Prezentacja dla programu edukacyjnego **yj smacznie i zdrowo* po

Report
Uczniowie klasy I Zespołu Szkolno
Przedszkolnego w Rożnowicach realizują
program edukacyjny „Żyj smacznie
i zdrowo” pod kątem zasad prawidłowego
i smacznego odżywiania z uwzględnieniem
szkolnych eksperymentów kucharskich,
a także wspólnego
spożywania posiłków
z rodzicami.
W programie uwzględniono ważne
problemy społeczne takie jak marnowanie
żywności, energii i wody.
Nie zapomniano ocenić BMI (wskaźnik masy
ciała) każdego ucznia. Wskaźnik ten mówi
o efektach odżywiania w postaci kryterium
liczbowego określającego niedowagę,
wagę prawidłową i nadwagę.
U 13 uczniów klasy I naszego gimnazjum
występuje niedowaga w granicach 1-2 kg,
głównie u chłopców.
 U 6 uczniów niedowaga była znacznie
większa, bo w granicach 4 kg (3 dziewczynki
i 3 chłopców).
 Prawidłową wagę ciała ma 9 osób, w tym 7
dziewczynek.
 U 2 uczniów BMI wykazało nadwagę i są to
chłopcy.

Za pomocą anonimowych ankiet
przeprowadzonych wśród uczniów
zbadaliśmy poziom marnowania żywności
w ich rodzinach.
Uczniowie odpowiedzieli na 15 pytań
dotyczących planowania zakupów,
przechowywania i wykorzystania żywności.
Na świecie wyrzuca się 1,3 mln ton jedzenia
na rok, co stanowi 1/3 wyprodukowanej
żywności.
W krajach rozwiniętych spożycie wynosi
około 900 kg żywności na rok na 1 osobę,
a wyrzuca się 95-115 kg niezjedzonej
żywności.
Dla porównania w krajach biednych
spożywa się 460 kg żywności.
1. Należy podkreślić, że 85% rodzin, których
dotyczyło badanie planuje zakupy
w postaci sporządzonej listy zakupów.
2. Wyraźnie wyeksponowany został szacunek
do chleba, gdyż nikt nie wyrzuca go do
śmietnika, a 85% daje zwierzętom,
pozostali wykorzystują go na bułkę tartą.
3. 64% ankietowanych dzieli się nadmiarem
żywności.
4. 20 uczniów spośród 30 piszących
wypowiedziało się, że kontrolują
przydatność produktów do spożycia.
5. 70% uczniów wypowiedziało się, że w ich
domach żywność jest prawidłowo
przechowywana.
6. W celu oszczędności energii elektrycznej
gotuje się pod przykryciem i większość
uczniów widzi w tym oszczędność.
7. Tylko u 7 uczniów klasy I wykorzystuje się
wszystkie resztki produktów do
przyrządzania posiłków.
8. W domach naszych pierwszoklasistów
zdarza się wyrzucać resztki obiadu 59%
uczniów, mięso i wędliny 18% uczniów
oraz placki 11% uczniów.
9. Spośród 30 uczniów klasy I gimnazjalnej
6 nie przynosi śniadania do szkoły, 8
uczniów zjada wszystko co przyniesie,
a pozostali jak przyniosą, to nie dzielą się
z kolegami, ale też nie wyrzucają tego
śniadania tylko przynoszą z powrotem do
domu.
10. U 96% uczniów wykorzystuje się własne
owoce i warzywa do wyrobu przetworów
domowych.
11. Uczniowie również wypowiadali się na
temat biednych ludzi z sąsiedztwa: 5
uczniów zauważa biednych, 12 uczniów
nie widzi biedy w sąsiedztwie, natomiast
1 uczeń nie zauważa problemów
sąsiadów. Pozostali uczniowie nie wiedzą
nic na temat poziomu życia sąsiadów (8
uczniów).
Syty głodnego nie rozumie.
12. U 4 uczniów zdarzyło się, że zabrakło
pieniędzy rodzicom na zakup mięsa.
13. Ankieta również wykazała, że wyrzuca
się jedzenie: najwięcej z powodu
przeterminowania- u 16 uczniów, u 6
uczniów z powodu za dużej ilości
zakupionego jedzenia. 7 uczniów
wypowiedziało się, że nie ma wyrzucania
jedzenia w ich domu.
BULIMIA- psychiczne napady obżarstwa
z równoczesnym lękiem przed przytyciem.
Dziękuję za uwagę

similar documents