21.2.2013 Paula Korkalaisen esitys

Report
Arvokas elämä –
vammaisten lasten perhehoidon
kehittämisen askeleita
Paula Korkalainen
21.2.2013 Marttala
Vammaisten perhehoidon kehittämisen
laajennettu työkokous 21.2.2013
Asiat
1) Kokouksen avaus ja tervetuloa. Esittäytyminen. pj. Marja Heikkilä, Keski-Suomen
sosiaalialan osaamiskeskuksen johtaja
2) Vammaisten lasten ja nuorten perhehoidon kehittämistyöryhmän kuulumisia.
Alustavaa yhteenvetoa vammaisten perhehoidon kyselystä 2012/ syksy.
Paula Korkalainen, Airi Ahonen ja Ilona Mäkilä, Arvokas elämä-hanke
3) Ajankohtaista perhehoidossa ja perhehoidon kehittämisessä, Maria Kuukkanen,
kehittämispäällikkö, Perhehoitoliitto ry.
4) Ajankohtaista vammaisten lasten ja nuorten valtakunnallisesta kehittämistyöstä,
Marja-Leena Saarinen, toimitusjohtaja, Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö
Keskustelua vammaisten perhehoidon kehittämistarpeista Keski-Suomessa,
keskustelua, pj. Marja Heikkilä
Tavoite:
•
Täsmentää ja kirkastaa kuntien tarpeet perhehoidon ja kehittämiseen liittyvän yhteistyön lisäämiseksi. *
Pohtia Arvokas elämä-hankkeen jälkeisen ajan koordinointitarpeita.
•
Hankkeen juurruttaminen.
Perhehoidon kehittämisen askeleet
• I askel l. valmisteluvaihe:
• tarveselvitykset, taustat, kartoitukset, haastattelut,
tutustuminen, käyttäjäprofiili, tavoiteasettelu
• Mitä on jo olemassa? Tutustumiskäynnit ja
benchmarkkaus.
• II askel: Kehittämiseen kutsuminen ja
osallistaminen: työryhmät, kotikäynnit
• III askel: Toimintamallin kokoaminen ja
kehittämissuunnitelma.
Ketä mukana?
Vanhemmat
Ammattilaiset
Perhehoitajat
Vanamon lyhytaikaista
hoitoa käyttävät perheet
Kunnat/Vammaispalveluohjaa
jat ja sosiaalityöntekijöitä
Kokemuskouluttajat
Yksittäiset perheet
(kotikäynnit ja haastattelut)
Perhehoitoliitto
Mentorit?
Vamlas, Pesäpuu ry
Leijonaemot, Jaatiset
K-S sijaishuoltoyksikkö/Jkl
Jo työssä olevat
Koske ja Keski-Suomen
vammaispalvelusäätiö
STM, THL, Aluehallintovirasto
Kehitysvammaliitto
Uudet
valmennettavat
1. Askel: Mitä tehty 2011-2013?
Arvokas elämä –hankesuunnitelma ja muut kehittämistarpeita
koskevat taustaselvitykset:
• Kuntakäynnit 2011-2012
• Jaana Väliaho: Perhehoidon toimintaohje ja selvitystyö
• Vammaisia hoitavien perhehoitajien ”metsästys”, Sonette-listan
päivitys ja rekisterin valmistelu; keskustelut kuntien kanssa
• Yhteiskehittämiseen valmistautuminen: verkottuminen ja
yhteistyösuhteiden rakentaminen, tiedottaminen = Kutsuminen
• Valmennusmateriaalin valmistaminen/kommentointi
Perhehoitoliitto/Kuukkanen
• KeVa -kouluttajakoulutus 2 + 2 perhehoitajaa
• Lehti-ilmoittelu, infotilaisuudet (4)
2. Askel: Rekrytointi ja valmennus
Uusien perhehoitajien ”metsästys”
Perhehoitajien haku
Sanomalehti-ilmoitukset
2012 kevät ja syksy
KSML
Sisä-Suomen sanomat
Laukaa-Konnevesi-lehti
Viispiikkinen
Jyväskyläläinen
Jämsän seutu
2013 kevät ja syksy
KSML, Sisä-Suomen
sanomat, Joutsan
seutu, LaukaaKonnevesi,
Viispiikkinen
Infotilaisuudet/vaikuttaminen
Perhehoidosta,
valmennuksesta tiedottaminen
Äänekoski
2014 infot
kevät ja syksy
Jkl
KeVaÄänekoski
valmennus
Jyväskylä
* Mielen hyvinvoinnin lautasmallia, R. Cacciatore 18.3.12
Jämsä
* Arvokas arki lapselle! Paula Määttä ja Salla Sipari 13.3.13
Jämsä
Kotisivut, facebook, ilmoitustaulut, koulutukset, teemapäivät, kokoukset, muut
hankkeen tilaisuudet
Kirjallinen materiaali: keltainen kortti, julisteet, tiedote, lehtiset, hanke-esite
KeVa-ennakkovalmennus-prosessi
• Info ja tutustumiskäynti perhehoitajan tehtävästä
