Servis automobilů Škoda

Report
Servisní úkony vozů Škoda-auto
Naftové motory
Zdeněk Doležel
Rozdělení servisních služeb
• Autorizovaný servis
• Nezávislý servis
Autorizovaní servisní partneři
Škoda
• všichni autorizovaní servisní partneři Škoda k dispozici
speciální nářadí a kvalitní diagnostické systémy, které
ve spojení s technologickými postupy předepsanými
výrobcem zajišťují perfektní funkčnost a spolehlivost.
• Neustále rostoucí úroveň technologií používaných ve
vozidle vyžaduje odpovídající kvalifikaci odborného
personálu.
• K zabezpečení tohoto požadavku provádí výrobce
pravidelná školení pracovníků autorizovaných servisů,
aby měli stále k dispozici nejnovější informace důležité
pro jejich činnost.
Test kvality práce
Test kvality práce autorizovaných servisních partnerů Škoda, který provedla
společnost DEKRA Automobil a.s. v roce 2009. Test byl zaměřen mimo jiné na
kvalitu provedení pravidelné servisní prohlídky a spočíval v tom, že na voze
Škoda Fabia bylo předem nainstalováno vždy 5 závad, které měl servisní
technik při pečlivé kontrole odhalit a odstranit.
Údržba
• SERVISNÍ PROHLÍDKY
Abyste vůz udrželi dlouho v kondici a funkční a
případně nenechali propadnout nároky na záruku, je
nutné absolvovat pravidelné servisní prohlídky u
autorizovaného servisního partnera Škoda.
• VÝMĚNA OLEJE
Autorizovaný servisní partner Škoda Vám pravidelně
vymění olej a olejový filtr, aby byl zaručen hladký
provoz motoru a jeho dlouhá životnost.
Údržba
• SERVIS BATERIE
Nejen na zimu musí být baterie v bezvadném stavu.
Autorizovaný servisní partner Škoda zkontroluje
stav baterie a postará se o její bezporuchový
provoz.
• SERVIS KLIMATIZACE
Test těsnosti klimatizačního systému, kontrola
funkce a tlaky klimatizace a měření množství
chladiva. Všechny práce jsou provedeny přesně
podle předpisů výrobce a použity nejmodernější
zařízení doporučené výrobcem.
Údržba
• GEOMETRIE NÁPRAV VOZU
Nesprávná geometrie náprav způsobuje
nerovnoměrné opotřebení pneumatik vozu.
Servisní intervaly vozů Škoda
• Na vozy Škoda se vztahují buď pevné servisní
intervaly s označením QG0 a QG2 nebo
prodloužený servisní interval s proměnnými
intervaly s označením QG1. Přitom platí
následující pravidla:
Pevné servisní intervaly QG0
• U vozů modelové řady Favorit, Felicia, Octavia Tour a
Fabia:
• výměna motorového oleje každých 15 000 km nebo 1 rok,
podle toho, co nastane dříve. U vozů Felicia s dieselovým
motorem je interval výměny motorového oleje každých
7 500 km nebo 1 rok, podle toho, co nastane dříve
• servisní prohlídka vozu každých 30 000 km nebo 1 rok,
podle toho, co nastane dříve
• U vozů modelové řady Octavia, Roomster a Nová Fabia:
• výměna motorového oleje každých 15 000 km nebo 1 rok,
podle toho, co nastane dříve
• servisní prohlídka vozu každých 30 000 km nebo po 2
letech, podle toho, co nastane dříve
Pevné servisní intervaly QG2
• Výměna motorového oleje každých 15 000 km
nebo 1 rok podle toho, co nastane dříve
• po každých 30 000 km nebo 2 letech provést
servisní prohlídku, přičemž servisní prohlídka
zahrnuje vždy výměnu motorového oleje
Proměnlivý servisní interval QG1
• proměnlivý servisní interval je závislý na intenzitě
provozu vozidla a místních podmínkách, ve
kterých je vozidlo provozováno
• servisní prohlídka se provádí podle ukazatele
proměnlivých servisních intervalů, avšak
nejpozději po 2 letech
• Displej (maxidot) proměnlivé délky servisních
intervalů vždy včas upozorní na termín servisní
prohlídky.
