Viranhaltijatyöryhmien jäsenet

Report
Toimialakohtaisten työryhmien
ja alaryhmien jäsenet
Hallinnonalakohtaiset työryhmät (8)
1. Sosiaali- ja terveystoimi
• Palvelurakenneuudistus ja kokoavat rakenteet
• Alueellisten lähipalvelujen järjestäminen
2. Kasvatus- ja koulutoimi
• Varhaiskasvatus ja koulutoimi
• Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystoimi
3. MALPE ja elinvoima
• Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka
• Tekniset palvelut
• Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta
4. Vapaa-aikatoimi
5. Hallintoprosessit
•
•
•
•
Taloushallintoprosessi
Henkilöstöhallinto
Tieto- ja asiakirjahallintoprosessi
Muut tukipalveluprosessit
6. Viestintäryhmä
7. Strateginen suunnittelu ja kehittäminen
8. Osallisuus ja lähivaikuttaminen
1. Sosiaali- ja terveystoimi
Palvelurakenneuudistus ja kokoavat rakenteet, Alueellisten
lähipalvelujen järjestäminen
Palvelurakenneuudistus ja kokoavat rakenteet
Jäsen
Kunta
Aulis Laaksonen, pj.
Pori
Eero Mattsson
Pomarkku
Hanna-Leena Markki
Harjavalta
Jaana Karrimaa
Anita Paavola
Luvia
Kaisu Korpela
Aki Ruotsala
Siikainen
Sanna Rautalammi (vs.
Nakkila
Jenni Ketonen 16.9.-29.11.)
varajäsen
Reija Miika
Taru Kleemola
Ulvila
Eija Kuokka
Kokemäki
Helena Sampakoski
Lavia
Pia Jenskanen
Pentti Ala-Luopa
Merikarvia
Jorma Huuhtanen
Eeva Rautiainen (Pori)
Henkilöstön edustaja
Rauno Peltola, sihteeri
Pori
Alueellisten lähipalvelujen järjestäminen
Jäsen
Kunta
Varajäsen
Jaana Karrimaa, pj.
Harjavalta
Hanna-Leena Markki
Eero Mattsson
Pomarkku
Anita Paavola
Luvia
Päivi Rantanen
Siikainen
Sanna Rautalammi (vs.
Nakkila
Jenni Ketonen 16.9.-29.11.)
Kaisu Korpela
Reija Miika
Raija Kaalikoski
Ulvila
Terttu Nordman
Pori
Katja Lehtonen
Kokemäki
Helena Sampakoski
Lavia
Pia Jeskanen
Hannele Oksanen
Merikarvia
Pentti Ala-Luopa
Henna Tuomikoski (Pori)
Eliisa Saarinen, sihteeri
Henkilöstön edustaja
2. Kasvatus- ja koulutoimi
Varhaiskasvatus ja koulutoimi, Toisen asteen koulutus ja vapaa
sivistystoimi
Varhaiskasvatus ja koulutoimi
Jäsen
Kunta
Leena Aalto-Setälä, pj.
Kokemäki
Jussi Heervä
Pomarkku
Hannele Tähtinen
Harjavalta
Risto Tenhunen
Tommi Aalto
Luvia
Kirsti Heinilä
Minna Mäkelä-Rönnholm
Siikainen
Pekka Varheensalo
Nakkila
Päivi Helin
Ulvila
Esa Kohtamäki
Pori
Jari Tuuri/Timo Lindgren
Merikarvia
Sinikka Oikarinen
Anne Lahtivirta
Lavia
Jani-Petteri Renko
Ritva Hanhilahti, sihteeri
Kokemäki
Tuula Virtaranta-Levo (Pori) Henkilöstön edustaja
Varajäsen
Timo Kotiranta
Toisen asteen koulutus ja vapaa sivistystoimi
Jäsen
Kunta
Jari Leinonen, pj.
Pori
Jussi Heervä
Pomarkku
Hannele Tähtinen
Harjavalta
Risto Tenhunen
Tommi Aalto
Luvia
Bella Ahto
Arja Lehtinen
Siikainen
Pekka Varheensalo
Nakkila
Ari Harju
Ulvila
Harri Kivenmaa
Kokemäki
Anne Lahtivirta
Lavia
Jani-Petteri Renko
Jari Tuuri
Merikarvia
Pasi Koski
Sirpa Pigg-Aulamo
(Merikarvia)
Kirsi Nuorsaari, sihteeri
Henkilöstön edustaja
Pori
Varajäsen
Pasi Rantala
3. MALPE ja elinvoima
Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka, Tekniset palvelut,
Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta
Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka
Jäsen
Kunta
Varajäsen
Kari Hannus, pj.
