapot, vykašlávání krve,
dušnost
 odstranění cizích těles z dýchacích cest
Příprava pomůcek před vyšetřením:
• Dokumentace pacienta + informovaný souhlas
• Bronchoskop (sterilní – vyšší stupeň dezinfekce) +
světelný zdroj
• Protiskusový kroužek = náustek
• Sterilní roušky
• Gázové čtverce
• Anestetikum (lokální anestetikum – Xylocain sprej)
• Odsávačka
• Rukavice, roušky, plášť
• Monitor – EKG, TK, P, SpO2
• Zdroj kyslíku
• Zkumavky na odběr materiálu,sklíčka na cytologii
Příprava pacienta:
• !!! Poučení pacienta !!!
• Pacient je lačný- nepije, nejí, nekouří 4 hodiny před
vyšetřením
• Dostane léky tlumící kašel a sekreci dýchacích cest
• Následuje celkové sledování stavu pacienta
Asistence sestry:
•
•
•
•
•
•
•
•
Seznámení pacienta s výkonem
Vhodná poloha pacienta
Monitoring vitálních funkcí
Napojení bronchoskopu na odsávačku + napojení na
zdroj světla
Vložení náustku do úst
Aplikace anestetika na koncovou část bronchoskopu
Asistence při zavádění bronchoskopu a odběru
biologického materiálu
Proplach bronchoskopu
Péče o pacienta po výkonu:
• Klid na lůžku
• Nejíst, nepít 1,5 hodiny po výkonu – vysoké riziko
aspirace
• Sledování vitálních funkcí
Průběh bronchoskopie:
• Provádí se na ambulanci nebo u lůžka pacienta
• Poloha vleže na zádech, méně často v sedě
• Provede se místní znecitlivění v oblasti krku, hlasivek a
nosního průchodu. Může být provedeno i v celkové
anestezii
• Následuje vložení do úst protiskusový kroužek a přes něj
opatrné zavádění zvoleného typu bronchoskopu,
popřípadě můžeme i nosem
• Lékař hodnotí průsvit a pohyblivost dýchacích cest,
charakter sliznice, případně odebere vzorky, odstraní cizí
těleso nebo ošetří zdroj krvácení
• Poté bronchoskop odstraní
• Po celou dobu výkonu zajišťujeme monitoring pacienta
• Zápis do dokumentace lékařem
• Pacient je informován lékařem o výsledku bronchoskopie
Péče o pomůcky po výkonu:
• Desinfekce bronchoskopu ( speciální pračky na
endoskopy nebo zajištění mechanické očisty a
vyššího stupně dezinfekce)
• Znehodnocení pomůcek na jedno použití
• !!! Odeslání odebraných vzorků na příslušná místa !!!
Komplikace:
• Bolest způsobená drážděním nervů v dolních
dýchacích cestách
• Alergická reakce na anestetikum
• Dráždivý kašel
• Nevolnost
• Zahlenění
• Dušnost
• Krvácení způsobené při odběru vlastního vzorku
• Laryngospasmus
Děkuji za pozornost

similar documents