Proměnlivý servisní interval QG1
• Řidič má k dispozici zvolit na displeji informaci
o počtu dní nebo zbývajících km do servisní
prohlídky
Servisní intervaly vozů Škoda
• Informaci o tom, jaký servisní interval je
nastaven na Vašem voze, naleznete na
datovém štítku v servisní knížce nebo u
rezervního kola. Podrobnější informace týkající
se servisních intervalů jsou uvedeny v palubní
literatuře, která je součástí každého vozu.
Servisní intervaly – Favorit,
Felicia
Servisní intervaly – Octavia Tour
Servisní intervaly – Fabia
Servisní intervaly – Superb
Servisní intervaly – Octavia,
Roomster, Fabia II
Servisní intervaly – Superb II
Země se zvýšeným obsahem síry
v motorové naftě
• V těchto zemích je nutné provádět výměnu motorového oleje u
vznětových motorů každých 7 500 km.
Typy servisní prohlídky
• Servisní prohlídka podle proměnného
ukazatele
• Servisní prohlídka každé 2 roky nebo každých
30 000 km
• Servisní prohlídka každé 4 roky nebo každých
60 000 km
• Pouze dodatečné práce (bez servisní
prohlídky)
Servisní prohlídka
Při každé prohlídce:
• Zkontrolovat zda není překročeno datum
použitelnosti autolékárničky.
• Zeptat se zákazníka, zda si přeje vyměnit stírací
lišty.
• Zeptat se zákazníka, zda si přeje naplnit náplň do
ostřikovačů (čisticí a nemrznoucí kapalinu).
• Informovat zákazníka o nedostatcích vyžadujících
opravu, které byly zjištěny během prohlídky.
Servisní úkony při každé
prohlídce
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Přečíst paměť závad všech systémů
Vynulovat ukazatel servisních intervalů
Kontrola funkce vložky zámku
Zkontrolovat funkci střešního okna a namazat vodicí lišty
Motorový olej: vypustit nebo odsát, vyměnit olejový filtr,
nalít nový olej
Zkontrolovat akumulátor
Zkontrolovat znečištění oddělovacího prostoru, případně
vyčistit
Vyměnit čistič paliva - vznětový motor při provozu na naftu,
která neodpovídá normě DIN EN 590 (každých 30 000 km)
Zkontrolovat množství brzdové kapaliny, případně doplnit
Servisní úkony při každé
prohlídce
• Zkontrolovat brzdovou soustavu na netěsnosti a poškození
• Zkontrolovat tloušťku brzdového obložení
• Zkontrolovat tlak vzduchu v pneumatikách (včetně rezervního
kola) - případně tlak upravit
• Zkontrolovat druh a způsob opotřebení pneumatik (včetně
rezervního kola)
• Zkontrolovat a zapsat hloubku profilu pneumatik (včetně
rezervního kola) (PL..., PP..., ZP..., ZL..., REZ...)
• Zkontrolovat datum použitelnosti sady pro opravu pneumatik
(je-li ve výbavě)
• Zkontrolovat ochranný nátěr spodku a lak karoserie
• Zkontrolovat tažné zařízení (s odnímatelným ramenem - výrobce
Profsvar)
Servisní úkony při každé
prohlídce
• Vyměnit prachový a pylový filtr pro prostor cestujících: Výměna
(každých 60 000 km nebo 2 roky)
• Zkontrolovat funkci všech spínačů elektrických spotřebičů, ukazatelů
a ovládacích prvků - každých 60 000 km nebo 4 roky
• Zkontrolovat funkci stíračů a ostřikovačů skel a stav stíracích lišt,
příp. seřídit a doplnit kapalinu - každých 60 000 km nebo 4 roky
• Pohledová kontrola motoru a dílů v motorovém prostoru na
netěsnosti a poškození - každých 60 000 km nebo 4 roky
• Zkontrolovat a zapsat mrazuvzdornost chladicí kapaliny ...... °C,
těsnost chladicí soustavy, případně doplnit chladicí kapalinu každých 60 000 km nebo 4 roky
• Řemen alternátoru - zkontrolovat stav a u motorů bez napínací
kladky zkontrolovat také napnutí - každých 60 000 km nebo 4 roky
• Pohledová kontrola převodovky, hnacích hřídelů a ochranných
