prezentacja

Report
„JESTEŚ ŚWIADOMY,
JESTEŚ BEZPIECZNY”
Przygotował Adrian Plebanek kl. 2 G”c”
PG nr 2
UZALEŻNIENIE
EKSPERYMENTOWANIE
Osoby są ciekawe
działania używek, myślą, że
wezmą je kilkakrotnie i
przestaną
ZAŻYWANIE
OKAZJONALNE
Zażywają używki, aby
mile spędzić czas z
przyjaciółmi, myślą, że
są akceptowani przez
innych dzięki temu
ZAŻYWANIE
REGULARNE
Korzystają z
przyjemnych
aspektów brania,
nałóg jest częścią ich
życia
UZALEŻNIENIE
Osoby są uzależnione
fizycznie jak i
psychicznie, brak
następnej dawki
wywołuje szał
PAPIEROSY
I E-PAPIEROSY
WPŁYW PALENIA
NA ORGANIZM
Do końca XX w. uważano, że czysta nikotyna nie prowadzi do
rozwoju nowotworów. W pierwszej dekadzie XXI w. pojawiły się
jednak prace podważające ten pogląd, wywołując debatę wśród
naukowców na temat jej właściwości rakotwórczych.
W niskich dawkach (1–3 mg) wykazuje działanie stymulujące, co
jest głównym powodem, dla którego palenie tytoniu sprawia
przyjemność. Nikotyna działa na organizm człowieka na wiele
różnych sposobów, gdyż wiąże się trwale i blokuje działanie
kilkudziesięciu różnego rodzaju enzymów. W małych dawkach
działa ona stymulująco, powodując wzmożone wydzielanie
adrenaliny, co powoduje wszystkie związane z tym objawy (zanik
bólu i głodu, przyspieszone bicie serca, rozszerzone źrenice itp).
W większych dawkach powoduje trwałe zablokowanie działania
układu nerwowego, gdyż wiąże się ona trwale z receptorami
nikotynowymi w komórkach nerwowych zaburzając ich
metabolizm. Pojawia się uczucie lekkości, następnie zmiana
percepcji, zmiana postrzegania otoczenia, światłowstręt,
zmęczenie, brak energii, uczucie oderwania od rzeczywistości,
myślotok, wymioty, biegunka. W jeszcze większych dawkach
występuje zamroczenie pola widzenia i pojawić się mogą
halucynacje – zazwyczaj czarno-białe "wizjonerskie" obrazy. W
ekstremalnie wysokich dawkach następuje utrata przytomności,
drgawki i zgon.
PAMIĘTAJ!
Każdy papieros skraca życie palacza o 7 minut.
Co czwarta paląca osoba nie dożywa wieku
emerytalnego .
Skład papierosa (4000 chemikaliów,50 z nich jest rakotwórcze)
1.nikotyna
2. naftalen
3.kwas pruski
4.metanol
5.aceton
6.polon 210
7.kadm
8.benzopiren
9 butan
10.fenol
11.arsen 12.amoniak
13.cyjanowodór
14.benzen-rozpuszczalnik
benzyny 15.formaldehyd –konserwacja zwłok … … i wiele innych
CO SIĘ DZIEJE GDY RZUCIMY PALENIE ?
Po 5 dniach
Po 20 minutach
Bicie serca i ciśnienie
krwi normalizują się
Organizm
zneutralizował już
większość nikotyny, a
po upływie tygodnia
poprawia się zmysł
smaku
Po 1 do 9 tygodni
Delikatne włoski na
śluzówce płuc są
oczyszczone, kaszel
palacza powoli zanika
Po 10 latach
O połowę maleje
ryzyko zachorowania
na raka płuc i
nowotworów trzustki
Po 12 godzinach
Po 2 tygodniach
Po roku
Zawartość tlenku węgla
we krwi wraca do
normy
Polepsza się cyrkulacja
krwi i powietrza w
płucach
O połowę zmniejsza się
ryzyko chorób naczyń
wieńcowych
Po 15 latach
Byli palacze są tak
samo narażeni na
zawał serca jak
osoby niepalące
ALKOHOL
ALKOHOL, A
MŁODZIEŻ
Alkohol w małych ilościach
wywołuje uczucie odprężenia,
natomiast większe ilości bełkotliwą
mowę, oszołomienie, zaburzenia
równowagi i podwójne widzenie, a
w niektórych przypadkach
zamroczenie, utratę przytomności
lub zgon.. Jego długotrwałe picie
powoduje marskość wątroby,
choroby serca-arytmię, choroby
nerek i przewodu pokarmowego.
Alkohol spowalnia aktywność
ośrodkowego układu nerwowego, przez
co zażywający go ludzie odczuwają
odprężenie, podwyższoną pewność
siebie, mimo że ich mowa oraz
koordynacja ruchów zostają zaburzone.
Spożywaniu alkoholu towarzyszy złudne
uczucie ciepła. Bierze się to stąd, że
alkohol przyspiesza krążenie i powoduje
rozszerzenie naczyń krwionośnych. Na
mrozie jednak nastąpi krótkotrwałe
uczucie ciepła, następnie przyspieszenie
wychłodzenia ciała, co może
doprowadzić do hipotermii, a następnie
śmierci. Alkohol zwiększa śmiałość i
lekkomyślność, co prowadzi podczas
imprez młodzieżowych do zdecydowania
się na seks z inną osobą.
NARKOTYKI
NARKOMANIA
Narkotyk – potoczna nazwa niektórych substancji
odurzających działających na ośrodkowy układ nerwowy.
Ze względu na poglądy społeczne, różnice kulturowe, stany
prawne itp. nie ma jednoznacznej definicji słowa narkotyk.
Narkotykami nazywa się:
-substancje, których regularne przyjmowanie prowadzi do
uzależnienia fizycznego, m.in. opiaty i opioidy (np. morfina,
heroina), fentanyl, niektóre benzodiazepiny,
-wszystkie substancje psychotropowe, które aktualnie są
nielegalne Według leksykonu Światowej Organizacji
Zdrowia narkotykami można określić wszystkie substancje
mające wpływ na świadomość, w tym poza powyższymi
także kofeinę, nikotynę oraz alkohol etylowy[3]. W polskim
prawodawstwie środkiem odurzającym nazywamy
substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego
działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w
wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r.
Nr 179, poz. 1485 z późn.zm.). Substancje psychotropowe
określa załącznik nr 2 ustawy.
SKUTKI ZAŻYWANIA
NARKOTYKÓW
Marihuana
działanie: uspokajające lub rozdrażniające, euforyzujące,
przeciwbólowe, pobudzające apetyt, rozkurczające mięśnie,
zmniejszające ciśnienie śródgałkowe i rozszerzające oskrzela.
Amfetamina
-zaburzenia wzroku i słuchu
-arytmia serca, mogąca w skrajnych przypadkach prowadzić
do niewydolności krążenia zakończonego zgonem
-wycieńczenie organizmu
-psychoza amfetaminowa
Kokaina
- silny skurcz naczyń krwionośnych i wzrost ciśnienia
tętniczego
-rozszerzenie źrenic
-rozkurcz mięśniówki oskrzeli
-zahamowanie perystaltyki przewodu pokarmowego
-zahamowanie wydzielania śliny przez gruczoły ślinowe.
– pobudzenie psychoruchowe, uczucie euforii, omamy
– depresja ośrodka oddechowego w pniu mózgu.
Metaamfetamina
-starzenie się
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

similar documents