M1: LESNICKÁ BOTANIKA ROD: BOROVICE

Report
M1: LESNICKÁ BOTANIKA
ROD: BOROVICE
Autor modulu: Ing. Radim Církva
Rod: borovice
 nejpočetnější rod nahosemenných dřevin, až 100 druhů
 jehlice vždyzelené, ve svazečku po 2, 3 až 5 na brachyblastech
 šišky dozrávají ke konci druhého roku (X–XI), a v předjaří (III–IV)
třetího roku se otevírají a většinou semena vypadávají
 prázdné šišky zůstávají několik týdnů až roků na stromě
 výjimkou jsou šišky limby, které opadávají vcelku a pak se rozpadají
 většina semen má kleštičkovitě objímavé snadno oddělitelné křídlo
 výjimkou je vejmutovka a limba
 dřevo obsahuje hodně pryskyřice
Rozdělení borovic podle jehlic ve svazečku:
a) dvě jehlice:
borovice lesní
borovice kleč (kosodřevina)
borovice blatka
borovice černá
borovice Banksova
b) tři jehlice:
borovice těžká (žlutá)
borovice tuhá
c) pět jehlic:
borovice limba
borovice vejmutovka
Čeleď: borovicovité
BOROVICE LESNÍ
PINUS SYLVESTRIS
Habitus
 strom 30–40 m vys.
 průměr kmene až 1 m
 koruna proměnlivá
 v mládí kuželovitá
 ve stáří válcovitá až deštníkovitá
 kořenový systém s kůlovým
kořenem (netrpí vývraty)
ŠP Valšovice
ekotyp slezské heraltické borovice
kamenné moře jako extrémní stanoviště
Kůra a borka
 kůra oranžová a hladká
 zachovaná v horní části kmene
 borka šedo až červenohnědá
 silná a deskovitě rozpukaná
borová monokultura
Větévky s jehlicemi
 pupeny nepryskyřičné
 jehlice 40–60×1–1,5 mm vel.
 šedozelené a tuhé
 na průřezu zploštělé
 pochvy krátké (6–8 mm dl.)
 po dvou jehlicích ve svazečku
Šišky
 3–6×2–3,5 cm vel.
 kuželovité
 symetrické až asymetrické
 štítky šedohnědé, matné,
ploché až zobanitě vyklenuté
 šupiny uvnitř tmavě hnědé
 dozrávají ke konci 2. roku
 prázdné opadávají v létě 3. roku
Semena
 3–4 mm dl.
 vejcovitá
 různobarevná (světlá až tmavá)
 vzorek semen je „mramorovaný“
 křídlo kleštičkovitě objímavé
 délka křídla 10–17 mm
 klíčivost 85%
 semenné roky po 3–4 letech
Semenáčky
 dělohy po 4–7 v přeslenu,
obloukovitě vzpřímené,
dlouhé a celokrajné
 primární jehlice kratší,
pilovité a jednotlivě
ve spirále uspořádané
 první přeslen až ve 3. roce
Čeleď: borovicovité
BOROVICE KLEČ (KOSODŘEVINA)
PINUS MUGO
Habitus
 keř až 3 m vys.
 vícekmenný
 koruna polokulovitá
 kořenový systém mělký
klečový vegetační stupeň
Krkonoše - Sněžka
Větévky s jehlicemi
 pupeny silně pryskyřičnaté
 jehlice 30–40×1,5 mm vel.
 tmavě zelené a tuhé
 na průřezu vyklenuté
 pochvy 10–15 mm dl.
 po dvou ve svazečku
Šišky
 2–5×1,5–4 cm vel.
 vejcovité a souměrné
 štítky tmavě hnědé, lesklé, ploché
 pupek vmáčklý a černě lemovaný
 dozrávají ve 2. roce
Semena
 3–4 mm dl.
 vejcovitá
 šedohnědá
 křídlo kleštičkovitě objímavé
 křídlo menší (8–9 mm dl.)
šiška
borovice rašelinná
Pinus × pseudopumilio
 kříženec kleče a blatky
 habitem keř (podobný kleči)
 šiška nesouměrná (podobná blatce)
 štítky kapucovitě vyklenuté
 roste na rašeliništích v z. Čechách
Úkoly na příště
1. S jakými druhy borovic se můžete setkat v oblasti Středozemí?
2. Jmenujte další zástupce rodu borovice nacházejících se v arboretu?
3. Prostudujte si učebnici str. 126 až 129.

similar documents