Vyjmenovaná slova po P

Report
VY_32_INOVACE_JR_20
Vyjmenovaná
slova po P
Mgr. Jana Reisingerová
ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem
Leden 2012
PÝCHA
POVÝŠENOST
DOMÝŠLIVOST
PYTEL
OBAL NA SYPKÉ LÁTKY
PYSK
RET
ZVÍŘECÍ PYSK
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Steinbock_ibex_2.JPG
NETOPÝR
LÉTAJÍCÍ SAVEC
SLEPÝŠ
BEZNOHÝ PLAZ
PYL
JEMNÝ PRÁŠEK
ŽLUTÁ BARVA
KOPYTO
OCHRANA PRSTŮ
U KOPYTNÍKŮ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PolishedHooves.jpg
KLOPÝTAT
ZAKOPÁVAT
TŘPYTIT SE
LESKNOUT SE
BLÝSKAT SE
ZPYTOVAT
PŘEMÝŠLET O VINĚ
HLEDAT NÁPRAVU
PYKAT
BÝT POTRESTÁN
TRPĚT
PÝR
ROSTLINA
PLEVEL
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Koeh-203.jpg
PÝŘIT SE
ČERVENAT SE
RDÍT SE
ČEPÝŘIT SE
ČECHRAT
NAČECHRÁVAT
http://www.wildanimalsonline.com/birds/whitestork.php
Vyjmenovaná slova po P
PÝCHA
PYTEL
PYSK
NETOPÝR
SLEPÝŠ
PYL
KOPYTO
KLOPÝTAT
TŘPYTIT SE
ZPYTOVAT
PYKAT
PÝR
PÝŘIT SE
ČEPÝŘIT SE
ČERVENAT
PÝŘIT SE
SE
PLEVEL
PÝR
ŠPATNÁ
PÝCHA
VLASTNOST
RET
PYSK
ZAKOPÁVAT
KLOPÝTAT
OBAL NA
PYTEL
OBILÍ
TRPĚT
PYKAT
LESKNOUT
TŘPYTIT SE
SE
LÉTAJÍCÍ
NETOPÝR
SAVEC
BEZNOHÝ
SLEPÝŠ
PLAZ
NATŘÁSAT
ČEPÝŘIT SE
SI PEŘÍ
ŠPATNÁ
PÝCHA
VLASTNOST
ČÁST
KOŇSKÉ
KOPYTO
NOHY
KLOPÝTAT
ZAKOPÁVAT
PÝŘIT
SE
RDÍT SE
PŘEMÝŠLET
O SVÉ
ZPYTOVAT
VINĚ
JEMNÝ
PYL
ŽLUTÝ
PRÁŠEK
LESKNOUT
TŘPYTIT SE
SE
Z vyjmenovaných slov
vypiš:
podstatná jména
pýcha
pytel
pysk
netopýr
slepýš
kopyto
slovesa
klopýtat
třpytit se
zpytovat
pykat
pýřit se
čepýřit se
pyl
pýr
Zapamatuj si!
pýcha
píchá
na pysku
na písku
pych
vpich
Zapamatuj si!
pyl
opylovat
slepýš
pil
opilovat
slepíš
Doplň vhodné slovo
Slepíš
Slepýš
Slepýš není had, ale ještěrka.
…………..
Slepíš
……………..
tu rozbitou misku?
pyl
opiluje
pil
Včely nosí do úlu ……………..
.
pyl
Chlapec ................
pil ..ochucené mléko.
opyluje
opiluje
Zámečník …………….poškozený
klíč.
opyluje
Čmelák ……………..květy
jetele.
Spoj slabiky tak, aby
vznikla slova.
Postupuj podle čísel, doplň i, í /y, ý a slova
napiš.
TU5
TI11
RÁT20
JE6
P_17
P_2
ZP_13
ČA8
SEŇ16
ZP_4
VEJ14
TÁ9
KLO1
P_15
ŠP_7
P_19
TŘP_10
TAL3
ŠEŠ18
VÁ12
ŘEŠENÍ
KLO PÝ TAL
ZPY TU JE
ŠPI ČA TÁ
TŘPY TI VÁ
ZPÍ VEJ
PÍ SEŇ
PI RÁT
PÍ ŠEŠ
TU5
TI11
RÁT20
JE6
P_17
P_2
ZP_13
ČA8
SEŇ16
ZP_4
VEJ14
TÁ9
KLO1
P_15
ŠP_7
P_19
TŘP_10
TAL3
ŠEŠ18
VÁ12
Informace pro učitele:
Vzdělávací oblast:
Vzdělávací obor:
Ročník:
Klíčová slova:
Zdroje:
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura
3.
vyjmenovaná slova, slabiky, věty, slovesa,
podstatná jména, synonyma
čáp
http://www.wildanimalsonline.com/birds/whitestork.php
pýr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Koeh-203.jpg
kliparty Microsoft Office 14.0.6112.5000
Metodický postup:
Vyvození řady vyjmenovaných slov.
Procvičování na různých aktivitách – viz jednotlivé slidy.
Hra – spojování slabik do slov.

similar documents