Habsburská monarchie po Vídeňském kongresu

Report
Habsburská monarchie po
Vídeňském kongresu
Anotace







Materiál tvoří 18 slidů, zachycujících éru ponapoleonskou s
přihlédnutím k dějinám českých zemí v té době, seznamujeme
se s úvodem do období Národního obrození
cílová skupina: 8. roč.
Autor: Mgr. Tomáš Kozák
očekávaný výstup: žák se seznámí s našimi dějinami konce 18.
stol. a počátku 19. stol. a získá o nich základní přehled
použitý materiál: učebnice SPN a Prodos pro 8. ročník,
Wikipedia
průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a
provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek
na konci se nabízí možnost zápisu do sešitu
DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ A
HABSBURSKÉ
MONARCHIE
Metternichovský absolutismus

rakouským kancléřem byl kníže Metternich (do roku 1848)

období je proto nazýváno metternichovským absolutismem

od roku 1792 vládne František II. (od 1806 jako František I.)

František je velice konzervativní politik a snaží se o likvidaci všech reforem

monarchie nemá ústavu – teprve v roce 1812 je vydán občanský zákoník, který
stanovuje rovnost před zákonem pro příslušníky všech stavů

podpora tajné policie a cenzury z důvodu obav z rozšíření revolučních událostí i
do Rakouska

byly porušovány akademické svobody, studenti nesměli na studia do zahraničí

1835 – František I. umírá, na trůn nastupuje Ferdinand I. (V.) – slabomyslný, ale
pro svou povahu přezdívaný „Dobrotivý“ – poslední korunovaný český král
DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ A
HABSBURSKÉ
MONARCHIE
Národní obrození
1781 – 1848

snaha o emancipaci národa

umožněno díky Josefovým patentům

I. období bývá nazýváno „obdobím učeného zájmu“ – učenci se zabývají vývojem a
mluvnicí českého jazyka, studují se staré památky a sestavují se česko-německé
slovníky

roste zájem o kulturu, minulost národa, lidové umění a tradice

projevuje se také láska k vlasti

výsledky tohoto bádání jsou většinou publikovány německy, protože:
◦ mnozí obrozenci neovládají dostatečně češtinu
◦ v jazyce chybí odborné výrazy, protože se používá pouze jako hovorový jazyk
◦ díla vznikala především pro potřeby odborníků i mimo monarchii – tam češtinu ovládá málokdo
DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ A
HABSBURSKÉ
MONARCHIE
Josef Dobrovský
Václav Matěj Kramerius
Václav Thám
Matěj Kopecký

J. Dobrovský (1753-1829) - stěžejní postava I. fáze NO
◦ vytvořil základy spisovné češtiny
V. M. Kramerius (1753-1808) – zakladatel České
expedice – nakladatelství vydávající české nebo do
češtiny přeložené knihy a noviny
 V. Thám (1765-1816) – kočovný herec, šiřitel
spisovného jazyka a národní hrdosti a sebevědomí
 M.Kopecký (1775-1847) – loutkář, kočovný herec

Josef Dobrovský
Josef Dobrovský (17. srpna 1753 Ďarmoty, nyní Balassagyarmat,
Maďarsko – 6. ledna 1829 Brno) byl kněz, jezuita, český filolog,
historik a zakladatel slavistiky v českých zemích
Václav Matěj
Kramerius
Václav Matěj Kramerius (9. února 1753 Klatovy – 22. března 1808 Praha) byl český
spisovatel, nakladatel a novinář. Pokřtěn byl jako Matěj Valentin, jméno Václav přijal později
jako vlastenecké. Sám své příjmení psal většinou bratrským pravopisem jako Kraméryus.[1
Václav Thám
Jan Šimon Václav Thám (26. října 1765 Praha – okolo
1816 Halič) byl český básník, dramatik a herec.
Matěj Kopecký
Matěj Kopecký (24. února 1775 Libčany – 3. července 1847
Koloděje nad Lužnicí[1]) byl český loutkový divadelník. Mezi nositeli
českého národního obrození zaujal navždy význačné postavení.
DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ A
HABSBURSKÉ
MONARCHIE
Divadlo






