Stavební spoření - Střední škola živnostenská Sokolov

Report
Název projektu
Moderní škola
Registrační číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0526
Název aktivity
Aktivita VI/2 – Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností
a dovedností v oblasti finanční gramotnosti
Název vzdělávacího materiálu
Stavební spoření
Číslo vzdělávacího materiálu
VY_62_INOVACE_04_18
Jméno autora
Ing. Jana Provázková
Název školy
Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
Finanční instituce a jejich produkty
Stavební spoření
Charakteristika
- specializovaná forma spoření, která je
spojena s právem na poskytnutí úvěru
po uplynutí doby spoření
- spoříme nejméně po dobu šesti let, stát
poskytuje příspěvek
- po uplynutí 6 let můžeme naspořené
peněžní prostředky použít na cokoliv
Historie
- vzniklo v Německu po 1. světové válce
- za zakladatele je považován
Georg Krapp, který v roce 1921 inicioval
vznik sdružení, které za příspěvky od
svých členů začalo stavět byty a domy.
Zpočátku kvůli nedostatku peněz byly
domy a byty přidělovány losem.
Stavební spořitelny
- podle zákona č. 96/1993 Sb., zákon
o stavebním spoření smí stavební spoření
poskytovat pouze stavební spořitelna
- v ČR jich existuje pět
* Českomoravská stavební spořitelna
* Modrá pyramida, stavební spořitelna
* Stavební spořitelna České spořitelny
* Raifeissen, stavební spořitelna
* Wüstenrot, stavební spořitelna
Založení stavebního spoření
- na základě smlouvy se stavební
spořitelnou
- účastníkem může být fyzická nebo
právnická osoba
- fyzická osoba může čerpat státní podporu,
právnická nikoliv
Cílová částka
- je celková částka, kterou bude účastník
mít k dispozici při splnění všech
podmínek stavební spořitelny
- je to součet následujících položek:
uspořená částka + úroky z uspořené částky
+ státní podpora + úroky ze státní podpory
+ nárok na úvěr
- podle výše cílové částky se vypočte vstupní
poplatek, který obvykle činí 1% z cílové
částky
Státní podpora
- může ji získat občan ČR, občan EU,
kterému bylo uděleno povolení k pobytu
v ČR, fyzická osoba s trvalým pobytem
v ČR, které bylo přiděleno rodné číslo
příslušným orgánem ČR
- Činí 10 % z ročně naspořené částky,
maximálně však z částky 20 000 Kč
Úvěry poskytované
ze stavebního spoření
- klasický úvěr – lze jej čerpat po uplynutí
nejméně dvou let spoření, zároveň musí
naspořena určitá částka z cílové částky
(tu si jednotlivé stavební spořitelny volí
individuálně)
- úvěr smí být použit pouze na bytové
účely
- překlenovací úvěr- lze jej čerpat téměř
ihned po uzavření smlouvy, nejprve se
splácejí úroky z úvěru a zbylá částka se
spoří až do té doby, než vznikne nárok
na klasický úvěr, v tu chvíli je
překlenovací úvěr splacen a může být
poskytnut klasický úvěr, který je poté
splácen
Způsoby splácení
-
v hotovosti
převodem z účtu
poštovní poukázkou
srážkou ze mzdy
Otázky k opakování
1. Jaké výhody má podle vašeho názoru
stavební spoření?
2. Co je to cílová částka?
3. V čem spočívá hlavní podstata
překlenovacího úvěru?
4. Vyjmenujte alespoň 3 finanční
instituce, které poskytují stavební
spoření.
Zdroje:
KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika: pro obchodní akademie a ostatní střední
školy. třetí vydání, upravené. Praha: Eduko, nakladatelství, s.r.o., 2010.
ISBN 978-80-87204-34-4.
AČSS: Asociace českých stavebních spořitelen. Státní podpora [online].
2013, 21.8.2013 [cit. 2013-09-04]. Dostupné z: http://www.acss.cz/cz/prakticke/
slovnik-pojmu/statni-podpora
Finance, cz. [online]. [cit. 2013-09-04]. Dostupné z: http://www.finance.cz/
bydleni/stavebni-sporeni/abeceda-sporicich-tarifu/
Vypracovala:
Ing. Jana Provázková

similar documents