manžet kloubů na netěsnosti a poškození - každých 60 000 km nebo
4 roky
Servisní úkony při každé
prohlídce
• Zkontrolovat kulové čepy a ochranné manžety na netěsnosti a
poškození - každých 60 000 km nebo 4 roky
• Zkontrolovat vůli, upevnění a vlnovcová těsnění hlavic spojovací
tyče - každých 60 000 km nebo 4 roky
• Zkontrolovat výfukový systém na netěsnost, poškození a upevnění každých 60 000 km nebo 4 roky
• 6stupňová automatická převodovka 09G: zkontrolovat, případně
doplnit ATF - každých 60 000 km nebo 4 roky
• Vyměnit olej a filtr: 6stupňová převodovka DSG - každých 60 000 km
• Zkontrolovat, případně seřídit světlomety - každých 60 000 km nebo
4 roky
• Promazat mechanizmus zámku víka motorového prostoru - každých
60 000 km nebo 4 roky
• Nálepku „Příští servisní prohlídka“ nalepit na bok panelu přístrojové
desky (na straně řidiče) a označit termín příští prohlídky, tzn. podle
ukazatele nebo časový a kilometrový termín
Servisní úkony
 Každé 2 roky
• Výměna brzdové kapaliny (vozy do MR 2010)
• Prachový a pylový filtr pro prostor cestujících: Výměna (vozy, které
najedou méně jak 60 000 km za 2 roky)
 Po 3 letech, pak každé 2 roky
• Výměna brzdové kapaliny (vozy od MR 2011)
 Každé 3 roky
• Vyměnit olej: Haldex spojka (vozy 4x4) - vozy od MR 2010
 Každé 4 roky
• Vyměnit náplň sady pro opravu pneumatik (je-li ve výbavě) sledovat
datum použitelnosti
 Každých 6 let
• Vyměnit záložní zdroj sirény varovného zařízení
Servisní úkony
 Každých 60 000 km
• Vyměnit olej: Haldex spojka (vozy 4x4) - vozy do MR 2009
 Každých 90 000 km
• Výměna čističe paliva (vznětový motor při provozu na naftu, která
odpovídá normě DIN EN 590)
 Každých 90 000 km nebo 6 let
• Čištění pouzdra a výměna vložky vzduchového filtru
 Každých 120 000 km
• Výměna ozubeného řemene vačkového hřídele (vznětové motory
PD do MR 2006)
 Každých 150 000 km
• Výměna ozubeného řemene vačkového hřídele (vznětové motory
PD od MR 2007)
Servisní úkony
 Při 150 000 km, pak každých 30 000 km
•
Kontrola filtru pevných částic - vznětové motory PD a vznětové motory Common
Rail 1. generace s DPF (CEGA)
 Každých 180 000 km
•
Výměna ozubeného řemene vačkového hřídele - vznětové motory Common Rail 1.
generace (CEGA
 Při 180 000 km, pak každých 30 000 km
•
Kontrola filtru pevných částic - vznětové motory Common Rail 2. generace s DPF
(CAYC, CLCB, CFHC)
 Každých 210 000 km
•
Výměna ozubeného řemene vačkového hřídele - vznětové motory Common Rail 2.
generace (CAYC, CLCB, CFHC)
 Každých 240 000 km
•
Výměna napínací kladky ozubeného řemene (vznětové motory PD do MR 2006)
 Každých 300 000 km
•
Výměna napínací kladky ozubeného řemene (vznětové motory PD od MR 2007)
Zkouška emisí u vozidel se
vznětovým motorem
•
Zkouška se má provádět venku a podle možnosti v návaznosti na zkušební jízdu. Není-li to z
určitých důvodů (povětrnost, překročení hluku v obytných oblastech) možné, může být
zkouška provedena v dílně.
• Z důvodu hluku má být víko motorového prostoru během měření zavřeno k prvnímu
zapadnutí.
Pohledová kontrola
• Připojena hadice odvětrání klikové skříně
• Palivová soustava a vstřikovací čerpadlo musí být těsné
• Výfuková soustava musí být neporušená a těsná
• Připojeny všechny podtlakové hadice
Zkušební a nastavovací podmínky
• Teplota oleje min. 80 °C
• Vypnuty všechny elektrické spotřebiče
• V paměti závad není uložena žádná závada
Připojení zkušebních přístrojů
• Připojit zkušební přístroj dle návodu k obsluze přístroje.