Pori
Jouni Koskinen
Pomarkku
Jari Prehti
Harjavalta
Juhani Ramberg
Merja Välimäki
Luvia
Sami Nummi
Anne Järvenranta
Siikainen
Kalevi Viren
Nakkila
Mikko Nurminen
Ulvila
Ari Pesonen
Kokemäki
Tapio Peltoniemi
Lavia
Jorma Järvensivu
Jorma Huuhtanen
Merikarvia
Risto Lehtonen
Timo Uusitalo
Henkilöstön edustaja
Jytta Poijärvi-Miikkulainen,
sihteeri
Pori
Matti Sjögren
Tekniset palvelut
Jäsen
Kunta
Varajäsen
Jukka Kotiniemi, pj.
Pori
Jouni Koskinen
Pomarkku
Juhani Ramberg
Harjavalta
Jari Prehti
Sami Nummi
Luvia
Merja Välimäki
Anne Järvenranta
Siikainen
Harri Kukkula
Nakkila
Juha Hjulgren
Ulvila
Markus Virtanen
Kokemäki
Tapio Peltoniemi
Lavia
Jorma Järvensivu
Risto Lehtonen
Merikarvia
Veikko Kallio
Timo Muukkonen (Pori)
Tiina Kourujärvi, sihteeri
Henkilöstön edustaja
Pori
Teemu Harjunen
Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta
Jäsen
Kunta
Varajäsen
Jukka Moilanen, pj.
Ulvila
Jouni Koskinen
Pomarkku
Reijo Roininen
Harjavalta
Merja Välimäki
Luvia
Anne Järvenranta
Siikainen
Seppo Saarimaa
Nakkila
Seppo Salonen (1.1.2014
Matti Lankiniemi)
Pori
Ari Pesonen
Kokemäki
Tapio Peltoniemi
Lavia
Jorma Järvensivu
Mirja Rantanen
Merikarvia
Veikko Kallio
Arto Ahokas (Ulvila)
Arttu Tuominen, sihteeri
Henkilöstön edustaja
Ulvila
Jari Prehti
Kari Ylikoski
4. Vapaa-aikatoimi
Liikunta, nuoriso, kulttuuri, kirjastot, museot
Vapaa-aikatoimi
Jäsen
Kunta
Varajäsen
Kimmo Rinne, pj.
Pori
Reijo Peltomaa
Pomarkku
Satu Soppela
Harjavalta
Vesa Hakala
Elina Rautanen
Luvia
Bella Ahto
Taisto Salo
Siikainen
Tiina Palomäki
Nakkila
Markku Nevala
Ulvila
Elina Heinilä
Kokemäki
Anne Lahtivirta
Lavia
Jani-Petteri Renko
Jari Tuuri
Merikarvia
Jouko Ilvonen
Sari Kaarto (Pori)
Henkilöstön edustaja
Jaana Simula, sihteeri
Pori
Pekka Varheensalo
5. Hallintoprosessit
Taloushallintoprosessi, Henkilöstöhallinto, Tieto- ja
asiakirjahallintoprosessi, Muut tukipalveluprosessit
Taloushallintoprosessi
Jäsen
Kunta
Varajäsen
Pj. Riitta Ekuri
FGG
Esa Lunnevuori
Pori
Pirjo Koppinen
Pomarkku
Inkeri Tiitinen
Harjavalta
Bella Ahto
Luvia
Erja Pitkäranta
Siikainen
Matti Sjögren
Nakkila
Tuula Unkuri
Mikko Polvenlahti
Ulvila
Mikko Airaksinen
Tauno Mäkinen
Kokemäki
Johanna Järvensivu
Lavia
Pekka Heinonen
Ulla Miettunen
Merikarvia
Anna-Maija Kenttä
Tommi Raunela (Pori)
Tuomas Hatanpää, sihteeri
Henkilöstön edustaja
Pori
Anu Ikonen-Kullberg
Henkilöstöhallintoprosessi
Jäsen
Kunta
Varajäsen
Helena Metsälä, pj.
