Slide 1

Report
OP regionalnih potpora za ulaganje u
opremu za 2013. godinu
Privremeni i neslužbeni rezultati
22.11.2013.
Namjena potpore
Potpora se dodijeljuje za materijalna ulaganja s ciljem :
• osnivanja nove proizvodne djelatnosti
• razvoja novih proizvoda i materijala, proizvodnih
procesa
• temeljne promjene sveukupnog proizvodnog procesa
postojeće poslovne djelatnosti
• značajnog poboljšanja i modernizacije već postojećeg
proizvoda, proizvodnog procesa ili usluge s višom
dodanom vrijednosti
• proširenja već postojeće poslovne djelatnosti
Kriteriji
•Korisnici državne potpore po ovom natječaju mogu biti mali, srednji i veliki
poduzetnici iz svih sektora gospodarstva te koji su 31.3.2013. ili 30.6.2013.
zapošljavali minimalno 20 radnika na poslovima pretežite djelatmosti.
Korisnici državne potpore ne mogu biti:
• poduzetnici u teškoćama, osnovani nakon 1.1.2012., u stečaju ili u postupku
predstečajne nagodbe
•poduzetnici koji imaju nepodmireni dug ili nepodmirene obveze prema
zaposlenicima
•poduzetnici koji ne podmiruju obveze po kreditima dodijeljenim od bivšeg Fonda
za razvoj i zapošljavanje.
•poduzetnici od kojih je zatražen povrat potpore
•poduzetnici koji su za isti projekt ili za njegov dio ostvarili potporu temeljem drugih
programa
Evaluacija
Kvantitativni pokazatelji ekonomske podobnosti pojedine investicije
Svrha pokazatelja
25%
14%
Ocjena projektnih pokazatelja (40%)
Povećanja broja zaposlenih u poduzeću uzrokovan projetkom
Postotak povećanja EBITDA marže nakon implementacije projekta (prosjek 5
godina)
Bruto dodana vrijednost po zaposlenom nakon investicije
43%
Bruto dodana vrijednost je definirana kao razlika između
outputa i intermedijarne potrošnje. Dodana vrijednost je
dodatno mjerilo doprinosa svake ekonomske jedinice bruto
domaćem proizvodu (BDP).
Ocjena pokazatelja rizika projekta
Vrijednost investicije u odnosu na prihod poduzeća
Razdoblje povrata investicije (ROI)
Unutarnja stopa povrata (IRR)
Ocjene pokazatelja poslovanja poduzeća
Udio izvoza u ukupnim prihodima
Koeficijent tekuće likvidnosti
Omjer obveza i kapitala
Koef. obrta ukupne imovine
Odnos prihoda i rashoda
Bruto dodana vrijednost po zaposlenom
KONAČNA OCJENA
Udio u ukupnoj
ocjeni
Utrvrditi veličinu te rizik investicije u odnosu na prihod
poduzeća
Pokazatelj uspješnosti investicije
Pokazatelj uspješnosti investicije
Temeljni je pokazatelj likvidnosti
Pokazatelj duga poduzeća
pokazatelj koliko se puta ukupna imovina trvtke obrne u
godini dana - koliko uspjesno tvrtka koristi imovinu radi
stvaranja prihoda. Pokazatelj aktivnosti
Pokazatelj ekonomičnosti poslovanja
Dodana vrijednost je dodatno mjerilo doprinosa svake
ekonomske jedinice bruto domaćem proizvodu (BDP).
43%
25%
34%
33%
33%
50%
25%
20%
10%
10%
10%
25%
100%
Osnovni pokazatelji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ukupan iznos sredstava namijenjen potpori - 120.000.000 kuna
Broj prijavljenih tvrtki (projekata) - 475
Ukupan iznos prijavljenih projekata - 1.731.679.006 kn
Broj tvrtki koje su dobile poticaj – 110
Vrijednost projekata koji su dobili poticaj – 387.652.836,30
Povećanje broja zaposlenih - 967
Postotak dobitnici/prijavljeni – 23 %
Odbačene prijave – 120
Postotak dobitnici/prihvaćeni – 31%
Postotak odbačeni/prijavljeni – 25%
Razlozi relativno visokog broja odbačenih prijava su: nepravdanje
ranije dodijeljenih potpora, neredovita isplata plaća, dug prema
državi, nepoštivanje kriterija, primarna poljoprivredna proizvodnja i
sl.