• Spustit motor, zahřát na provozní teplotu a nechat běžet na volnoběh.
• Provést měření emisí.
Kontrolní hodnoty pro měření
emisí vznětových motorů
• Teplota oleje: Od teploty oleje min. 60 °C zahřát motor pomocí 10-ti
sešlápnutí pedálu akcelerace do maximálních otáček na min. 80 °C.
• Korigovaný součinitel absorbce: Stanoveno metodou volné akcelerace.
Kód motoru
BMN
Teplota oleje
min. 80 °C
Volnoběžné otáčky (1/min)
700 … 900
Maximální otáčky (1/min)
5000 … 5400
Korigovaný součinitel
absorbce (1/m)
- homologační hodnota
0,5
Číslo sondy
1
Modus měření
B
Podíl času měření
0,5 s
Výměna motorového oleje
• Ve výrobním závodě byl motor naplněn kvalitním
olejem, který můžete používat celoročně s
výjimkou oblastí s extrémním klimatem.
• Při plnění můžete oleje vzájemně míchat. To však
neplatí pro vozidla s proměnlivými servisními
intervaly (QG1).
• Následující specifikace (normy VW) musejí být na
obalech uvedeny samostatně, nebo společně s
jinými specifikacemi.
Specifikace motorového oleje pro vozidla s
proměnlivými servisními intervaly (QG1)
Vznětové motory
Specifikace motorového oleje
1,9 l/77 kW TDI PD - EU4
VW 506 01, VW 507 00
1,9 l/77 kW TDI PD DPF - EU4
VW 507 00
2,0 l/103 kW TDI PD - EU4
VW 506 01, VW 507 00
2,0 l/103 kW TDI PD DPF - EU4
VW 507 00
2,0 l/125 kW TDI CR - EU5
VW 507 00
Vozidla s proměnlivými servisními intervaly (QG1) musí používat pouze výše uvedené
oleje. Z důvodů zachování vlastností oleje, které jsou dány jeho specifikací, doporučuje
se doplnění oleje pouze olejem stejné specifikace. Ve výjimečném případě se smí
doplnit max. 0,5 l motorového oleje specifikace VW 505 01 (pouze vznětové motory).
Specifikace motorového oleje pro vozidla s
pevnými servisními intervaly (QG2)
Vznětové motory
Specifikace motorového oleje
1,9 l/77 kW TDI PD - EU4
VW 505 01
1,9 l/77 kW TDI PD DPF - EU4
VW 507 00
2,0 l/103 kW TDI PD - EU4
VW 505 01
2,0 l/103 kW TDI PD DPF - EU4
VW 507 00
2,0 l/125 kW TDI CR - EU5
VW 507 00
Kontrola výšky hladiny
motorového oleje
Upozornění
• Hladina oleje nesmí být v žádném případě nad oblastí -a- nebezpečí poškození
katalyzátoru.
• Při měření hladiny oleje musí vozidlo stát vodorovně. Po vypnutí motoru několik
minut vyčkejte, aby mohl olej natéci zpět do olejové vany.
• Vytáhnout měrku oleje, otřít čistým hadříkem a měrku opět zasunout až na doraz.
• Měrku znovu vytáhnout a odečíst stav oleje.
• Hladina oleje v oblasti -a• – Olej se nesmí doplnit.
• Hladina oleje v oblasti -b• – Olej se může doplnit. Může se stát, že potom
hladina oleje vystoupí do oblasti -a-.
• Hladina oleje v oblasti -c• – Olej se musí doplnit. Stačí, když potom
hladina oleje vystoupí do oblasti -b-.
Výměna oleje a filtru - 6stupňová
převodovka DSG
Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky
• Diagnostický, měřicí a informační systém -VAS 505X• Adaptér k naplnění olej např. -V.A.G 6262- nebo -VAS 6262A• Zachycovací vana
• Ochranné brýle
• Ochranné rukavice
• kleště na pružné spony
Předpoklady
• Motor vypnutý
• Vozidlo ve vodorovné poloze, všechny nástavce
zvedáku musí být ve stejné výšce, tím je zajištěna
vodorovná poloha.
• Volící páka v ,,P"
• -VAS 505x- je připojen.
• Teplota převodového oleje nesmí při začátku
kontroly přesáhnout teplotu 35 °C.
