Kujbus Attila: Geotermia energia projektek indításának

Report
Geotermia Expressz Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft.
Kujbus Attila ügyvezető igazgató
Geotermikus energia
projektek indításának
lehetőségei és nehézségei
MBFH konferencia, Eger, 2010 november 18.
Tartalom
1. Szabályozási háttér, korlátaink
2. Hogyan lehet az Állam jó partner?
3. Hogyan lehet a geotermikus szakma jó partner?
4. Fejlődési irányok, teendőink
2
Jogszabályi háttér
• Bányatörvény – geotermikus energia helye, geotermikus
energia koncesszió, geotermikus védőidom, geotermikus
energia földtani kutatása, bányajáradék
• Vízgazdálkodási törvény – víztermeléssel járó közvetlen
hőszolgáltatás engedélyezése, vízvisszasajtolás,
vízkészlet járulék, szennyvízbírság
• Villamosenergia törvény – megújuló energiákból termelt
villamos áram kötelező és támogatott árú átvétele
• Környezetvédelmi törvény – kibocsátási
szennyvízhatárértékek
3
Támogatási háttér
• Törvényi szinten deklarálva és rendeletileg szabályozva a
megújuló energiából termelt villamosenergia támogatott és
kötelező átvételi ára (három árszint, a súlyozott átvételi ár
2010-ben ~28 Ft/kWh)
• Magyar Állam EU-forrásból történő támogatása – KEOP,
Környezetvédelmi és Energetikai Operatív Program, Új
Széchenyi Terv
• Közvetlen Európai Uniós támogatások
• Egyéb hazai támogatások (regionális, kutatás-fejlesztés, stb.)
• Zöld Bank funkcióját betöltő bank vagy bankok
4
Megújulókból termelt áramátvételi ár Európában
Átvételi ár Európában 2010-ben (€ct/kWh)
25
20
15
10
5
0
5
Korlátaink
• Technológiai
• Nem elég magas
hőmérséklet
• Történeti
• Magas átlagos életkorú,
nem elég korszerű működő
rendszerek
• Szabályozási
• Bányajog és vízjog
kompromisszumos
együttélése
• Gyakorlati alkalmazás az
engedélyeztetésben
6
Geotermikus projekt felépítésének koncepcionális
megközelítése
Egy projekt előkészítése, majd fejlesztése során egyebek közt
párhuzamosan el kell végezni az alábbi feladatokat is
• Engedélyeztetések (környezet- és természetvédelmi, építési,
vízgazdálkodási engedélyek valamint bányászati koncesszió)
• Részvétel pályázatokon (közvetlen EU, hazai EU források,
műszaki fejlesztések, kutatások)
• Finanszírozási eljárások kialakítása (döntési pontok kezelése)
• Kockázatkezelési eljárások kialakítása (geológiai – mélyfúrási
kockázat kezelése)
7
Hogyan lehet az állam jó partner?
• Politikákkal
• Nemzeti Megújuló Energia Végrehajtási Terv
• Infrastruktúra fejlesztés, kockázatkezelés az Új Széchenyi
Tervben
• Környezetvédelem fokozottabb figyelembe vétele
• Jogszabályozással
• Törvénykezés
• Konzekvens felügyelet és engedélyezési folyamatok
• Tarifákkal
• Átvételi ár, zöld bizonyítvány
• Földhő hasznosítást támogató áramár (geotarifa)
• Kommunikációval
8
Geotermikus energia hasznosításának
szegmensei
A sekély,közepes és nagymélységű geotermikus energiaforrások
feltárása és hasznosítása egyaránt fontos nemzeti érdek. Ez a
• földhőszivattyús,
• közvetlen hőszolgáltatást biztosító és
• villamosenergiát termelő technológiákat jelenti.
További rész-szegmenseket lehet kialakítani:
• kombinált hő-, és villamos áram termelés,
• teljes kaszkád rendszerek,
• hibrid rendszerek hagyományos energiaforrásokkal,
• hibrid rendszerek egyéb megújuló energiaforrásokkal,
• hőtárolás.
9
A továbblépés útja
Földhőszivattyús rendszerek
• bejelentési kötelezettség, pontos nyilvántartás
• hazai hőszivattyúgyártás kialakulása
• hatósági díjszabások árnyaltabb kezelése
• geotarifák.
Hévíztermeléses rendszerek
• vízvisszasajtolás technológiai és finanszírozási megoldása
• földhővel való vagyongazdálkodás.
Elektromos áram termelése
• figyelembe vétel a hosszútávú stratégiában
• földtani kockázat kezelése
• áram átvételi ár
• koncessziós pályázatok területeinek kiválasztása és az
értékelés szempontjai.
10
Geotermikus energia helye a nemzeti
gazdaságpolitikában
1. A hévíz visszasajtolása nemcsak szabályozási de technológiai
követelmény is. Ezért a hőenergia az, ami kitermelődik és
hasznosításra kerül. Hőbányászat és nem vízkitermelés történik. A földhő
tehát energiaforrás.
2. A geotermikus energiagazdálkodás integrált része kell legyen a nemzeti
energiagazdálkodásnak, ezért egységes képviseletet igényel nemzeti
szinten.
3. A geotermikus energia kutatása, termelése és hasznosítása sok
szakterületet átívelő tevékenység, ezért a földhővel kapcsolatos stratégiai
döntések előtt minden szakterület szempontjait figyelembe kell venni.
4. A geotermikus energia kutatása elsősorban földtani kutatást jelent.
5. A sekély,közepes és nagymélységű geotermikus energiaforrások feltárása
és hasznosítása egyaránt fontos nemzeti érdek. Ez a
fölhőszivattyús,
közvetlen hőszolgáltatást biztosító és
villamosenergiát termelő technológiákat egyaránt jelenti.
11
Hogyan lehet a geotermikus szakma jó partner?
Az Állam irányában
• Közös fellépéssel
• Amikor kér, melléteszi, hogy mit nyújt
• Legjobb nemzetközi gyakorlat bevonásával
• Kockázatvállalással
Önkormányzatok irányában
• Hiteles tájékoztatással
• Komplex megoldásokkal, modellekkel
• Beruházói partnerséggel
Kutatás-fejlesztés irányában
• Működő projektekkel
12
Geotermikus erőmű létesítésének lehetősége
13
A hazai földhő alapú villamosenergia termelés
kilátásai 2020-ig
Erőmű
modell,
MWel
Mélység a
Pannon
medencében
(m)
Hévíz
hőmérséklet
sáv (oC)
5 - 12
> 4000
160 - 200
8
3
24
2-5
3000 – 4000
120 - 160
3
8
24
max. 2
< 3000
< 120
1.0
12
12
2.6
23
60
Total
A program függ az alábbiaktól: 




