Slide 1

Report
Energieverbeteringen in de
Chemische Bulk industrie
Mark Mureau
Technologie Team Leader Energie en Milieu
en 3rd Party Business Manager
Shell Nederland Chemie Moerdijk
Energieverbeteringen in de
Chemische Bulk industrie
Agenda:
1. Shell Moerdijk
2. Quiz Energie
3. Shell en Energie in groter geheel
4. Meersporen beleid energie
a. Hardware aanpassingen
b. Software aanpassingen
5. Cogeneratie
6. Vragen
Energieverbeteringen in de
Chemische Bulk industrie
MEOD
1. Inleiding Shell Moerdijk
MLO
1 slide fabrieken en producten – vraag aan Alexander
MSPO-1
MLO = Lower Olefins = kraker
Producten: C2= (910.000 ton), C3=, Butad
MSPO-2
MSPO = Styreen en PropyleenOxide
Producten: SM (1.000.000 ton), PO (450.000 ton)
MEOD = EtheenOxide en Derivaten
Producten: EO (305.000 ton), MEG (150.000 ton)
Energieverbeteringen in de
Chemische Bulk industrie
Vraag 1. Wat is het huishoudelijk energieverbruik per inwoner per jaar ?
A. 350 MJ
B. 10 GJ
C. 35 GJ
1 Joule = 1 kg 10 cm optillen
Energieverbeteringen in de
Chemische Bulk industrie
Energie berekening huishoudelijk energie gebruik
Gasverbruik per jaar = 1550 m3
Electra verbruik per jaar = 5000 kWh
Dichtheid aardgas = 1200 m3/ton
Energie inhoud aardgas = 38 GJ/ton
Energie inhoud gasverbruik = (1550/1200) * 38 = 49 GJ
Electra kWh: 1 Kwh = 3.600.000 J = 3.6 MJ
Energie inhoud electra verbruik = 5000 * 3.6/1000 = 18 GJ
Totaal energie verbruik = 49 + 18 GJ = 67 GJ
Energieverbeteringen in de
Chemische Bulk industrie
Vraag 2. Wat is het energieverbuik van Nederland en de industrie per jaar?
A. Nederland
B. Nederland
C. Nederland
3100 Peta Joule – Industrie 900 PJ
310 Peta Joule – Industrie 90 PJ
31 Peta Joule – Industrie 9 PJ
Vraag 3. Wat is het energieverbruik van Shell Nederland Chemie Moerdijk ?
A. 9 PJ
B. 23 PJ
C. 45 PJ
Energieverbeteringen in de
Chemische Bulk industrie
Vraag 4. Hoeveel ton CO2 emiteert SNC per jaar?
A.
B.
C.
500 kt
2.5 Mton
10 Mton
Shell Moerdijk Direct Emissions 2.5 mln t
N.B. Nederland 112 Mton emissieruimte volgens Europa
Energieverbeteringen in de
Chemische Bulk industrie
Agenda:
1. Shell Moerdijk
2. Quiz Energie
3. Shell en Energie in groter geheel
4. Meersporen beleid energie
a. Hardware aanpassingen
b. Software aanpassingen
5. Cogeneratie
6. Vragen
Shell energy scenarios
A world of
energy nationalism
and reactive change
A world of
emerging coalitions
and accelerated change
Energieverbeteringen in de
Chemische Bulk industrie
Hendels in de economie
CO2 emissies
X
= Mensen
x
BNP
X
Persoon
x
Energie
unit BNP
x
CO2
unit energie
Slechts vier factoren bepalen de uitkomst
• Bevolking
Aantal mensen
• Levensstandaard
BNP per persoon
• Energie Intensiteit
Energie per BNP (efficientie van de economie)
• CO2 Intensiteit
CO2 per energie unit (gevolg van energiebron)
Energieverbeteringen in de
Chemische Bulk industrie
Agenda:
1. Shell Moerdijk
2. Quiz Energie
3. Shell en Energie in groter geheel
4. Meersporen beleid energie
a. Hardware aanpassingen
b. Software aanpassingen
5. Cogeneratie
6. Vragen
Energieverbeteringen in de
Chemische Bulk industrie
C
C
Benzeen
C
C
Etheen
Ethylbenzeen
C
C
C
C
O2
O
Ethylbenzeen
C
C
C
C
C
O
Propeen
C
C
C
O
O
Ethylbenzeenhydroperoxide
O
MPC
C
C
O
Propeenoxide
Ethylbenzeenhydroperoxide
C
C
C
C
H 2O
O
MPC
Styreen
water
Energieverbeteringen in de
Chemische Bulk industrie
Voorbeelden Hardware aanpassingen – 2n stage flash
5 2 0 t/h r
3 0 °C
E 4 2 0 3 A /B
66 M W
8 5 0 t/h r
1 1 w t% E B H P
1 5 0 °C
N e tto e n e rg ie
v e rb ru ik :
5 0 t M P s to o m /h r
V4204
E4201
18 M W
E4218
4 MW
3 3 0 t/h r
2 6 w t% E B H P
9 0 °C
Energieverbeteringen in de
Chemische Bulk industrie