Výměna oleje spojky Haldex
Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky
•
•
•
•
Přípravek pro plnění (např. -VAS 6291-)
Převodový olej
Zvednout vozidlo.
K výměně použít přípravek
pro plnění (např. -VAS 6291-).
• Postavit pod vozidlo zachycovací nádobu.
Výměna olejového filtru
Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky
• Klíč na olejový filtr, resp. klíč 36 nebo 32
Výměna čističe paliva
Výměna brzdové kapaliny
• Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné
prostředky
• Odsávací zařízení
• Přístroj pro plnění a odvzdušňování brzdového systému (např. -ROMESS
S15- nebo -VAS 5234-)
• Použít pouze novou originální brzdovou kapalinu FMVSS 571.116 DOT 4
Výměna brzdové kapaliny
Pohledová kontrola motoru a dílů v motorovém
prostoru na netěsnost a poškození
• Kontrola motoru a dílů v motorovém prostoru na netěsnost a poškození
(shora i zespoda vozidla).
• Kontrola vedení, hadic a přípojů palivové soustavy a chladicího a topného
systému na netěsnosti, odřená místa, pórovitost a lámavost.
• Kontrola převodovky, resp. rozvodovky (rozvodovek) a Haldex spojky na
netěsnosti (např. vypouštěcí šroub, hnací hřídele, tyčové ústrojí řízení,
atd.).
• Kontrola řízení, těsnicích manžet vývodů spojovací tyče řízení a manžet
řízení na poškození a správnou polohu.
• Kontrola ochranných manžet kulových čepů na
poškození, těsnost a správnou polohu.
Kontrola stavu řemene
alternátoru
Potřebné speciální nářadí, kontrolní a měřicí přístroje a pomocné prostředky
• Nástrčný klíč
Zkontrolovat řemen alternátoru na:
• Trhliny ve spodní části (natržení, lomy v jádru, lomy v příčném řezu).
• Oddělení jednotlivých vrstev (krycí vrstva, tažné prvky).
• Zálom ve spodní části.
• Roztřepení tažných prvků.
• Opotřebení boků (otěr materiálu,
vytrhané boky, ztvrdnutí boků,
sklovité a ztvrdlé povrchy).
• Stopy po oleji a tuku.
• Správné napnutí.
Kontrola huštění pneumatik
• Při použití pneumatik se zimním vzorkem je
nutné hodnotu tlaku zvýšit o 0,2 bar/20 kPa
Kontrola pneumatik (včetně
rezervního kola)
•
Na vozidle smí být použity pouze pneumatiky stejné konstrukce, přičemž na každé nápravě
musí být pneumatiky stejné značky a stejného dezénu!
• Pneumatiky starší než 6 let mají být použity pouze v nouzovém případě s opatrným
způsobem jízdy.
Servisní prohlídka:
• Zkontrolovat běhoun a boky pneumatik na poškození, příp. odstranit cizí tělesa, jako např.
hřebíky nebo střepy.
• Zkontrolovat pneumatiky na plošky, jednostranné opotřebení běhounu, porézní boky, řezná
poškození a průrazy. Zjištěné nedostatky sdělit zákazníkovi a upozornit na příslušnou oprav
Kontrola druhu a způsobu opotřebení
• Podle způsobu opotřebení běhounu pneumatik předních kol se nechá usuzovat na nutnost
kontroly sbíhavosti kol a úhlu odklonu:
• Při vzniku hran na běhounu je pravděpodobnou příčinou nesprávná hodnota sbíhavosti.
• Při jednostranném opotřebení běhounu je pravděpodobnou příčinou nesprávná hodnota
úhlu odklonu kola.
• Pokud jsou zjištěny tyto druhy opotřebení pneumatik, je nutno zjistit příčinu opotřebení
proměřením geometrie nastavení kol.
Kontrola tloušťky brzdového
obložení
Pro lepší posouzení tloušťky brzdového obložení demontovat kola.
•
•


Označit polohu kola.
Vyšroubovat kolové šrouby a kolo odejmout.
Mez opotřebení brzdového obložení -a- je 7,5 mm včetně opěrné desky
V případě, že tloušťka obložení (včetně opěrné desky) klesne pod 7,5 mm,
vyměnit brzdové obložení zásadně na celé nápravě (opravárenský úkon).
