Migratie naar SEPA - VNO-NCW

Report
De Nederlandsche Bank
Migratie naar SEPA
Bernard Juffermans
Programmamanager SEPA Nederland
249 dagen te gaan
Sepa Seminar VNO-NCW en
MKB-Nederland
Herkenbosch 28 mei 2013
Dit gaat niet over wat er gaat
veranderen….maar nog even kort;
Nationale standaarden worden Europese standaarden:
-
Rekeningnummer wordt International Bank Account Number (IBAN)
-
Overschrijving wordt aangepast (SEPA Credit Transfer)
-
Incasso wordt fors aangepast (SEPA Direct Debit)
-
Technische standaard voor betaalformaten wordt XML (ISO 20022
….Overzichtelijk, maar kan grote impact hebben !
2
Meer informatie over de migratie en de
SEPA producten
www.overopiban.nl (algemene informatie en hulpmiddelen)
www.betaalvereniging.nl (product informatie en banken breed)
www.ibanbicservice.nl (conversie service voor rekening migratie)
3
Agenda
1.
2.
3.
4.
Bekendheid van IBAN en SEPA
Status van de migratie in Nederland
Migratie cijfers Europa
Hoe om te gaan met;
-
Internet machtiging (vinkje)
Telefonische machtiging
Acceptgiro
Pre-notificatie
Kansspel incasso en eenmalige machtiging (zonder stornering)
5. Issues
6. Communicatie
4
SEPA: stand van zaken voorjaar 2013
- 98% bedrijven en 95% consumenten kent IBAN!
- Bekendheid SEPA (breder dan IBAN) onder bedrijfsleven sterk gestegen
- Grootbedrijf is volop aan de slag, pieken liggen begin van de zomer en in het
najaar
- Grotere MKB’ers zijn ook aan de slag, migratie meer gespreid
- Kleinere MKB’ers: moment van migratie veelal door de bank bepaald
- Omzetting internetbankieren (consumenten en kleinzakelijk) tussen maart en
juli
- SCT-ratio stijgt, Nederland loopt in op eurozone
SEPA-monitor voorjaar 2013: conclusies
- Bewustzijn is in alle groepen hoog, met uitzondering van de kleinste MKB’ers
(<20 werknemers)
- Voorbereidingen zijn in alle groepen verder gevorderd dan bij vorige meting
- Meer bedrijven hebben hun migratie gepland
- Planningen grootbedrijf zijn wat naar achteren geschoven
- Meeste bedrijven willen migreren in juni/juli of september-november
- Bijna geen enkel bedrijf wil wachten tot begin 2014
- Knelpunten vooral op gebied van software en de hoeveelheid tijd en geld die
migratie kost
- Houding t.o.v. SEPA overwegend neutraal
6
Bekendheid SEPA onder bedrijven
Heeft u gehoord over de eenwording van de Europese betaalmarkt (SEPA)? % Ja
100%
80%
60%
40%
20%
0%
mar-10
sep-10
mar-11
sep-11
MKB
Middelgrootbedrijf
feb-12
sep-12
jan-13
Migratie grootzakelijke gebruikers volgens
Migratieplan
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
al over sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mrt-13 apr-13 mei-13 jun-13 juli-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14
SCT
SDD
8
8
Planningen grote betalingsverkeergebruikers
(>1 miljoen overschrijvingen/incasso’s p.j.)
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Al over
apr-13
mei-13
jun-13
jul-13
aug-13
sep-13
SCT
SDD
okt-13
nov-13
dec-13
jan-14
feb-14
Planningen middelgrote betalingsverkeergebruikers
(100.000 – 1 miljoen overschrijvingen/incasso’s p.j.)
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Al over
apr-13
mei-13
jun-13
jul-13
aug-13
sep-13
SCT
SDD
okt-13
nov-13
dec-13
jan-14
feb-14
Migratie kleinzakelijke gebruikers volgens
Migratieplan
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
al over
2012
Eerste helft 2013
SCT
Tweede helft 2013
Begin 2014
SDD
11
11
Planningen kleine betalingsverkeergebruikers
(<100.000 overschrijvingen/incasso’s p.j.)
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Al over
apr-13
mei-13
jun-13
jul-13
aug-13
sep-13
SCT
SDD
okt-13
nov-13
dec-13
jan-14
feb-14
Migratieratio SCT
SCT's als percentage van alle overschrijvingen
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014
I
III
I
III
I
III
I
III
I
III
I
III
I
Eurogebied
Nederland
Internet vinkje wel / niet toegestaan ?
Nu en na migratie SEPA
• Niet toegestaan tenzij
gevolgd door schriftelijke
machtiging
Praktijk
• Risicoafweging
• Hoeveel storno’s nu
• Kosten inrichting
14
Telefonisch machtigen wel / niet toegestaan?
• Nu in NL toegestaan (voice recording)
• In SEPA alleen indien gevolgd door schriftelijke
machtiging
Indien geen machtiging wordt de stornerings
termijn 13 maanden
Wat is de praktijk?
• Voortzetting huidige praktijk onder SEPA
• Stopzetting
Op basis van risico afweging
15
Acceptgiro
- Maak een bewuste keuze of je dit instrument wel/niet wil blijven
gebruiken.
- Wordt eind 2018 afgeschaft
16
Pre - notificatie
14 dagen voor iedere incasso tenzij anders overeengekomen !
-
Algemene voorwaarden
Jaar afrekening
Contract sluiting
Factuur cq factuur overzicht
E-mail aankondiging
SMS
17
Kansspel incasso en eenmalige incasso (zonder
stornering) verdwijnt
18
Issues ?
- Verzoek handhaving kansspel incasso
- Doorleveren AW gegevens
- Uitsluitend IBAN in internet omgeving
- Keten test mogelijkheden
- …………
19
Hoe verloopt het SEPA verandertraject?
Transitie model
Ontkenning
Boosheid
Schuld zoeken
Schok
Marchanderen
Ontkenning
Acceptatie
Apathie
Depressie
Communicatiedoelstellingen
Consument
Doelstelling na 1
jaar
Juni
2012
Nov.
2012
Feb.
2013
Weer wat IBAN is
75%
84%
N.v.t.
95%
Weet waar IBAN te
vinden
75%
38%
N.v.t.
43%
Weet waarom IBAN wordt 75%
ingevoerd
81%
N.v.t.
79%
Neutrale houding IBAN
75%
94%
N.v.t.
91%
Weet dat zij tijdig
maatregelen moet
nemen
80%
58%
62%
60%
Neutrale houding t.a.v.
invoering
60%
95%
94%
96%
Zakelijk
Communicatiecampagne 2013
-
Gericht op zakelijke markt
Looptijd 13 mei tot en met 2 juni
Gericht op “actie nu” en verwijzing naar te ondernemen acties
Website overopIBAN prominenter gericht op bedrijven
Aanpassing impact check; sterk actie gericht
D.m.v. online banners, radiospotjes en linked in polls
PR plan voor komende zomerperiode in ontwikkeling
Banners op diverse websites

similar documents