TECHNOLOGIA KONTROLOWANEGO RUCHU PO POLU

Report
TECHNOLOGIA STAŁYCH
ŚCIEŻEK PRZEJAZDOWYCH
Charakterystyka firmy
Rolman S.K
• Gospodarstwo Rolne, województwo
Warmińsko-Mazurskie;
• Powierzchnia 750 ha;
• Gleba mozaikowa, IV-V klasa;
• Uprawa głównie zboża(pszenica, pszenżyto,
jęczmień), rzepaku;
• Gospodarstwo innowacyjne, otwarte na
nowinki techniczne.
DLACZEGO STAŁE ŚCIEŻKI?
• DOWOLNY RUCH = 60% UBITEJ
POWIERZCHNI POLA
• PIERWSZY PRZEJAZD ODPOWIADA ZA 90%
UBICIA
• 18-30% SPADEK PLONÓW NA UBITEJ
GLEBIE
Korzyści z wprowadzenia
kontrolowanego ruchu
• Zmniejszenie kosztów
• Zwiększenie zysków gospodarstwa 18-30%
• Łatwiejsze zwalczanie chwastów – wschodzą
słabiej na pulchnej glebie
• Szybszy wjazd w pole wiosną lub np. po deszczach
dzięki ubitej glebie na ścieżkach
• Zmniejszenie zużycia paliwa – twardsza gleba
zmniejsza uślizg koła
• Oszczędność czasu

similar documents