Átlagos
Becsült
elektromos
erőmű
teljesítmény
darabszám
(MWel)
Összes
teljesítmény
(MWel)
Kutatás-Fejlesztés
Szabályozások
Engedélyeztetések
Makrogazdasági háttér
EU és Magyar Kormány támogatások
14
Szén-dioxid kibocsátás csökkenés, a földhő alapú
villamosenergia termelés figyelembe vételével
Szegmens
Villamosenergia
termelés
Hőtermelés,
PJ/év
Villamosenergia,
GWh/év
Összes kibocsátás
csökkenés, t/év
4,3
1120
560 000
Figyelembe véve:
10 év alatt ~ 56 PJ új megújuló energia kapacitás,
ebből 12,18 PJ új geotermikus energia kapacitás.
15
Import energia kiváltás 2020-ban a geotermikus
energia koncepcionális tervek alapján
Szegmens
Összes
Hőtermelés,
PJ/év
Villamosenergia
termelés, GWh/év
Összes növekmény,
millió m3 földgáz
kiváltása
12,15
1120
~ 480
• a megújuló energiahányad 13%
• 107 PJ megújuló kapacitásból 16,18 PJ geotermikus energia, ez ~ 15%
• 2% energiahányad az import földgáz 5%-át váltja ki.
16
Földhő munkahelyteremtés keretszámai
A magyar Kormány 12 ezer új „megújuló” munkahellyel számol. Ha az új
földhő termelő kapacitás a megújulók 20%-a , akkor 2400 FTE arányos
munkahely teremtő képességet jelent.
Szegmens
Földhőszivattyúk
Típus
Személy (FTE)
Közvetlen
250
Közvetett
600
Hévíztermeléses
hőszolgáltatás
Közvetlen
750
Közvetett
1000
Villamosenergia
termelés
Közvetlen
90
Közvetett
120
Összesen
Megjegyzés
50 ezer új
egység/ 10 év
500 MWt új
kapacitás esetén
60 MWe új
kapacitás esetén
2810
A keretszámok nem tartalmazzák a vidékfejlesztéshez, (pl. üvegházas
növénytermesztés) kapcsolódó munkahelyteremtést.
17
Fontosabb és sürgősebb teendőink
• Felülről szervezve: folytatni és rendszeresíteni a nemzeti szintű
konzultációs folyamatokat.
• Alulról szervezve: nyilvános Nemzeti Geotermikus Energia Platform
létrehozása
• A földhővel való gazdálkodás egységes kezelése a mindenkori
Magyar Kormány részéről
• A Bt. Vhr. módosítás hatályba léptével tisztázni a bányászati
koncesszió és a bányászati védőidom kérdését a földhőkutatással
kapcsolatban
• A támogatott áramátvételi ár újragondolása, további strukturálása
és illesztése egy egységes megújuló energia támogatási
rendszerhez
18
Az integrált szemlélet és egységes kezelés előnye
19
Köszönöm a figyelmet!
Geotermia Expressz
Mérnöki Tanácsadó Iroda Kft.
Kujbus Attila
ügyvezető igazgató
Telefon: 06 70 618 1824
Fax: 06 1 238 0817
E-mail: [email protected]

similar documents