Hladomor a r*st po*tu obyvatel

Report
HLADOMOR A RŮST POČTU OBYVATEL
POPULAČNÍ RŮST
Rychlý populační růst představuje jeden z
největších problémů současnosti
 →zrychloval se od 17. století
 Současný přírůstek-1,1% ročně
 V každé min. se narodí asi 250 dětí a 100 lidí
zemře

RŮST POČTU OBYVATEL V LETECH 1800-2200
http://www.worldometers.info/world-population/
http://www.7billionworld.com/
ROK 1650-2025
rok
miliardy
1650
0,5
1850
1930
1960
1976
1,0
2,0
3,0
4,0
1988
1998
2011
5,0
6,0
7,0
2025
8,5
JAK SE VYVÍJÍ POČET LIDÍ NA ZEMI OD R.500?
Dnes žije na Zemi přibližně 20x víc lidí než před
1500 lety
 Největší nárůst-20. stol.
 V r.500 – asi 300 mil., v r. 1700-2x tolik a o
dalších 200 let později-1,5 miliardy
 v r. 2000-6 miliard
 →revoluce v medicíně- objev antibiotik a dalších
moderních léků prodloužil průměrnou délku života
a výrazně snížil dětskou úmrtnost

NEJLIDNATĚJŠÍ ZEMĚ SVĚTA
1. China
 1,349,585,838
2. India
 1,220,800,359
3. United States
 316,668,567
4. Indonesia
 251,160,124
5. Brazil
 201,009,622
K 20.10.2013 11:10
6. Pakistan
 193,238,868
7. Nigeria
 174,507,539
8.Bangladesh
 163,654,860
9. Russia
 142,500,482
10. Japan
 127,253,075
http://www.viewsoftheworld.net/wpcontent/uploads/2011/10/WorldPopulation
Animation.gif
VĚKOVÁ STRUKTURA
 0-14:
26%
 15-24: 16.8%
 25-54: 40.6%
 55-64 : 8.4%
 65 a víc: 8.2%
FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ POČET OBYVATEL

Kojenecká úmrtnost:
Celkem: 37,61 úmrtí / 1000 živě narozených
Muži: 39,39 úmrtí / 1000 živě narozených
Ženy: 35,69 úmrtí / 1000 živě narozených

Průměrná délka života při narození:
Celkový počet obyvatel: 68,09 roků
Muži: 66,09 roků
Ženy: 70,24 roků

Celková míra porodnosti:
2,45 narozených dětí / žena

HIV / AIDS - úmrtí :
1800000 (do r.2009)
CELOSVĚTOVÝ VÝVOJ PŘÍČIN ÚMRTNOSTI LZE
ROZDĚLIT DO 4 ETAP:
1. etapa - období morů a válečných ztrát
 2. etapa - období mizících pandemií
 3. etapa - období ustupujících infekcí, úmrtnost
způsobena nemocemi srdce (infarkt), mozku
(mrtvice)
 4. etapa - jen ve vyspělých zemích, snižování
úmrtnosti, na nemoci oběhového systému

ROZVOJOVÉ ZEMĚ
2,7 dítě/žena
 V roce 2050 se předpokládá snížení na 2 děti
 Velký počet dětí v rodině → ekonomický přínos
 →náboženská a kulturní tradice

HLADOMOR
Označení pro hromadné vymírání obyvatelstva
na určitém území v důsledku dlouhodobého
hladovění
 Lidé umírají nejen podvýživou, ale také jsou
více náchylní k chorobám a infekcím
 Skoro všichni hladoví žijí v rozvojových zemích

HLAD VE SVĚTĚ
42 mil.
15 mil.
53 mil.
Asie a Oceánie
Subsaharská afrika
Latinská Amerika a Karibik
Blízký východ a severní
Afrika
Rozvinuté státy
265 mil.
642 mil.
PŘÍČINY
Špatná úroda způsobená obdobím sucha
 Živelné pohromy
 Nedostatek pitné vody
 Stále se zvyšující počet obyvatel

PODÍL PODVYŽIVENÉ POPULACE
HLADOMOR V ČÍSLECH
Potravinová a ekonomická krize → počet
hladovějících přesáhl v roce 2011 miliardu
 V r. 2010 → o 100 mil. méně
 Asi 1 miliarda lidí nemá přístup k pitné vodě
 Na vojenské účely se dá 12x víc než na pomoc
potřebným
 Půlka světového bohatství → 2% obyvatelstva
 Každých 5 sekund zemře jedno dítě → 17 000
denně → 6 milionů ročně

HLADOMOR VE VÝCHODNÍ AFRICE
UPRCHLICKÉ TÁBORY
ZAJÍMAVOSTI
Přes 260 tisíc lidí zemřelo v Somálsku během
hladomoru v letech 2010 až 2012
 Polovina z tohoto počtu byly děti mladší 5-ti let
 K největšímu hladomoru došlo v Číně v letech
1959 až 1961, při kterém zemřelo přibližně
třicet milionů obyvatel

ZDROJE








www.znamenicasu.cz/hladomor-ve-svete/
Školní atlas dnešního světa 2011
Film HOME
Prezentace Demografie a růst počtu obyvatel (Mgr. Kateřina
Kočvarová)
http://www.populationlabs.com/World_Population.asp
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/xx.html
http://www.census.gov/ipc/www/idb/worldpopchggraph.ph
p
https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/xx.html
VYTVOŘILI:
Hladomor-Štěpánka Cvrkalová
Růst počtu obyvatel-Terezie Nováčková
Prezentace, grafy, obrázky-Magdaléna Šímová

similar documents