Podstatná jména obecná a vlastní (OPAKOVÁNÍ A

Report
Podstatná jména
obecná a vlastní (OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ)
POZOR! PJ VLASTNÍ PÍŠEME VŽDY S VELKÝM POČÁTEČNÍM PÍSMENEM!
TAKÉ NÁZVY SVÁTKŮ NAPŘ. Velikonoce, Dušičky, Vánoce, Nový rok (1.1.) …
Podstatná jména
obecná a vlastní (OPAKOVÁNÍ A PROCVIČOVÁNÍ)
POZOR! PÍŠEME VŽDY S MALÝM POČÁTEČNÍM PÍSMENEM!
PJ vlastní
jednoslovná a víceslovná
• JEDNOSLOVNÁ (Brno)
• VÍCESLOVNÁ (Krušné hory, Ústí nad Labem)
VLASTNÍ NÁZVY
píšeme s velkým počátečním
písmenem, např. Základní
škola v Plzni, Městský úřad
v Hluboké nad Vltavou,
Gymnázium v Českých
Budějovicích atd.
OBECNÉ POJMY
píšeme s malým počátečním
písmenem, např. základní
škola, městský úřad,
gymnázium atd.
Procvičování
Rozhodněte, kde napíšete velké/malé písmeno.
Každoročně jezdíme lyžovat do O/orlických H/hor na skvěle
upravené sjezdovky. Chodím do Z/základní školy L/ludvíka K/kuby v
Č/českých B/budějovicích. Tatínek si denně kupuje
Č/českobudějovický D/deník. Žáci Z/základních škol se utkali v
atletice. Teta bydlí v ulici N/na D/dlouhé L/louce. Za jasné letní noci
jsme pozorovali hvězdnou oblohu - V/velký vůz, M/malý vůz a další
S/souhvězdí. Moje malá sestra obdivuje pohádkové postavy, V/víly,
V/vodníky, P/princezny, ale nejraději má S/sněhurku a S/shreka. Na
N/nový R/rok se u babičky v L/litoměřicích setkala celá naše rodina a
všichni jsme si do N/nového R/roku popřáli zdraví a spokojenost.
Bratr se stal studentem Č/českého V/vysokého U/učení
T/technického v P/praze. S žádostí se obraťte na K/krajský Ú/úřad.
Řešení
Každoročně jezdíme lyžovat do Orlických hor na skvěle upravené
sjezdovky. Chodím do Základní školy Ludvíka Kuby v Českých
Budějovicích. Tatínek si denně kupuje Českobudějovický deník. Žáci
základních škol se utkali v atletice. Teta bydlí v ulici Na Dlouhé louce.
Za jasné letní noci jsme pozorovali hvězdnou oblohu - Velký vůz,
Malý vůz a další souhvězdí. Moje malá sestra obdivuje pohádkové
postavy, víly, vodníky, princezny, ale nejraději má Sněhurku a Shreka.
Na Nový rok se u babičky v Litoměřicích setkala celá naše rodina a
všichni jsme si do nového roku popřáli zdraví a spokojenost. Bratr se
stal studentem Českého vysokého učení technického v Praze.
S žádostí se obraťte na krajský úřad.
Digitální učební materiál:
•
•
•
•
•
•
•
•
Autor: Mgr.Petra Adamčíková
Stupeň a typ vzdělávání: 2.stupeň ZŠ
Ročník: šestý
Předmět: český jazyk
Počet vyuč.hodin: 1
Škola : ZŠ a MŠ L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice
Vytvořeno: srpen 2011
Druh uč.materiálu – prezentace –Microsoft PowerPoint-výklad
a procvičování
• Školní rok 2011/12 a dále
• Registrační číslo: 7_I_4_Čj
Zdroje
• Krausová,Z., Teršová,R.,Český jazyk 6 učebnice pro základní školy a víceletá
gymnázia 1.vydání.Plzeň:Nakladatelství Fraus,2003.136s.
ISBN 80-7238-206-3
• Styblík,V., Čechová,M., Hauser,P., Hošnová,E.,Český jazyk pro 6.ročník
základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií 2.vydání.Praha:
SPN , 2001.176s.ISBN 80-7235-148-6
• Seifertová,A.,Cvičebnice k učebnicím českého jazyka pro 6.-9.ročník ZŠ
2.vydání.Hájek Studio BLUG 2006.207s.154-00-26

similar documents