2008 PJ - Geotechnikai Tanszék

Report
© 2008 PJ-MA
BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GEOTECHNIKAI TANSZÉK
TALAJMECHANIKA-ALAPOZÁS
(BMEEOGTK701)
Előadó:
Dr. MÓCZÁR BALÁZS
[email protected]
www.gtt.bme.hu
Tanszék: „K” épület, mfsz. 10. & mfsz. 20.
Geotechnikai laboratórium: „K” épület, alagsor 20.
Ajánlott irodalom:
- Talajmechanika-alapozás előadási jegyzet (www.gtt.bme.hu)
- Farkas József: Talajmechanika és alapozás (jegyzet)
- Móczár Balázs: Talajmechanika-Alapozás tervezési segédlet
Témakörök
1
2
3
4
5
6
7
8
Bevezetés – mi a geotechnika?
Talajok fizikai jellemzői, osztályozása
Talajfelderítés
Feszültségek a talajban, földnyomások
Síkalapok
Mélyalapok
Alapok építése
Geotechnikai tervező együttműködése az
építész, valamint tartószerkezeti tervezővel
© 2008 PJ
GEOTECHNIKAI FELADATOK
Alapozások

Síkalapok

© 2008 PJ
Síkalapok

Síkalapok

© 2008 PJ
Síkalapok

noturbinesin.saddleworth.net
Mélyalapok

(Petronas-ikertorony, Malajzia)
© 2008 PJ
Mélyalapok

Mélyalapok
Cölöpalapok

Résfalas alapozás
© 2008 PJ

© 2008 PJ
GEOTECHNIKAI FELADATOK
Földművek építése

© 2008 PJ
GEOTECHNIKAI FELADATOK
Földművek építése

GEOTECHNIKAI FELADATOK
Földművek építése

© 2008 PJ

Földművek építése
© 2008 PJ
GEOTECHNIKAI FELADATOK
Földművek építése

© 2008 PJ
GEOTECHNIKAI FELADATOK
Rézsűállékonyság

Rézsűállékonyság

© 2008 PJ
GEOTECHNIKAI FELADATOK
Támszerkezetek

Támszerkezetek - támfalak

Súlytámfalak
Támszerkezetek - támfalak

Szögtámfalak
Támszerkezetek
Különleges támfalak

máglyafal
talajerősítés (georáccsal)
© 2008 PJ
Támszerkezetek

Támszerkezetek

Támszerkezetek

szádfal
Siemens dúcolat
© 2008 PJ
GEOTECHNIKAI FELADATOK
Alagútépítés

www.herrenknecht.com
© 2008 PJ
GEOTECHNIKAI FELADATOK
Alagútépítés

Az alapok szerepe, feladata, sajátosságai
1. Kölcsönhatás az épület és a talaj között

Az épület az altalajban feszültségeket és
alakváltozásokat ébreszt  visszahat a
szerkezetre, annak állékonyságára  az
építmény és a talaj között kölcsönhatások
lépnek fel.
Talaj  más építőanyag:
- Az építész ismeri a különböző
szerkezeti anyagoknak bizonyos fizikai
tulajdonságait  ő választ
- Egy adott területen az altalajt nem a
tervező választja meg, az adottság
2. Az alapozás szerepe
Az alapozás feladata: a terhek károsodás nélküli átadása az
altalajra.
Síkalapok  mélyalapok (átmeneti megoldások)
Az alapozás módja függ:
 az altalajtól;
 a talajvíztől;
 a szomszédos építményektől;
 az építmény szerkezetétől;
 a hőmérsékleti hatásoktól;
 a kivitelezés körülményeitől.
Az alapokkal szembeni követelmények:
 a talajtörés, elcsúszás, billenés elleni biztonság;
 káros süllyedések, süllyedéskülönbségek elkerülése;
 megfelelő szilárdság;
 egyszerű, gyors (gépesített), gazdaságos legyen.
Sajátos épületrész az alap, mert:
 nehezen tipizálható;
 terepszint alatt, rossz körülmények között épül;
 nehezen javítható;
 alapozási hiba az egész épületet veszélyezteti.
Az alapozás tervezése egyre nehezebb, mert
a) a jó altalajú területek beépültek, a maradék
 mocsaras;
 feltöltött;
 alábányászott;
 csúszásveszélyes;
b) egyre érzékenyebb szerkezeteket kell építeni.
Az épületkárok gyakori okai:
 hiányos talajfeltárás;
 laborvizsgálatok hiánya;
 a talajviszonyoknak nem megfelelő alapozás;
 helytelen kivitelezés.

similar documents