Cévní neurochirurgie u seniorů – součást komplexní terapie

Report
Cévní neurochirurgie u seniorů – součást
komplexní terapie
Autoři:
Filip M, Linzer P,Šámal F, Jurek P,Kremr J : Neurochirurgie KNTB Zlín
Turek R,Graus T : ARO KNTB Zlín
Skalka P: Rehabilitační oddělení KNTB Zlín
Léčebné problémy u seniorů s hemoragickým cévním
poškozením mozkové tkáně dle literatury - věk 65 let
a více
• Indikace operace/konzervativní terapie (vyšší
mortalita při operaci)
• Pooperační komplikace celkové (biologický věk+
interní zátěž)
• Pooperační komplikace lokální( ischemie
mozková – poruchy autoregulace > vasospasmy)
• Pozdní hydrocephalus hyporesorbční
,hypersekreční
To vše snižuje úspěšnost léčby
Kasuistika č.1
68 letý pacient přijat v hlubokém komatu – SAK + hemocephalus
CT a CT AG opakovaně neprokazuje zdroj krvácení.
tzv. infaustní prognosa – zavedena zevní komorová drenáž + ARO terapie
Průběh terapie a péče
1.Koma 3 týdny ( drenáž funkční 1x měněná, TS kanyla,
řízená ventilace s minimální sedací)
2.4 týden se budí do plného vědomí- spontánní ventilace,vyhoví,
bez lateralizace. Odstraněna komorová drenáž
3. Po odstranění komorové drenáže do dvou dnů sopor –
CT hydrocephalus – redrenáž – vysoká bílkovina
4. Po normalizaci hodnot likvoru VP drenáž
5. Intenzivní rehabilitace ( ARO, JIP, LDN)
6.Po 3 měsících doma plně funkční jako před atakou
Kazuistika 2
72 letá pacienta přijata v komatu na ARO – počínající mydriasa vlevo, HH 4-5,
CT+ CTAG – masivní sak s hematomem F-T, aneurysmaa.cerebri media vlevo
Operace téhož dne . Evakuace hematomu s klipsací aneurysmatu z kraniotomie
Průběh terapie a péče
1.14dní koma – řízená ventilace ARO péče. necílená reakce na algický podnět,
zornice isokorické, pooperační CT: úspěšná klipsace, dutina po hematomu vlevo
2. 3 týden odtlumena .spontánní ventilace a cílená reakce na algický podnět,pravostranná
těžká hemiparesa,fatická porucha. Vasospasmy minimální na TKD. Přeložena na DIOP
zde při rehabilitaci další zlepšení stavu vědomí a hybnosti. Po 3týdnech klinika stagnuje.
KontrolníCT CT s nálezem hydrocephalu. Opakované LP (pročištění likvoru a zlepšení
klinického stavu). ProvedenaVP drenáž.
3. 3 měsíce po operaci. Rehabilituje na LDN, schopna chůze s berlí + samoobslužnost,
regrese fatické poruchy
Kasuistika č.3
65 letá pacienta přijata v komatu na ARO –mydriasa vpravo, HH 4-5, CT+ CTAG –
masivní sak s hematomem F-T, aneurysma a.cerebri media vpravo
Operace téhož dne . Evakuace hematomu s klipsací aneurysmatu z kraniotomie.Po
operaci miosa bilat.
2 pooperační den – zevní dekomprese pro rozvoj temporálního konu při 3H terapii
Průběh terapie a péče
1.3 týdny léčba ARO. Po odtlumení cílená reakce n algický podnět, levostranná plegie,
miosa zornic. Kontrolní CT a CTAG prokazuje regresi změn a dostatečnou klipsaci
vasospasmy na TKD minimální
2.Přeložena na JIP. Intenzivní rehabilitace a další zlepšení kliniky, spolupracuje slovně,
lehká regrese hemiparesy.. CT – hydrocephalus. Postupně VP drenáž a plastika lbi.
Po VP drenáži další zlepšení
3. 4 měsíc po operaci rehabilitace RU Chuchelná . Zde vertikalizuje s dopomocí,
samoboslužná,
Výsledky:
V souladu s literaturou
1.Rozvaha o typu výkonu a operační technika není závislá na
věku operovaného
2. Díky kvalitní pooperační péči jsme se nesetkali s
rozvojem komplikací ovlivněné biologickým věkem
( bronchopneumonie, trombosa, kardiální komplikace atd.)
3. Z lokálních komplikací 1 x edém mozkové hemisféryzevní dekomprese – při 3H terapii, minimální vasospasmy
4. Pozdní hydrocephalus byl včas diagnostikován dle kliniky
a jeho operační řešení dále zlepšilo stav operovaných
Závěr:
Naše zkušenost získaná na těchto kasuistikách potvrzuje
význam komplexní terapie a jejího správného načasování (
diagnostika, operace, intenzivní péče vedoucí k minimalizaci
pooperačních interních komplikací a rehabilitační péče) u
závažných cévních onemocnění mozkové tkáně u seniorů.

similar documents