kiinnostuneen kotiin
• Kotikuntalausunto ja rikosrekisteriote
esteettömyydestä osallistua KeVa -valmennukseen
• Tapaamiset 1-7 2-3 kk:n aikana
• Kodin esteettömyyden arviointikäynti
• Päätösarviointikeskustelu kouluttajien ja osallistujan
kanssa
• >>> Pilotti: Ryhmämuotoinen intensiivinen tuki
aloittaville jatko-ohjaus ja vertaistoiminta; alueittain
2013-2014
Valmennuspilotointi
• KeVa -valmennus Jyväskylä 5/-11/2012; 4
osallistujaa
• KeVa-valmennus Äänekoski 11/2012-3/2013 (13
osallistujaa)
• KeVa-valmennus Jämsä 12/2012-4/2013 (7
osallistujaa)
• KeVa-valmennus Joutsa 23.2. alkaen 6 osallistujaa
• KeVa-valmennus Jyväskylä 15.4. alkaen
• Keuruu syksyllä 2013
Ennakkovalmennuksen sisältö
Materiaali:
• Perhehoitoliiton materiaalipaketti
• Lisäksi DVD:t: Marikan päivä, FASD, Voimauttava
vuorovaikutus, Kiintymyssuhteet
Artikkelit: kiintymyssuhteista ja kumppanuudesta
Asiantuntijavieraat: vanhemmat, seksuaaliterapeutti,
lastensuojelun sos.tt., kotisairaanhoito ym.
• Kommunikaatio ja vuorovaikutusmateriaalit
Työskentelytavat: keskustelun ja luennon lisäksi,
toiminnalliset menetelmät
KeVa-ennakkovalmennus
Tietoa
perhehoidosta
Turvallisuutta
pysyvyydestä
ja
jatkuvuudesta
Lapsen,
nuoren ja
aikuisen tuki
Minä ja
kehitysvammain
en ihminen
Lapsi, nuori ja
aikuinen sekä
perheet
muutoksessa
Kokemuksia
perhehoidosta
Perhehoitajan
asema
Sitoutua perhehoitajan tehtävään
Tehdä yhteistyötä
Tukea perhesuhteita ja yhteyden pitoa muihin
läheisiin
Tukea kehitystä ja toimintakykyä
voimavaralähtöisesti
Tukea hyvä elämän toteutumista
3. askel: Perhehoidon koordinointi ja perhehoitajan tuen toimintamalli
• Pilottitoiminnan kokemusten kerääminen ja
tiedottaminen, kehittämistyön esittely, palautteiden
huomioiminen, johtopäätökset
• Työkokous 21.2.2013 Keski-Suomen kuntien edustajat,
Koske, Perhehoitoliitto, KSVS
• Yhteistyötarpeiden selvittäminen
• Arviointi
• Koordinointipilotin käynnistäminen ja perhehoidon
rekrytoinnin ja valmennuksen jatkaminen
• Hankkeen juurruttamishakemuksen valmistelu
3. askel: Perhehoidon koordinointi ja
perhehoitajan tuen toimintamalli
• Pilottitoiminnasta tiedottaminen, kehittämistyön
esittely, palautteiden huomioiminen, johtopäätökset
• Työkokous 21.2.2013 Keski-Suomen kuntien edustajat,
Koske, Perhehoitoliitto, KSVS
• Tarpeiden selvittäminen
• Arviointi
• Koordinointipilotin käynnistäminen ja perhehoidon
rekrytoinnin ja valmennuksen jatkaminen
• Hankkeen juurruttamishakemuksen valmistelu
Vammaisten perhehoidon
prosessikuvaus
Rekrytointi ja KeVaennakkovalmennus
Perhehoidon aloitus
ja toimeksianto
• Tiedottaminen
• KeVa-valmennus;
tutustumiskäynti,
kuntalausunto,
rikosrekisteriote, tilojen
arviointi, valmiuksien
arviointi
• sijoittaminen
• Toimeksiantosopimus
• Aloituksen valmistelu ja
pehmeä lasku/saattaen
siirtyminen:
tutustumiskäynti,
aloituskeskustelut
Perhehoitajan tuki
• Aloitusvaiheen
intensiivinen tuki
• Toimeksiantajan ohjaus
ja valvonta min. 4 x /
vuosi
• Mentorointi 1 vuosi
• Työnohjaus
• Vertaistoiminta
• Täydennyskoulutus
Perhehoitajan tuki: mentorointi
 Mentorikoulutuksen saanut kokenut perhehoitaja
 Mentorikoulutus 4 pv + 1 työohjauspäivä
 Mentorointi:
-
suunnitelmallista ja tavoitteellista, pitkäjänteistä työtä yksin työtätekevälle
keskustelutukea
työn jäsentämistä, myönteisyys, ratkaisukeskeisyys
esim. haasteelliset tilanteet, , lapsen/nuoren/aikuisen elämään liittyvät asiat,
kasvatuskumppanuus
- pari- ja perhehoitajan perhesuhdeasiat
 Kolmikantasopimus: sisältö, korvaukset, matkat ym.
