Sistemul fiscal - Buget

Report
Sistemul fiscal
Plata creanţelor bugetare
Modalităţi de plată PF
 Pentru persoane fizice
 Numerar
 Card la POS
 Ordin de plată clasic
 Ordin de plată gratuit
 www.ghiseul.ro
 Mandat poştal
Plata în numerar
 Este posibilă doar la ghişeul instituţiei care
administrează venitul respectiv
 Se poate face doar în interiorul programului de încasări
Plata cu cardul la POS
 Este posibilă doar la casieriile instituţiior publice care au
instalat POS
 Această facilitate este oferită doar de câteva primării şi
instituţii publice
 ANAF nu are instalate POS-uri
Ordine de plată clasice
 Permit plata din orice cont deschis la o bancă comercială
 Poate fi realizată pe suport de hârtie sau prin internet
banking (sau echivalente: mobile banking, phone
banking)
 Plătitorul trebuie să cunoască IBAN-ul în toate cazurile
 Plătitorul trebuie să cunoască CUI-ul beneficiarului în
cazul impozitelor/contribuţiilor care nu se administrează
prin ANAF
 Operaţiunea este comisionată de banca plătitorului
Ordine de plată gratuite
 Permit plata din conturile persoanelor fizice de la băncile
care oferă acest serviciu (BCR, CEC, Libra Bank,
Romanian International Bank şi BC Feroviara)
 Poate fi realizată pe suport de hârtie (tipărit cu softul
OPTT) sau prin internet banking
 Plătitorul trebuie să cunoască/selecteze codul bugetar în
toate cazurile
 Plătitorul trebuie să să cunoască/selecteze CUI-ul
beneficiarului în cazul impozitelor/contribuţiilor care nu
se administrează prin ANAF
Ordine de plată gratuite: BCR
Ordine de plată gratuite: BCR
Plata pe www.ghiseul.ro
 www.ghiseul.ro = Sistemul Naţional Electronic de Plată
Online cu Cardul Bancar
 Obţii user şi parolă de la orice primărie înrolată la care
figurezi cu debite
 Automat vezi toate debitele de la primăriile înrolate
 Sunt înrolate 73 primării şi instituţii publice
 Plata se face cu cardul similar plăţilor de comerţ on-line
www.ghiseul.ro
www.ghiseul.ro
Mandat postal
 Folosit foarte rar pentru plata de impozite şi contribuţii
 Folosir mai frecvent pentru plata de taxe
 Similar cu OP, dar comisoane mai mari
Modalităţi de plată pj
 Pentru persoane juridice
 Numerar
 Card la POS
 Ordin de plată clasic
 Ordin de plată de trezorerie
 Mandat poştal
Plata în numerar
 Este posibilă doar la ghişeul instituţiei care
administrează venitul respectiv
 Se poate face doar în interiorul programului de încasări
 ANAF solicită foi de vărsământ în anumite cazuri
Plata cu cardul la POS
 Este posibilă doar la casieriile instituţiior publice care au
instalat POS
 Această facilitate este oferită doar de câteva primării şi
instituţii publice
 ANAF nu are instalate POS-uri
Ordine de plată clasice
 Permit plata din orice cont deschis la o bancă comercială
 Poate fi realizată pe suport de hârtie sau prin internet
banking (sau echivalente: mobile banking, phone
banking)
 Plătitorul trebuie să cunoască IBAN-ul în toate cazurile
 Plătitorul trebuie să cunoască CUI-ul beneficiarului în
cazul impozitelor/contribuţiilor care nu se administrează
prin ANAF
 Operaţiunea este comisionată de banca plătitorului
Exemplu OP pe suport hârtie
Ordin de plată de trezorerie
 Folosit când se fac plăţi din trezorerie (din contul 5069
deschis pe seama agentilor economici)
 Se generează cu ajutorul softului OPFV
OP trezorerie – exemplu
Mandat postal
 Folosit foarte rar pentru plata de impozite şi contribuţii
 Folosir mai frecvent pentru plata de taxe
 Similar cu OP, dar comisoane mai mari
Sistemul fiscal
Evidenţa fiscală ANAF
Evidenţă fiscală PF
Evidenţă fiscală PF
Fişa pe plătitor PJ
Declaraţie şi plată
Evidenţă distribuire din cont unic

similar documents