akademia uczniowska - Publiczne Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami

Report
CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ
POLSKO-AMERYKAŃSKA FUNDACJA
WOLNOŚCI
KAPITAŁ LUDZKI
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
UNIA EUROPEJSKA- EUROPEJSKI FUNDUSZ
SPOŁECZNY
AKADEMIA UCZNIOWSKA
w Publicznym Gimnazjum nr 13
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Polskich Noblistów
w Radomiu
rok szkolny 2012/2013
W naszej szkole o projekcie
 Projekt został wprowadzony w roku szkolnym 2009/2010.
 Czas udziału szkoły w projekcie to lata 20010 – 2014r.
 Przedmioty z których prowadzone są SKN to : matematyka, chemia ,
fizyka, biologia.
 Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach Akademii Uczniowskiej to:
- matematyka
Lilla Wachowicz , Justyna Lisicka
- fizyka
Iwona Pruszczyk, Danuta Kuśmierz, Sylwia Łata - Alot
- chemia
Renata Kowalska
- biologia
Irena Śniarska
Akademia Uczniowska a
Radomska Akademia Uczniowska
 W ramach prac w projekcie Akademia Uczniowska
ważną rolę odgrywa wzajemne nauczanie uczniów.
 W tym celu organizujemy Radomską Akademię
Uczniowską. Tegoroczna edycja jest już trzecią.
 Nasza szkoła jest jedynym publicznym gimnazjum
w Radomiu, która uczestniczy w tym projekcie.
III Radomska Akademia Uczniowska 2013
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów gimnazjum, udziału ich w projektach edukacyjnych ,
proponujemy imprezę naukową z zakresu przedmiotów matematyczno- przyrodniczych.
Impreza ta ma charakter warsztatów prowadzonych przez uczniów gimnazjum dla uczniów klas VI szkół
podstawowych.
Tematyka warsztatów jest związana z próbą odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie każdego projektu.
Gimnazjaliści mają możliwość przedstawić efekty swojej pracy i pojąć próbę wzajemnego nauczania.
Cele imprezy:
 Praca metodą projektu wykonana przez młodzież gimnazjalną.
 Zainteresować młodzież ze szkół podstawowych tematyką matematyczno – przyrodniczą,
 Prezentacja warsztatowej formy prowadzenia spotkań,
 Integracja młodzieży z różnych szkół,
 Dla gimnazjalistów – przedstawić własne projekty
 Promocja szkoły .
III Radomska Akademia Uczniowska 2013
Patronem imprezy jest projekt Akademia Uczniowska
organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w
Warszawie.
Program warsztatów obejmuje :
 Prezentację multimedialną o pracy szkolnego koła
chemicznego we współpracy ze szkołą St John Payne w
Chelmsford w Wielkiej Brytanii .
 Warsztaty prowadzone w 9 salach z zakresu przedmiotów:
matematyka, fizyka , chemia.
 Spotkanie nauczycieli i dyskusja na temat pracy z uczniami
- „ Lekcje z OK.” ( ocenianie kształtujące).
 Zwiedzanie szkoły, prezentacja pracowni.
Tematy warsztatów
na III Radomską Akademię Uczniowską









1. „Który sklep jest dla ciebie najatrakcyjniejszy? ”
2. „Jak zdarzenia losowe wpływają na nasze życie?”
3.” Czy Pitagoras pomoże nam w życiu codziennym?”
4. „Jak przedstawiać i interpretować dane
statystyczne?”
5. „Czy umiesz obliczać pola figur płaskich?”
6. „Jak podejrzeć wroga nie wystawiając głowy z
okopu?”
7. „Czy wiem co jem” ?”
8. „Ciśnienie – magia czy rzeczywistość?”
9.” Jak znaleźć odpowiedzi na pytania Fermiego?”
Co zostało już wykonane w ramach AU
 W ramach projektu przeprowadzono :
 15 SKN - ów z matematyki,
 23 SKN -y z fizyki,
 5 SKN - ów z chemii,
 5 SKN - ów z biologii.
 W projekcie uczestniczy ok.460 uczniów naszej
szkoły.
 Uczniowie uczestniczą w wycieczkach edukacyjnych.
O realizacji projektu Akademia Uczniowska
 Projekt ma na celu prowadzenie edukacji z przedmiotów