 Mentoritoiminta tukee palveluohjaajan/sosiaalityöntekijän työtä;
vapauttaa työaikaa muuhun
 Kasvokkain 6-8 kertaa 1. vuoden aikana; alussa tiiviimmin 2 vkon välein
 Myös puhelinkontaktit
 Mentoreiden työnohjaus
 Korvaukset esim. á 45 min 35 – 45 € x 2 = 90 € + matkat
Vammaisten lasten ja nuorten perhehoidon kehittäminen
Arvokas elämä –hanke 2011-2014/Paula Korkalainen
Vammaisten lasten/nuorten/aikuisten lyhyt- ja pitkäaikainen perhehoito
(sis. ns. tukiperhetoiminnan)
>> dokumentointi / toimintamalli prosessikuvauksena
PERHEHOITAJIEN OHJAUS
JA TUKI
TOIMEKSIANNOT:
KUNTA
HANKEAIKANA HANKE
MUKANA 2012-2014:
1) VALMENNUS:
Jkl 2012 (2 perhettä)
Äki 2012-2013 (13 os.)
Jämsä 2012-2013 (9 os)
Joutsa 2013 (2-3 perhettä)
REKRYTOINTI:
Kevät 2012
Syksy 2012
Kevät 2013
Jkl, Laukaa 2013 15.4.-
Sijoitusten ja
perehdyttämisen
kehittäminen yhdessä
kuntien kanssa.
Perhehoitajien rekisterin
kokoaminen, ylläpito ja
hoitajien /kuntien
paikkatilannekoordinointi
(taloudellinen, tiedollinen
ja emotionaalinen tuki), Valmennus ja
ryhmämuotoinen
tukiryhmä alueittain
pilotti 2012-2014
- Aloituksen tuki 1. ja 2.
vuosi, jatko.
* Mentorointi
* Ryhmämuotoinen
työnohjaus
* Vertaisryhmätoiminta
* Sijaistaminen: pilotointi?
Keuruu 2013 syksy?
Toimintaohjeen
kehittäminen
* Täsmä- ja
täydennyskoulutus
- Ryhmämuotoiset
valmennukset
- Yhtenäiset käytännöt ja
rikastaminen
Muu tuki
Syksy 2013
- Perhehoitoliiton
toimintamalli pohjana
- Hakuilmoittelu ja
infot, muu
2) Perhehoitajien rekisteri
(AE): Uudet ja entiset
PERHEHOIDON LAADUN
KRITEERIT JA VALVONTA!
Toimintamalli:
koordinointi ja
yhteistyö
hankkeen
jälkeen 2014?
Mistä kustannukset kertyvät?
• Ilmoittelu, tiedotteet, kotisivut, muu viestintä
• Valmennukset: kouluttajaparin työmäärä n. 150
tuntia/kouluttaja /kurssi n. 1 kk:n palkkakustannukset
• Koulutustila, tarjoilu, materiaalipaketti
• Puhelinkulut ja matkustaminen (kotikäynnit)
• Ohjauskäynnit ja tuki perhehoitajalle min. 2-4 x / vuosi
• Perhehoitajan mentorointi
• Kouluttajien, mentorin ym. Täydennyskoulutukset ja
työohjaus
• Täydennyskoulutus, työnohjaus, tsemppipäivät,
vertaistapaamiset, tupaillat tms.
• Muut yhteistyötilaisuudet
Meillä ja muualla -vertailua
Vammaisten perhehoidon järjestäjätahoja mm.
• - Honkalampi, Vaalijala, ETEVA, Rinnekotisäätiö
• Socom Kaakkois-Suomen oske koordinoi
• KePe –hanke Pirkanmaalla kunnille luodaan yhteistä
koordinointitahoa
Lastensuojelun perhehoidon järjestäjätahoja:
• Keski-Suomen sijaishuoltoyksikkö, Mattilan perhetukikeskus
• Perhehoitoyksikkö Pihlaja Hyvinkäällä
• Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö
• PKS: 60 toimeksiantoa, 20 työntekijää, 1:9 perhehoitajaa!
Haasteita
• Palkkioiden vaihtelu suuri
• Perhehoitajien työn arvostaminen ja ohjaus
• Keski-Suomessa perhehoitajia – toimeksiannot
Etelä-Suomen toimijoiden kanssa:
Hämeenlinna, Rinnekoti, Eteva …
• Ei yhtenäisiä linjoja edelleenkään –
hajanaisuus?
• Valvonnan vastuiden epäselvyys ja työnjako

similar documents