POKLICNA ORIENTACIJA kam po končani OŠ

Report
POKLICNA
ORIENTACIJA
KAM PO
KONČANI
OSNOVNI
ŠOLI?
KAM PO KONČANI OŠ?
NIŽJE POKLICNO
IZOBRAŽEVANJE
SREDNJE POKLICNO
IZOBRAŽEVANJE
STROKOVNO IN
TEHNIŠKO
IZOBRAŽEVANJE
POKLIC
POKLIC
POKLIC
GIMNAZIJSKI
PROGRAMI
NI POKLICA
nujno nadaljevanje šolanja
NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
(NPI)
● TRAJANJE: 2 leti
● POGOJI:
-
uspešno zaključen najmanj 7. razred osnovne šole ali
-
uspešno zaključena osnovna šola s prilagojenim programom
● ZAKLJUČEK: zaključni izpit
● NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA: srednje poklicno ali
srednje strokovno izobraževanje
● POKLIC:
-
pomočnik peka ali slaščičarja
-
obdelovalec lesa/kovin
-
pomožni administrator…
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
(SPI)
● TRAJANJE: 3 leta
● POGOJI:
-
končana osnovna šola ali
-
zaključeno nižje poklicno izobraževanje
● ZAKLJUČEK: zaključni izpit
● NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA: PTI + 2 leti
● POKLIC:
-
slaščičar
-
mizar
-
frizer…
SREDNJE STROKOVNO IN
TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
(SSI)
● TRAJANJE: 4 leta
● POGOJI:
-
končana osnovna šola ali
-
zaključeno srednje poklicno izobraževanje
● ZAKLJUČEK: poklicna matura
● NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA:
-
višja šola
-
visoka šola
-
univerzitetni program (z opravljenim predmetom splošne
mature)
-
maturitetni tečaj
GIMNAZIJE
● TRAJANJE: 4 leta
● POGOJI:
-
končana osnovna šola ali
● ZAKLJUČEK: matura
● NADALJEVANJE IZOBRAŽEVANJA:
-
višja šola
-
visoka šola
-
univerzitetni program
● VRSTE GIMNAZIJ:
-
Splošna, jezikovna, družboslovna, naravoslovna, športna smer
-
Klasična smer
-
Tehniška gimnazija
-
Ekonomska gimnazija
-
Umetniška gimnazija (likovna, glasbena, plesna, dramsko, gledališka)
NOVEJŠI PROGRAMI
 MEHATRONIK OPERATER
 TEHNIK MEHATRONIKE
 TEHNIK VAROVANJA
 LOGISTIČNI TEHNIK
 NARAVOVARSTEVNI TEHNIK
 OKOLJEVARSTVENI TEHNIK
 UMETNIŠKA GIMNAZIJA ( plesna smer, dramsko
gledališka smer)
PREIMENOVANJA NEKATERIH
PROGRAMOV
KUHAR
GASTRONOM HOTELIR
GOSTINJSKI TEHNIK
TURISTIČNI TEHNIK
GASTRONOMSKO TURISTIČNI TEHNIK
ŠIVILJA
IZDELOVALEC OBLAČIL

similar documents