velkou úlohu v NO hrálo divadlo
česky se nejprve hrálo v Nosticově divadle, ale pouze dopolední představení
1786-1789 – Bouda
Divadlo Bouda (11. května 1786 – 1789) bylo založeno pod jménem Královské-císařské vlastenecké
divadlo českou divadelní společností kvůli zájmu o české hry. Stálo v Praze na Koňském trhu
(nynější Václavské náměstí) a bylo dřevěné. Hrálo se zde výhradně česky a zároveň zde národní
buditelé prosadili myšlenku upřednostňování českých her, a to i na úkor kvality. Je zajímavé, že tato
myšlenka ovlivňovala české národní obrození až do doby Karla Havlíčka Borovského. Hrály se zde
především historické hry z českých dějin, dále oblíbené frašky a rytířské hry.
Pro své finanční potíže (dluhy) byla budova roku 1789 stržena. Poté tato společnost hrála na
mnoha místech v Praze, od roku 1792 bylo toto divadlo přesunuto do zrušeného kláštera U
Hybernů.
Je zajímavé, že toto stržení bývá často vykládáno jako snaha potlačit češtinu, popř. jako nějaké
nepřátelství německy mluvící části obyvatelstva, pravda je taková, že se toto divadlo nebylo
schopné uživit kvůli své nižší kvalitě a pouze české produkci.
DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ A
HABSBURSKÉ
MONARCHIE
Národní obrození - PURISMUS


snaha o vyčištění českého jazyka od „nánosů“
z jiných jazyků – především nenáviděné němčiny
někdy puristé dospívali k velmi vtipným závěrům:
např. :
◦
◦
◦
◦
◦
klavír = klapkobřinkostroj
kapesník = čistonosoplena
strojvůdce = spěšnoved
basa = bručka
atd.
DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ A
HABSBURSKÉ
MONARCHIE
Národní obrození - RKZ


dokázat, že čeština je stejně starobylý jazyk jako
okolní jazyka vedla i k podvodům
byly „nalezeny“ a pak vydány dva Rukopisy
◦ Rukopis Královedvorký
◦ Rukopis Zelenohorský


jejich padělateli byli Václav Hanka a Josef Linda
podvrhy ovlivnily mnoho vědců i spisovatelů,
věřilo se jim až do poslední třetiny 19. stol., kdy
bylo dokázáno, že jsou to padělky
Rukopis Zelenohorský
Rukopis Královedvorský
Václav Hanka
Václav Hanka, též Váceslav Váceslavič (podle ruského
vzoru), (10. června 1791 Hořiněves – 12. ledna 1861 Praha) byl
český spisovatel, jazykovědec a vysokoškolský pedagog.
Josef Linda
Josef Linda (1789 nebo 1792 Nové Mitrovice – 10. února
1834 Praha) byl český spisovatel.
Habsburská monarchie po Vídeňském kongresu –
České země v době národního obrození






panovníkem František II. (I.)
kancléřem Metternich – podle něj „období
metternichovského absolutismu“
pokračuje centralizace monarchie a likvidace
josefínských reforem
období zrodu národního vědomí a národního hnutí
snaha obnovit spisovnou řeč – J. Dobrovský a později
J. Jungmann
velká role divadla
◦ kočovné společnosti (bratři Thámové)
◦ loutkové divadlo (M. Kopecký)
◦ první česká představení – Nosticovo divadlo, Bouda
Habsburská monarchie po Vídeňském kongresu –
České země v době národního obrození

nakladatelství Česká expedice
◦ knihy, kalendáře, státní dokumenty
◦ Pražské poštovské noviny

similar documents