Evropa po II. světové válce

Report
Autor: Mgr. Marek Kryška
Datum: 2. 2. 2013
Cílový ročník: 9.
Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763











Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST – D, VkO
Vzdělávací obor: Dějepis
Tematický okruh: Moderní dějiny
Téma: Evropa a svět po II. světové válce
Metodický list/anotace: Prezentace je určena k výkladu a doplnění
učiva, jako podklad pro zápis žáků a opakování probrané látky.
Jazyk:čeština
Očekávaný výstup: žáci popíší hlavní důsledky II. světové války,
zvládnou vyhledat informace v atlase, vysvětlí, jak bylo Německo
rozděleno po skončení války.
Speciální vzdělávací potřeby: žádné
Druh učebního materiálu: prezentace
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 14 - 15




41/A
1. Porovnej počet zapojených států v I. a II.
světové válce. O kolik se lišil?
2. Kolik států bylo během II. světové války
neutrálních? Co tento pojem znamená?
3. O kolik více vojáků se zapojilo do 2.
světové války?

1.

2.

3.
36 států X 70 států (počet
zapojených zemí vzrost téměř
dvojnásobně).
6 neutrálních států (= nepodporuje
žádnou bojující stranu).
o 40 milionů víc.





42/C
4. Který stát měl v průběhu války nejvíce
obětí na životě?
5. Kolik obětí mělo Československo?
6. Kolik hlavní viník války?
7. Kolik lidských obětí si vyžádala válka
celkem?




4.
5.
6.
7.
SSSR (28 milionů).
ČSR (370 tisíc).
Německo (6,5 milionů).
celkem asi 60 milionů.



Lidské a hmotné ztráty
Až 60 milionů mrtvých (20 mil. vojáci, 40 mil.
civilisté)
SSSR – nejvíce postižená země (28 mil.)



6 mil. mrtvých Židů
Šoa
Systematické
pronásledování a
vyvražďování Židů
během války
nacistickým
Německem.
1.




Nové objevy,
vynálezy, moderní
technika
Radar
Atomová energie
Penicilin
2.




1.
2.
3.
4.
Kdy a kde vzniklo OSN?
Co tato zkratka znamená?
Kde má své sídlo OSN dnes?
Kolik států zakládalo OSN?




1.
2.
3.
4.
26. 6. 1945 San Francisco (USA).
Organizace spojených národů.
New York.
51 (i Československo).




Vznik Organizace
spojených národů
Červen 1945
San Francisco – USA
Cíl: řešit konflikty
mírovou cestou
3.

20. listopad – Norimberský proces

http://www.stream.cz/slavnedny/773926-20-listopad-den-kdy-byl-zahajen-norimbersky-proces
Otázky:
1. Kolik válečných zločinců zde bylo souzeno?
 22
2. Čím se většina zločinců hájila?
 „Jen plnili rozkazy.“
3. Kolik trestů smrti bylo uděleno?
 12





Martin Bormann – vůdcův tajemník (souzen v
nepřítomnosti)
Hermann Wilhelm Göring – říšský maršál a
velitel letectva († 15. října 1946, krátce před
plánovanou popravou spáchal sebevraždu)
Joachim von Ribbentrop – říšský ministr
zahraničních věcí († 16. října 1946)
Wilhelm Frick – ministr vnitra a říšský
protektor v Čechách a na Moravě († 16. října
1946)



Norimberský proces (11/1945 – 8/1946).
Vyhlášení útočné války se stalo mezinárodním
zločinem.
Snaha potrestat válečné zločiny a zločiny
proti lidskosti.

1. Kde proběhly nejvýznamnější konference
tzv. Velké trojky?
Teherán (1943),
Jalta a Postupim (1945).




O poválečném uspořádání Evropy a světa se
několikrát jednalo již v průběhu druhé
světové války.
1943 v TEHERÁNU
Únor 1945 v JALTĚ
Červenec 1945 v POSTUPIMI (nedaleko
Berlína).
JALTA – ÚNOR 1945
W. CHURCHILL
Harry TRUMAN
J.V. STALIN
4.
5.




Červenec – srpen
1945
USA – Harry Truman
VB – W. Churchill→
Clement Attlee
SSSR – J. V. Stalin
6.
7.


Atlas 45/5
Podle mapky popiš, jak bylo po válce
Německo rozděleno.

NĚMECKO
Rozděleno na 4 okupační zóny,
USA, VB, SSSR a Francie,

Rozdělen byl i Berlín a Rakousko.


8.




Září 1949,
vznik Německé spolkové republiky(NSR).
Demokratický stát.
Z okupačních zón USA, VB a Fr.
+ Západní Berlín.
9.
10.



9.
Říjen 1945,
vznik Německé demokratické republiky (NDR),
komunistická, vliv SSSR.
11.
Monografie


Kuklík, J., Kocian, J. Dějepis pro 9. ročník základní školy. Dotisk 1. vydání. Praha: SPN- pedagogické
nakladatelství, spol. s. r. o., 2002. ISBN 80-7235-077-3. s. 140 – 142
Mandelová, H., et al. Dějiny 20. století – dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia.
Dotisk 1. vydání. Praha: Kartografie, 2001. ISBN 80-7011-684-6
Obrázky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Obrázek 1.: Petrusbarbygere. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Some_of_the_bodies_being_removed_by_German_civilians_for_decent_burial_at_G
usen_Concentration_Camp,_Muhlhausen,_near_Linz,_Austria.jpg
Obrázek 2.: Mormegil. [online]. Volné dílo dostupné na www: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nagasakibomb.jpg
Obrázek 3.: Nightstallion. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_the_United_Nations.svg
Obrázek 4.: Thuresson. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Yalta_summit_1945_with_Churchill,_Roosevelt,_Stalin.jpg
Obrázek 5.: Edgar Allan Poe. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:HarryTruman.jpg
Obrázek 6.: G-Man. [online]. Volné dílo dostupné na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Attlee_BW_cropped.jpg
Obrázek 7.: Rowanwindwhistler. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:StalinEnLaConferenciaDeYalta--TR_002828_A.jpg
Obrázek 8.: Stor stark7. [online]. Dostupný pod licencí CC BY-SA na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:MapGermany-1947.svg
Obrázek 9.: W-j-s. [online]. Dostupný pod licencí CC BY-SA na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Deutschland_Bundeslaender_1957.png
Obrázek 10.: Zscout370. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_Germany.svg
Obrázek 11.: ChongDae. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Flag_of_East_Germany.svg

similar documents