Broj prijava po NKD-u
12.proizvodnja duhanskih proizvoda
18.tiskanje i umnožavanje
33. popravak i inst. strojeva
38. skupljanje otpada
30. ostala prijevozna sredstva
11. proizvodnja pića
46. trgovina
42. niskogradnja
32. ostala prerađivačka industrija
29. proizvodnja motornih vozila
21. farmaceutika
43. spec građevinska dj
41. gradnja zgrada
26. proizvodnja računanih proizvoda
24. proizvodnja metala
62. računalno programiranje
01. primarna poljopriv. proizvodnja
13.tekstil
17. proizvodnja papira
15. koža
20. kemija
27. električna oprema
23. ostali nemetalni proizvodi
31. proizvodnja namještaja
28. proizvodnja strojeva i uređaja
14. odjeća
22. guma i plastika
25. gotovi metalni proizvodi
16. prerada drva
10. prehrambena industrija
Ostali sektori
1
2
3
4
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
10
10
11
12
13
16
17
18
19
21
21
25
30
43
63
68
Broj prijava po županijama
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
ZADARSKA
LIČKO-SENJSKA
3
6
8
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
9
ŠIBENSKO-KNINSKA
9
BRODSKO-POSAVSKA
KARLOVAČKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
10
11
13
14
POŽEŠKO-SLAVONSKA
15
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
15
SISAČKO-MOSLAVAČKA
ISTARSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
PRIMORSKO-GORANSKA
OSJEČKO-BARANJSKA
VARAŽDINSKA
MEĐIMURSKA
ZAGREBAČKA
GRAD ZAGREB
16
18
24
25
27
30
37
43
58
84
Broj dodijeljenih potpora po županijama
Grad Zagreb
24%
Zagrebačka
21%
Varaždinska
27%
Međimurska
23%
Osječko-baranjska
27%
Krapinsko-zagorska
Vukovarsko-srijemska
Primorsko-goranska
12
10
10
8
4
16%
5
56%
7
26%
Koprivničko-križevačka
36%
Brodsko-posavska
40%
Požeško-slavonska
20%
Bjelovarsko-bilogorska
23%
Karlovačka
20
5
4
3
3
4
36%
Virovitičko-podravska
20%
Splitsko-dalmatinska
17%
Sisačko-moslavačka
25%
Istarska
11%
Zadarska
17%
Ličko-senjska
13%
3
4
4
2
1
1
Odnos zaprimljenih i dodijeljenih po županijama
24%
Grad Zagreb
21%
Zagrebačka
27%
Varaždinska
23%
Međimurska
27%
Osječko-baranjska
16%
Krapinsko-zagorska
56%
Vukovarsko-srijemska
26%
Primorsko-goranska
36%
Koprivničko-križevačka
40%
Brodsko-posavska
20%
Požeško-slavonska
23%
Bjelovarsko-bilogorska
36%
Karlovačka
20%
Virovitičko-podravska
17%
Splitsko-dalmatinska
25%
Sisačko-moslavačka
Istarska
11%
17%
Zadarska
Ličko-senjska
13%
Iznos potpora po županijama
20,958,111.00
Grad Zagreb
11,413,966.00
Zagrebačka
11,157,021.00
Varaždinska
10,534,701.00
Međimurska
10,322,617.00
Osječko-baranjska
7,380,000.00
Krapinsko-zagorska
7,152,594.00
Vukovarsko-srijemska
6,319,919.00
Primorsko-goranska
5,409,992.00
Koprivničko-križevačka
4,501,037.00
Brodsko-posavska
4,238,839.00
Požeško-slavonska
3,988,291.00
Bjelovarsko-bilogorska
3,527,272.00
Karlovačka
Virovitičko-podravska
2,732,826.00
Splitsko-dalmatinska
2,680,830.00
Sisačko-moslavačka
2,492,363.00
Istarska
2,394,618.00
Zadarska
Ličko-senjska
2,000,000.00
795,006.00
Dodijeljene potpore po NKD
17
Prerada drva
16
Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda
13
Prehrambena industrija
9
Proizvodnja namještaja
Proizvodnja kemikalija
6
Proizvodnja odjeće
6
Proizvodnja strojeva i uređaja
5
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
5
Građevinarstvo (niskogradnja)
3
Proizv. ostalih nemetal. miner. proizvoda
3
Proizvodnja kože i obuće
3
Proizvodnja tekstila
3
3
Proizvodnja pića
Građevinarstvo (zgrade)
2
Popravak i instaliranje strojeva i opreme
2
Proizvodnja gfarmaceutskih pripravaka
2
Grafička industrija
2
Proizvodnja papira
2
Rudarstvo
2
Poljoprivredna proizvodnja
2
Proizvodnja motornih vozila
1
Proizvodnja električne opreme
1
Proizvodnja računala, el. I optičkih proizvoda
1
Proizvodnja metala i metalnih proizvoda
1
Iznos dodijeljene potpore po sektorima
Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda
17.929.384
Prehrambena industrija
17.192.480
12.918.579
Prerada drva
8.860.433
Proizvodnja namještaja
6.475.266
Proizvodnja kemikalija
5.978.907
Proizvodnja strojeva i uređaja
Proizvodnja odjeće
5.302.770
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
5.288.281
Proizv. ostalih nemetal. miner. proizvoda
4.394.618
Proizvodnja pića
4.328.373
Građevinarstvo (niskogradnja)
4.162.505
Proizvodnja tekstila
4.124.952
3.400.648
Rudarstvo
3.161.038
Grafička industrija
2.938.402
Proizvodnja gfarmaceutskih pripravaka
Građevinarstvo (zgrade)
2.080.804
Poljoprivredna proizvodnja
2.038.173
Proizvodnja računala, el. I optičkih proizvoda
2.000.000
Proizvodnja metala i metalnih proizvoda
2.000.000
Proizvodnja papira
1.319.009
Popravak i instaliranje strojeva i opreme
1.191.460
Proizvodnja kože i obuće
1.183.905
Proizvodnja motornih vozila
Proizvodnja električne opreme
1.022.000
708.016
Dodijeljene potpore po veličini tvrtke
26%
26%
V
S
M
48%
111 potencijalna dobitnika potpore čine...
Udio u ukupnoj prerađivačkoj industriji
16%
Ukupni prihod
18%
Izvoz
Zaposleni
14%

similar documents