Pori
Pirjo Koppinen
Pomarkku
Olli Luoma
Harjavalta
Inkeri Tiitinen
Bella Ahto
Luvia
Kari Ojalahti
Aki Ruotsala
Siikainen
Matti Sjögren
Nakkila
Anne-Riitta Tuominen
Ulvila
Marianne Mäkelä
Kokemäki
Sirkka Vanhatalo
Johanna Järvensivu
Lavia
Pekka Heinonen
Marketta Toivonen
Merikarvia
Seija Sillman-Leppänen
Päivi Alho (Pori)
Heidi Suominen, sihteeri
Henkilöstön edustaja
Pori
Anna-Mari Plaami
Tieto- ja asiakirjahallintoprosessi
Jäsen
Kunta
Varajäsen
Henna Lempiäinen, pj.
Pori
Pirjo Koppinen
Pomarkku
Anu Ikonen-Kullberg
Harjavalta
Bella Ahto
Luvia
Tiina Koota
Siikainen
Matti Sjögren
Nakkila
Mikko Metsälä
Ulvila
Matti Valli
Pori
Aki Ketonen
Kokemäki
Johanna Järvensivu
Lavia
Pekka Heinonen
Anna-Maija Kenttä
Merikarvia
Ulla Miettunen
Satu Joensuu (Pori)
Outi Johansson, sihteeri
Henkilöstön edustaja
Pori
Kaarina Lallukka
Sirkka Kankaanpää
Muut tukipalveluprosessit
Jäsen
Kunta
Varajäsen
Kaj Kainulainen, pj.
Pori
Pirjo Koppinen
Pomarkku
Mervi Takala
Harjavalta
Eskola
Sami Nummi
Luvia
Bella Ahto
Anne Järvenranta
Siikainen
Teemu Harjunen
Nakkila
Pekka Varheensalo
Katri Helander
Ulvila
Jarkko Sarin
Markus Ojakoski
Kokemäki
Johanna Järvensivu
Lavia
Pekka Heinonen
Ritva Myllyviita
Merikarvia
Risto Lehtonen
Mari Seppälä (Merikarvia)
Timo Salmi, sihteeri
Henkilöstön edustaja
Pori
6. Viestintäryhmä
Viestintäryhmä
Jäsen
Kunta
Anna Kyhä-Mantere, pj.
Pori
Olli Luoma
Harjavalta
Jukka Moilanen
Ulvila
Pirjo Koppinen
Pomarkku
Jorma Huuhtanen
Merikarvia
Juhani Seppälä
Kokemäki
Bella Ahto
Luvia
Matti Sjögren
Nakkila
Päivi Rantanen
Siikainen
Johanna Järvensivu
Lavia
Marie-Anne Saari (Pori)
Henkilöstön edustaja
Tiina Salminen, sihteeri
Pori
Varajäsen
Outi Toivonen
Sirkka Kankaanpää
Pekka Heinonen
7. Strateginen suunnittelu ja kehittäminen
Strateginen suunnittelu ja kehittäminen
Jäsen
Kunta
Varajäsen
Kalevi Viren, pj.
Nakkila
Matti Sjögren
Tomi Lähteenmäki
Pori
Eero Mattsson
Pomarkku
Jaana Karrimaa
Harjavalta
Anu Ikonen-Kullberg
Kari Ojalahti
Luvia
Bella Ahto
Päivi Rantanen
Siikainen
Pauli Kekki
Ulvila
Marianne Mäkelä
Kokemäki
Mikko Laiho
Pekka Heinonen
Lavia
Johanna Järvensivu
Jorma Huuhtanen
Merikarvia
Pentti Ala-Luopa
Reijo Roininen (Harjavalta)
Henkilöstön edustaja
Timo Aro, sihteeri
Pori
8. Osallisuus ja lähivaikuttaminen
Osallisuus ja lähivaikuttaminen
Jäsen
Kunta
Varajäsen
Eero Mattsson, pj.
Pomarkku
Anna Kyhä-Mantere
Pori
Olli Luoma
Harjavalta
Inkeri Tiitinen
Kari Ojalahti
Luvia
Bella Ahto
Päivi Rantanen
Siikainen
Kalevi Viren
Nakkila
Eija Kannisto
Ulvila
Markus Ojakoski
Kokemäki
Pekka Heinonen
Lavia
Johanna Järvensivu
Pentti Ala-Luopa
Merikarvia
Jorma Huuhtanen
Markku Lettoranta (Pori)
Henkilöstön edustaja
Matti Sjögren

similar documents