ANALIZA I PREVENCIJA *UMSKIH PO*ARA NA

Report
ANALIZA I PREVENCIJA ŠUMSKIH
POŽARA NA PODRUČJU
TUZLANSKOG KANTONA
Sead Avdić, Nadil Berbić, Damir Malkočević, Edisa Nukić
Univerzitet u Tuzli, RGGF, Sigurnost i pomoć
Općenito o šumskim požarima
• Šumski požari – nekontrolisano sagorijevanje koje
se stihijski širi po šumskoj površini
• Dovode do katastrofalnih posljedica po šumsku
biocenozu
• Najveća opasnost – požari u zimzelenoj šumi
• Zapaljive materije:
▫ šumsko rastinje,
▫ njihovi morfološki dijelovi i
▫ raznoliki biljni ostaci
Sagorijevanje drveta
• Brzina sagorijevanja drveta zavisi od:
▫ Vlažnosti materijala
▫ Specifične mase u suhom stanju
▫ Odnosa aktivne površine prema zapremini, odnosno
mogućnosti dotoka oksidatora
Značajke požara na području TK
• U najvećem broju slučajeva neposredni uzrok
izbijanja požara: ljudski faktor
• Najmanji broj požara se dešava na idustrijskim
objektima
• Učestalost šumskih i požara na niskom rastinju
tokom godine oscilira
Registrovani požari na teritoriju TK
(2011. god. )
• Podaci JP “Šume TK”:
▫ Štete u periodu 01.01.-31.12.2011. god. Iznose
103.563,05 KM
Požari na TK
• Faktori koji povećavaju osjetljivost šuma na požare:
▫
▫
▫
▫
Goriva materija
Klima
Reljef
Zemljište
• Najosjetljivija četinarska vrsta ovog područja je bor
(bijeli, crni, primorski, vajmutov)
• Osjetljivost je veća kod mlađih stabala (nerazvijene
krošnje, razvijena travna i žbunasta vegetacija –
potencijalni gorivi materijal)
Pregled registrovanih požara u TK
• U maju i junu 2011. god. zabilježen veći broj kišnih
dana i pojačana vlažnost
Broj i vrsta registrovanih požara na
području TK
• Učestalost šumskih požara i požara niskog rastinja direktno ovisi o vlažnosti materijala
• Ljudski faktor osnovni uzročnik šumskih požara, požara niskog rastinja i kontejnera
• Uzoci požara motornih vozila – tehnički kvarovi ili saobraćajne nesreće
Pregled registrovanih šumskih požara,
TK 2011. god.
Preventivne mjere
• Načini nastanka šumskog požara:
▫ Prirodni fenomen (atmosfersko pražnjenje, dejstvo
sunca, samozapaljenje)
▫ Djelovanje čovjeka
• Čovjek glavni uzročnik – više od 90% požara
posljedica ljudske aktivnosti
• Najvažnija preventivna mjera: vaspitanje,
obavještavanje i odvraćanje čovjeka od nerazumnog
ponašanja u šumi
Zaljučak
• Na području TK učestalost šumskih požara
značajno veća u odnosu na unutrašnje požare
• Spriječiti šumske požare od neprocjenjive
vrijednosti za privredu, život i opstanak čovjeka
• Fokus preventivnog djelovanja osim djelovanja
usmjerenog na čovjeka:
▫ Uspostavljanje šumskog reda; iz šuma
ugroženih požarom uklanjanje ležike, otpadaka od
sječe, materijala nastalog usljed loma; održavanje
šumskih prosjeka (uklanjanje materijala koji
mogu izazvati požar, odnosno postati gorivo)

similar documents