Voorbeelden Hardware aanpassingen – 2n stage flash
8 5 0 t/h r
1 1 w t% E B H P
1 5 0 °C
3 4 0 t/h r
3 0 °C
E 4 2 0 3 A /B
42 M W
V4201
V4204
N e tto e n e rg ie
ve rb ru ik:
0 t M P sto o m /h r
1 8 0 t/h r
9 0 °C
E4201N
21 M W
3 3 0 t/h r
2 6 w t% E B H P
7 5 °C
Energieverbeteringen in de
Chemische Bulk industrie
Voorbeelden Hardware aanpassingen – 2n stage flash
• 24 MW = 24,000,000 W
• 0.6 liter brandstof per seconde
• 2160 liter brandstof per uur
• ca. 2.5 tankwagens per dag
• 19,000,000 liter per jaar
• brandstof om per jaar met mijn auto ruim 225,000,000 km te rijden
• per jaar 5700 keer rond de aarde met mijn auto
• 700 TJ per jaar = 1.5 % van SNC Moerdijk
Energieverbeteringen in de
Chemische Bulk industrie
Fakkel Gas Recovery
• 2 t/h fakkelgassen die teruggewonnen worden
B ypass line
• 75 GJ/uur (let op huishoudelijk verbruik een persoon per jaar
35 GJ)
020PC082
• 650 TJ/jaar
• ~ 1.5 % van SNC Moerdijk
V 2 0 2 A /B /C
w a te rse a ls
• Energiebesparing komt overeen met18.000 personen
V 2 0 1 A /B
• .....
M S P O -1
M S P O -1
W eek ly
fla re g a s
sam p le s
020F005
V205
CFD
FG R
F u rn a ce s
M LO
MEOD
Energieverbeteringen in de
Chemische Bulk industrie
Agenda:
1. Shell Moerdijk
2. Quiz Energie
3. Shell en Energie in groter geheel
4. Meersporen beleid energie
a. Hardware aanpassingen
b. Software aanpassingen
5. Cogeneratie
6. Vragen
Wat is CEMIS?
Carbon & Energy Management Information System:
• Definieren Key Energy Loss Points
• Doelen en grenzen stellen
• Adviezen vaststellen voor operators om verliezen te reduceren
• Bouwen van user interface voor continuous monitoring
Steam leaks
Flaring
Control loops
on manual
Feed / effluent heat
exchange inefficient
Let down
stations
for steam
Too much stripping
steam consumed
Instrument air
leaks
Bad condenser
vacuum
Stack losses
Het continu identificeren en reduceren van energie
verliezen gebaseerd op targets afgeleid van historische
performance
Reduceren energie verbruik met CEMIS
Productie proces wordt 7x24h gemonitord door een Process
Information System gebaseerd op sensoren: temperatuur, druk, flow,
kwaliteit
Online display van de actuele energie
efficiency index
Operator ziet verliezen en zooms in op zijn/haar unit :
Energy verlies is
vertaald naar €
Advies om de verliezen te reduceren van
actueel naar doel
Actuele waarde versus
doel
Energieverbeteringen in de
Chemische Bulk industrie
Agenda:
1. Shell Moerdijk
2. Quiz Energie
3. Shell en Energie in groter geheel
4. Meersporen beleid energie
a. Hardware aanpassingen
b. Software aanpassingen
5. Cogeneratie
6. Vragen
Energieverbeteringen in de
Chemische Bulk industrie
Definitie van Cogeneratie = Warmte Kracht Koppeling:
1. Thermodynamisch opeenvolgende productie van twee of meerdere vormen van energie van een enkele primaire
energie bron.
2. Cogeneratie is de gecombineerde productie van electrische (of mechanische) en bruikbare thermische energie van
een enkele primaire energiebron
Waarom?
Brandstof
100
Powerplant
Brandstof
100
Electriciteit
36
Boiler
Warmte
80
WKK
Electriciteit
30
Warmte
55
Brandstof
100
Efficientie
36 + 80
Efficiency =
= 0.58
100 + 100
30 + 55
Efficiency =
= 0.85
100
Energieverbeteringen in de
Chemische Bulk industrie
Energieverbeteringen in de
Chemische Bulk industrie
Energieverbeteringen in de
Chemische Bulk industrie
Energieverbeteringen in de
Chemische Bulk industrie
Energieverbeteringen in de
Chemische Bulk industrie
Agenda:
1. Shell Moerdijk
2. Quiz Energie
3. Shell en Energie in groter geheel
4. Meersporen beleid energie
a. Hardware aanpassingen
b. Software aanpassingen
5. Cogeneratie
6. Vragen

similar documents