Projekt Méďa – mini školka Nemocnice TGM Hodonín

Report
MÉĎA – MINI ŠKOLKA
NEMOCNICE TGM
HODONÍN,p.o.
Projekt zaměřený na vznik „dětské skupiny“
MÉĎA – MINI ŠKOLKA
NEMOCNICE TGM HODONÍN
Dětská skupina = přívětivější obdoba firemní
školky
Cílem zřízení DS je vytváření podmínek pro soulad
rodinného a pracovního života zaměstnanců
 Určená dětem od 6 měsíců do 6 let
 Nižší hygienické nároky a nároky na vybavení oproti
MŠ

MÉĎA – MINI ŠKOLKA
NEMOCNICE TGM HODONÍN. p.o.
Výhody DS pro zaměstnance:
 pečující rodič se může brzy vrátit zpět do práce
 udržení kontaktu rodičů
s „pracovní realitou“
 možnost přivýdělku při RD
 řešení nedostatku míst
 v MŠ a jeslích
 skloubení pracovního a
rodinného života
MÉĎA – MINI ŠKOLKA
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Výhody pro zaměstnavatele:
 pečující rodič se může brzy vrátit zpět do práce
 snižuje náklady na opakované výběry a
zaškolování personálu
 zvyšuje identifikaci zaměstnanců s firmou
 zvyšuje loajalitu zaměstnanců
 výhoda oproti konkurentům při výběru
potenciálních zaměstnanců
 jedná se o mimomzdový benefit
MÉĎA – MINI ŠKOLKA
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Projekt Méďa – mini školka Nemocnice TGM
Hodonín
Pro děti zaměstnanců: Nemocnice TGM Hodonín, p.o.
MND a.s.
Lázní Hodonín
 Děti ve věku:
6 měsíců až 6 let
 Kapacita:
12 míst
 Zřizovatel DS:
Nemocnice TGM Hodonín, p.o.
 Místo poskytování:
Pr. Veselého 40, Hodonín
 Otevírací doba:
PO-PÁ 7:00 – 15:30 hod.

MÉĎA – MINI ŠKOLKA
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Úhrady od rodičů
 Školkovné:
ve výši 75,- Kč na den při celodenní docházce,
40,- Kč za půldenní pobyt dítěte
 Stravné:
65,-Kč na den
(2x svačina, oběd,
pitný režim)
Strava připravena v kuchyni
Nemocnice TGM Hodonín.
MÉĎA – MINI ŠKOLKA
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Zařízení poskytuje hlídání dětí na pravidelné a
dlouhodobé bázi, avšak není nezbytná účast
dítěte každý den
 Zajištění výchovné péče
odborně vzdělaným personálem
s dlouholetou praxí
 Zajištění celodenní stravy
a pitného režimu
 Orientace v klidné části města
s výbornou dostupností
dětského hřiště

MÉĎA – MINI ŠKOLKA
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Hygienické požadavky na prostorové a
provozní
podmínky
 Pobytové místnosti budou dostupné, s
odpovídajícím osvětlením a mikroklimatickými
podmínkami

Prostorné a útulné
prostředí odpovídající
požadavku
min. 4 m2 na dítě
MÉĎA – MINI ŠKOLKA
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Hygienické požadavky na prostorové a
provozní
podmínky
 Zajistíme odpovídající denní úklid
 Vybavení: židličky, polohovatelný stůl, postýlka či
lehátka, a další nábytek
 Kuchyňka na výdej stravy
 Snížená umyvadla a
toalety, přístup do sprchy
MÉĎA – MINI ŠKOLKA
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Pečující osoby splňují podmínky:
 úplné způsobilosti k právním úkonům
 zdravotní způsobilosti k výkonu práce péče o dítě
 bezúhonnosti
 odborné způsobilosti (zdravotní, pedagogické nebo
sociální vzdělání)
Všechny pečující osoby budou v zaměstnaneckém
poměru k provozovateli zařízení, a mimo výše
uvedené podmínky mají dlouholeté zkušenosti s péčí o
děti.
MÉĎA – MINI ŠKOLKA
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Další povinnosti provozovatele:
 Vedení elektronické docházky dětí
 Uzavření pojistné smlouvy o pojištění
odpovědnosti za škodu při poskytování služby
péče o dítě
 Uzavření písemné smlouvy s rodiči o poskytování
služby
 Uzavření dohody s rodiči o způsobu zajištění
stravy
 Stanovení provozního řádu zařízení
 Zpracování koncepce výchovy a péče
MÉĎA – MINI ŠKOLKA
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Harmonogram fungování:
1. Fáze budovací (1.7.2013 – 31.8.2013)
2. Fáze provozní – 1.etapa (1.9.2013 – 28.2.2014)
2.etapa (1.3.2014 – 31.8.2014)
3. etapa (1.9.2014 – 28.2.2015)
MÉĎA – MINI ŠKOLKA
NEMOCNICE TGM HODONÍN, p.o.
Už se na Vaše děti těšíme!
Bližší informace na tel. č.: 728728171
nebo u Mgr. Kwašniewské tel. č.: 518 306 234

similar documents