matematyczno – przyrodniczych.
Uczniowie pracują metodą projektu w Szkolnych Kołach
Naukowych (SKN).
Liczba uczniów w SKN - to około 15.
W każdym SKN - nie są trzy grupy (po ok. 5 uczniów).
Każda z grup przygotowała w semestrze część projektu moduł, który składa się później w całość.
Sprawozdania z poszczególnych modułów zostały
opublikowane na platformie edukacyjnej Centrum Edukacji
Obywatelskiej http://au.ceo.nq.pl .
Praca uczniów w ramach AU
 Jak wyglądają zajęcia w ramach prac w Akademii Uczniowskiej.
 Przedstawiamy krótkie relacje z wybranych tematów.
Przedmioty
Który sklep jest dla Ciebie najatrakcyjniejszy?
Słodycze
"Raffaello", 150
g
czekolada
mleczna "Milka",
100 g
"Delicje
Szampańsk
ie", 147 g
"Ptasie
Mleczko",
450 g (E.
Wedel)
Słodycze
40.00 zł
35.00 zł
30.00 zł
25.00 zł
X
XI
XII
I
20.00 zł
15.00 zł
10.00 zł
5.00 zł
- zł
Tesco
Real
Stokrotka
E. Leclerc
Carrefour
Słodycze Tesco
Słodycze Real
32.00 zł
31.00 zł
30.00 zł
29.00 zł
28.00 zł
27.00 zł
26.00 zł
32.00 zł
31.00 zł
30.00 zł
29.00 zł
28.00 zł
27.00 zł
X
XI
XII
X
I
Słodycze Stokrotka
31.50 zł
31.00 zł
30.50 zł
30.00 zł
29.50 zł
29.00 zł
28.50 zł
28.00 zł
27.50 zł
XI
XII
I
Słodycze E.Leclerc
38.00 zł
37.00 zł
36.00 zł
35.00 zł
34.00 zł
33.00 zł
32.00 zł
31.00 zł
X
XI
XII
I
X
XI
XII
I
Słodycze
40.00 zł
35.00 zł
30.00 zł
Tesco
Real
Stokrotka
E. Leclerc
Carrefour
Cena
25.00 zł
20.00 zł
15.00 zł
10.00 zł
5.00 zł
- zł
X
XI
XII
I
Słodycze Carrefour
32.00 zł
31.00 zł
30.00 zł
29.00 zł
28.00 zł
27.00 zł
X
XI
XII
I
Nabiał Real
Nabiał Stokrotka
32.00 zł
31.00 zł
30.00 zł
29.00 zł
28.00 zł
27.00 zł
26.00 zł
25.00 zł
31.50 zł
31.00 zł
30.50 zł
30.00 zł
29.50 zł
29.00 zł
X
XI
XII
I
28.50 zł
X
Nabiał E. Leclerc
XI
XII
I
Nabiał Carrefour
28.00 zł
30.00 zł
29.00 zł
28.00 zł
27.00 zł
26.00 zł
25.00 zł
24.00 zł
23.00 zł
27.00 zł
26.00 zł
25.00 zł
24.00 zł
23.00 zł
22.00 zł
X
XI
XII
I
X
XI
XII
I
Cały kosz Real
Cały kosz Stokrotka
165.00 zł
160.00 zł
155.00 zł
150.00 zł
145.00 zł
140.00 zł
135.00 zł
130.00 zł
125.00 zł
146.00 zł
144.00 zł
142.00 zł
140.00 zł
138.00 zł
136.00 zł
134.00 zł
132.00 zł
130.00 zł
X
XI
XII
I
Cały kosz E. Leclerc
X
XI
XII
I
Cały kosz Carrefour
158.00 zł
156.00 zł
154.00 zł
152.00 zł
150.00 zł
148.00 zł
146.00 zł
144.00 zł
155.00 zł
150.00 zł
145.00 zł
140.00 zł
X
XI
XII
I
135.00 zł
X
XI
XII
I
Podsumowanie prac w ramach SKN
Praca uczniów nad
samooceną
Uczniowie oceniają sami
siebie, opracowują pomocne pytania
i odpowiadają co im się udało,
co należy poprawić.
I tak powstała karta
NACOBEZU.
NACOBEZU








Jakie były nasze oczekiwania wobec projektu?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Czy projekt spełnił nasze oczekiwania?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Czy każdy z nas wywiązał się dobrze ze swoich obowiązków?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Co pomagało nam w sprawnej komunikacji?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Jak oceniasz wkład poszczególnych grup w projekt?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Czy nasz projekt może mieć praktyczny użytek dla osób trzecich?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Czego nauczyłeś się w trakcie realizacji projektu?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
SKN fizyka
Podczas zajęć z fizyki uczniowie zmagali się nie tylko z podstawowymi
prawami fizycznymi, ale także z tremą i stresem związanym z
wystąpieniami publicznymi
SKN fizyka
Nie zapomnieli jednak ani na chwilę po co
spotykali się na zajęciach i wraz z
nauczycielem poszukiwali odpowiedzi na
następujące pytania:
 1. Czy kartka papieru utrzyma telefon
komórkowy?
 2. Czy szybkość spadania piłek zależy
od ich wielkości i masy?
 3. Jak sprawić by ugotowane jajko w
całości znalazło sie w butelce?
 4. Jak pracować żeby się nie
napracować?
 5. Czy jajko umie pływać?
 6. Jak pokonać grawitację?
SKN chemia
Podczas lekcji chemii grupa uczniów
prezentowała plakaty powstałe po
wykonaniu doświadczenia będące
bazą do gry dydaktycznej.
SKN chemia
Największym atutem zajęć jest
możliwość samodzielnego
eksperymentowania
SKN biologia
Badanie rozkładu wybranych cech recesywnych i dominujących u
gimnazjalistów z „13”.
SKN biologia
wnioski z doświadczenia
1. Większość uczniów klas 1 posiada cechy
recesywne.
2. Dzieci dziedziczą rodzaj włosów po rodzicach.
3. Rozkład cech dominujących wynosi 46,25%,
natomiast cech recesywnych wynosi 57,75%.
Wyniki badań na wykresie
Kolory oczu dziewcząt klas I badanych w ankiecie
23
25
20
niebieskie
14
brązowe
15
zielone
10
inne
7
4
5
0
Wyniki badań na wykresie
dziewczęta klas I- krzyżowanie palców
30
30
25
20
18
Lewy
Prawy
15
10
5
0
Efekt naszej pracy
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
LILLA WACHOWICZ
I
RENATA KOWALSKA

similar documents