over de kansen van zon-thermische systemen

Report
Alles over de kansen
van zonnewarmte
door:
Marcel Cloosterman
• Leverancier van
zonnewarmte installaties en
advies aan installatiebedrijven
• Dochteronderneming van Zonwijs
• Advies, engineering, realisatie en
onderhoud en monitoring
van zonnewarmte-installaties
voor eindgebruikers
SolarSolutions april 2014
Zon-thermie – de andere vorm van zonne-energie
• PV- electriciteit
• Zon-thermie
(zonnewarmte)
Zonnewarmte
Warm water + verwarming
woning
veehouderij
Verwarming en koeling hotels
campings
Luchtverwarming
droogprocessen
SolarSolutions april 2014
Collectortypen
Vlakke plaat
Vacuümbuizen
Heat pipes
Aluminium bak met gecoate glasplaat
Dubbelwandige glazen fles
Dubbelwandige glazen fles
Vlakke absorberplaat
Absorberende coating op binnenste fles
Draaibare absorber om binnenste fles
Transfervloeistof circuleert door bak,
ontvangt warmte van absorber
Transfervloeistof circuleert door fles,
ontvangt warmte van absorber
In fles afgesloten verdamping ,
condenseert en geeft warmte af aan
transfervloeistof door header
Absorber ontvangt ook licht via spiegel
onder de flessen
SolarSolutions april 2014
Hete lucht collectoren
Hoog doorlatend
veiligheidsglas
Zoninstraling verwarmt de
lucht in de collector
verbindingsplaat
Hete lucht
SolarSolutions april 2014
Waarom zonnewarmte
SolarSolutions april 2014
Waarom zonnewarmte?



warmte is bijna 50% van ons
energieverbruik
Veel aandacht/publiciteit voor
elektriciteit: windenergie, PV panelen,
biomassa
Meer aandacht zonnewarmte voor:
-warmte in woningen
- hotels en recreatie
- land- en tuinbouw en industrie
SolarSolutions april 2014
• Meer dan 50% is warmte <100°C = 689 PJ
• Dat is 25% van ons totale energieverbruik.
• Dat staat gelijk aan 20 miljard m3 aardgas
Huidige status zonnewarmte in NL
 Totaal geïnstalleerd: 500.000 m2
 Jaarlijks geïnstalleerd: 45.000 m2
 Opbrengst: 280 miljoen kWh
( 23.000 woningen van warmte voorzien)
Ter vergelijking:
jaarlijks geïnstalleerd
totaal geïnstalleerd
m2 collector / 1000 inwoners
NL
D
AT
2,7
20
35
30
188
330
SolarSolutions april 2014
Wat levert duurzame energie op?
(Per jaar en per m2 grondoppervlak)
•
•
•
•
•
Biobrandstoffen:
Biomassa:
Wind:
PV:
Zonnewarmte:
4 kWh/m2
6 kWh/m2
30 kWh/m2
120 kWh/m2
475 kWh/m2
De voordelen van zonnewarmte
•
•
•
•
•
•
Voor consumenten bestaat de energierekening voor
70% uit gas (=warmte) en voor 30% uit elektriciteit.
Een zonneboiler levert over zijn levensduur 3,5 x
zoveel op als dat hij gekost heeft.
Zonnewarmte wekt 4x zoveel duurzame energie op
per m2 dan PV.
De opbrengst van een zonnewarmte systeem is na
20 jaar nog hetzelfde als het 1e jaar
De investering voor een zonneboiler, in €/kWh ligt
25% lager dan voor PV.
Met zonnewarmte kun je ook koelen.
SolarSolutions april 2014
Het potentieel van zonnewarmte
woningen
•
Jaarlijks worden er 400.000 ketels vervangen.
Als in 1 op de 5 in combinatie met zonneboiler
Dan jaarlijks 240.000 m2 collector te plaatsen.
Extra omzet: €190 miljoen.
•
50% van ons totale energieverbruik gaat naar maken van warmte.
•
Potentieel: 560 PJ = 150 miljard kWh = 20 miljard m3 aardgas
= 20% van onze energievoorziening
•
Nu slechts 0,05% van onze energievoorziening
Actie: installatiebranche, pak die markt op!!!!
SolarSolutions april 2014
Wat levert het Nederland op
 40% van alle energie in Nederland gebruiken we
om lage temperatuur warmte te maken.
 50% van gezinnen in Nederland een kleine
zonneboiler -> besparing van
1,0 miljard m3 gas per jaar.
 Dat is reductie van 1,9 miljoen ton CO2
 Doet het duurzaamheid % stijgen van 4 -> 5,5%
SolarSolutions april 2014
Toepassingsgebieden grootschalige zonnewarmte installaties
•
•
•
•
•
•
•
Zorgcentra
Hotels
Wellness
Appartementencomplex
Stadsverwarming
Industrie
Agro (intensieve veehouderij)
SolarSolutions april 2014
Grootste “grootschalige” zonnewarmte installatie in NL.
Zonnewarmte eiland Almere
•
•
•
•
•
•
•
•
SolarSolutions april 2014
Eigenaar: Nuon (Vattenfall)
Oplevering mei 2010
Stadsverwarming 2700 woningen
7000 m2 collector oppervlak
15.000 m2 grondoppervlak
Investering: €3,2 miljoen
Opbrengst 9750 GJ = 2,7 miljoen. kWh
10% van totale warmtevraag.
Toepassing zonnewarmte
in Land-&tuinbouw
•
•
Kalvermesterij
warm water voor aan maken van kunstmelk
Varkenshouderij
verwarming stal + warm water voeding
Grootschalige systemen
100-1000 m2
SolarSolutions april 2014
Rendement grootschalige installaties
•
•
•
•
Terugverdientijden 6-10 jaar
Fiscaal voordeel EIA: 10% investering
>100 m2 collector
SDE+: 7-8 eurocent/kWh
Vaak verdere efficiency mogelijk:
– Warmteterugwinning (zwembaden/wellness centra)
• Grootschalige zonnewarmte-installaties i.c.m.
warmtepomp en bodemopslag.
SolarSolutions april 2014
Hoe mooi kan zonnewarmte zijn
SolarSolutions april 2014
De kunde van het installeren
•
•
•
•
•
Zonnewarmte is niet hetzelfde als CV ketel of CV systeem
Zorg voor juiste leiding materiaal en isolatie
Stem de keuze van apparatuur af op warmteverbruik klant
Leidingen moeten (hydraulisch) goed gelegd worden
Juiste inpassing in bestaande (CV) systeem (ook voor NZ-ketels)
Juiste kennis en kunde essentieel voor goede werking
Levert kwaliteitssystemen
en
voorziet in advies en ondersteuning
Voert complete projecten uit
SolarSolutions april 2014
SolarSolutions april 2014

similar documents