Jaap - Fietsberaad

Report
Regionale opzet van een
Fietsdepot
De ervaring van Fietsdepot Haaglanden
Jaap van Zetten, HRMotion
[email protected]
023-5288627 / 06-53182004
De Start: Urgentie
• Puinhoop bij de stations in
Den Haag
• Bouwplannen: noodzaak opruimen
• Handhavers kunnen fietsen niet
• Weinig geld beschikbaar
• Maak een plan
kwijt
Geld zoeken
•
•
•
•
Latente behoefte: 25.000 fietsen pj afhandelen
Plan gemaakt: kosten € 700.000 per jaar.
Ook voor grote gemeente niet op te brengen.
Coalitie en geld uit verschillende budgetten
– Burgemeester: diefstal preventie
– Wethouder verkeer: stimuleren fiets en toegang
stations
– Wethouders Stadsontwikkeling en Stadsbeheer
– Wethouder SZW: sociale werkgelegenheid
Stadsgewest Haaglanden
• Op zoek naar subsidie bij provincie en
stadsgewest
• Stadsgewest: subsidie uit programma
mobiliteit
• Voorwaarde: regionale aanpak.
• Inmiddels subsidie 2013/14 geregeld uit Beter
Benutten
Hoe krijg ik andere gemeenten mee?
•
•
•
•
•
Voorstel aan de raad Den Haag: begin met opzetten depot.
Wacht niet op besluit ander gemeenten.
Aansluiten andere gemeenten later.
Wel interesse andere gemeenten, maar geen haast.
Argumenten:
–
–
–
–
–
–
–
Kosten delen
Uitbesteden sores
Aanpak fietsdiefstal
Handhavers werk uit handen nemen
Handhaving wordt mogelijk
Grotere omvang > meer service voor burgers
1 loket: duidelijkheid
De Partners
Doelstellingen Fietsdepot
• Afhandelen fietsen om handhaving mogelijk te
maken
• Bieden werkervaringsplaatsen
• Bijdragen aan:
– Toegankelijkheid stations (stimuleren fietsgebruik)
– Schone en veilige stad (wrakken opruimen)
– Optimaliseren stallingscapaciteit (weesfietsen)
– Preventie fietsdiefstal en opsporen gestolen
fietsen
Wat doet het depot?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Verwijderen van fietsen op instructie handhavers
Vervoer naar depot
Registreren en fotograferen
Dagelijks plaatsing op site “Verloren of gevonden”
Opslag
Terug geven fietsen
Controle op diefstal ism politie
Graveren uniek RAI framenummer
Verkoop aan handel
Graveeracties in gemeenten
handhavingscapaciteit
•
•
•
•
Nog een probleem op te lossen
Handhaving 1000 prioriteiten
Geen tijd
Oplossing 2 gespecialiseerde
fietstoezichthouders voor stations en centrum
• Verwijderen door het Fietsdepot; besparen op
dure handhaving
Cijfers
• Verwachte toename fietsgebruik: 20%
• Afhandeling door Fietsdepot
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2011
2012
2013
2014
Percentage opgehaald
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Fout gestald
Wees
Wrak
Hinderlijk
Moment ophalen
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
week 1-2
week 3-4
week 5-6
week 7-13
Week > 13
Bewaartermijn
•
•
•
•
•
Depot vol; bijhuren is erg kostbaar
Bewaartermijn 13 weken is te lang
Ophalen fietsen 1e twee weken
Kosten bewaring en afhandeling € 70
Bewaartermijn fietsen met waarde < €50 naar 6
weken. 80% fietsen
• Verwaarloosde fietsen 2 weken
• vuilnis direct weg
• Mooie fietsen 13 weken
Depot Gevonden Voorwerpen
• In de regio Haaglanden zorgde politie voor
gevonden voorwerpen
• Minister: dat moeten gemeente gaan doen.
• Gevonden voorwerpen bij Fietsdepot
– Identiek werkproces
– Versterken basis depot
• Opnieuw: kosten delen
Opvolging Samenwerking
• Samenwerken in depot kan leiden tot
verdergaande samenwerking
• In Haaglanden:
– Regionaal platform fietshandhaving
– Bij elkaar stage lopen
– Gelijk trekken APV bepalingen
– In de toekomst een gezamenlijk fietsenteam?
– Gezamenlijke registercontroleur?
Tips
•
•
•
•
•
•
Zoek de urgentie
Zorg voor 1 (onafhankelijk) projectleider
Zoek belang bij meer wethouders en BGM
Zoek financiering bij provincie of stadsgewest
Zoek steun bij NS, Prorail en andere vervoerders
Laat 1 gemeente oprichten; aansluiten andere
later
• Grote kostenpost personeel
– Maak gebruik van SW regelingen
– Werk met behoud van uitkering.
Nog meer tips
• Schat van potentiele deelnemers de latente
behoefte.
• Ruime opzet: het groeit sneller dan je denkt
• Goede handhaving creëert vraag naar meer
• Zorg voor eigen en herkenbare huisstijl
• Benadruk samenwerking tussen partners
• Lobby bij andere gemeenten: geduld en
doorzetten
Ontwerp
Studio Piraat
Den Haag

similar documents