• Zkontrolovat zároveň i brzdové kotouče
na poškození (rýhy, praskliny)
a opotřebení (min. tloušťka)
Kontrola stavu (množství) chladicí
kapaliny
• Vyrovnávací nádržka se nachází v motorovém prostoru na levé straně
• Zkontrolovat stav chladicí kapaliny pouze při stojícím motoru
Předepsaný stav chladicí kapaliny při servisní prohlídce –šipka
• Studený motor: mezi značkami „MAX“ a „MIN“.
• Teplý motor: mírně nad značku „MAX“.
 Jiné chladicí kapaliny mohou velmi negativně ovlivnit antikorozní ochranu
chladicího systému.
Chladicí kapaliny dle normy TL VW 774 G (G12 PLUS PLUS) zaručují dokonalou
ochranu proti mrazu, korozi, usazování vápence a navíc zvyšují bod varu.
Kontrola filtru pevných částic
• Zkontrolovat pevné připevnění a připojení všech vedení a snímačů k filtru
pevných částic.
• Zkontrolovat filtr pevných částic na těsnost, poškození a upevnění.
Motory TDI PD:
• Navolit »Blok naměřených hodnot 68« a přečíst okamžitou hodnotu v
zobrazovaném poli 2 (stupeň naplnění filtru pevných částic; v gramech).
Mez naplnění filtru pevných částic:
Kontrola filtru pevných částic
Kontrola akumulátoru
Kontrola akumulátoru zahrnuje následující
pracovní úkony:
• Vizuální kontrola
• Kontrola magického oka
• Kontrola napětí bez proudové zátěže (klidového
napětí)
• Kontrola napětí s proudovou zátěží
• V závislosti na výsledku kontroly s proudovou
zátěží provést kontrolu odběru proudu při
nabíjení.
Dodatečné informace pro zákazníka o
servisních prohlídkách a údržbě
Informace pro použití vozidla za „ztížených provozních
podmínek“:
• Mistr servisní dílny musí zákazníka bezpodmínečně upozornit
na skutečnost, že servisní intervaly jsou stanoveny pro provoz
vozidla v normálních provozních podmínkách.
• Při provozu vozidla ve „ztížených provozních podmínkách“ je
nutno servisní intervaly zkrátit.
Dodatečné informace pro zákazníka
o servisních prohlídkách a údržbě
Pod pojmem „ztížené provozní podmínky“ se rozumí kromě
jiného také to, že vůz je trvale v provozu za následující, alespoň
jedné podmínky:
• Tažení přívěsu nebo používání střešního nosiče zavazadel
• Provoz vozidla na prašných, nerovných, bahnitých či solí
ošetřených vozovkách.
• Jízda na krátké vzdálenosti a provoz za teploty okolního
vzduchu pod bodem mrazu.
Dodatečné informace pro zákazníka
o servisních prohlídkách a údržbě
 V případě, že nastala jedna nebo více uvedených „ztížených
provozních podmínek“, vysvětlete a poraďte zákazníkovi, které
servisní intervaly je třeba zkrátit, např.:
• Předčasná výměna oleje.
• Vyčištění, případně výměna filtrační vložky v tělese
vzduchového filtru.
Dodatečné informace pro zákazníka
o servisních prohlídkách a údržbě
Všeobecné informace:
• Informujte svého zákazníka, že je nutno nechat
provádět servisní prohlídky přesně podle předpisu a
žádnou nevynechat.
• Ukažte zákazníkovi umístění nálepky na boku panelu
přístrojové desky (včetně termínu příštího servisního
úkonu).
• Kromě toho zapište do příslušného pole v Servisní
knížce, kdy je nutno provést další servisní prohlídku
včetně dodatečných operací.
• Výměna oleje musí být provedena v daném intervalu
Dodatečné informace pro zákazníka
o servisních prohlídkách a údržbě
 Doporučte zákazníkovi, aby za účelem zajištění provozní
spolehlivosti a funkčnosti vozidla včetně zachování nároku na
záruku, nechával bezpodmínečně provádět také následující
dodatečné úkony:
 Výměnu brzdové kapaliny (pokud možno spojit se servisní
prohlídkou):
• Vozy do MR 2010: každé 2 roky.
• Vozy od MR 2011: po 3 letech, pak každé 2 roky.

similar documents