E - Bitlis Eren Üniversitesi

Report
İÇ DENETİM KONTROL ÇALIŞMASI İŞ AKIŞ ŞEMALARI
HASTALIK RAPORUNUN SAĞLIK İZNİNE ÇEVRİLMESİ İŞ AKIŞI
AYLIK EK DERS ÜCRETİ ÖDEME İŞ AKIŞI
BÖLÜM BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ AKIŞI
F1 FORMU İŞ AKIŞI
YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE
MEMURLARI DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ
AKIŞI
HUSUSİ DAMGALI YEŞİL PASAPORT KİMLER VE NASIL ALABİLİR İŞ AKIŞI
DERS TELAFİSİ İŞ AKIŞI
SÜRELİ YAZILAR İŞ AKIŞI
EĞİTİM –ÖĞRETİM ÖDENEĞİ İŞ AKIŞI
ANABİLİM DALI BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ AKIŞI
F2 FORMUNUN HAZIRLANMASI İŞ AKIŞI
BÖLÜM BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ AKIŞI
ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ
AKIŞI
ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKIŞI
FAKÜLTE YÖNETİM KURULUNA DOÇENT TEMSİLCİ ÜYE SEÇİMİ İŞ AKIŞI
DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA BİNA BAKIM VE ONARIM İŞİ İŞ AKIŞI
FAKÜLTE KURULUNA PROFESÖR TEMSİLCİ ÜYE SEÇİMİ İŞ AKIŞI
SÜREKLİ VE GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİ İŞ AKIŞI
Bilgi
Slayt Gösterisi için F5 i tıkla
Teşekkürler…!
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İÇ DENETİM KONTROL ÇALIŞMASI / BİTLİS - OCAK 2013
HASTALIK RAPORUNUN SAĞLIK İZNİNE ÇEVRİLMESİ İŞ AKIŞI
İdari personel
raporu mu?
Rapor Bölüm
Başkanlığına verilir
Rapor sağlık iznine çevrilmek
üzere
Rektörlük Makamına gönderilir.
Rapor EN KISA SÜREDE
Dekanlığa verilir.
Onaylanan rapor özlük hakları için
tahakkuk bürosuna gönderilir.
Gelişme ödeneğinin
tamamı ödenir
Akademik
personel
raporu mu ?
Yıl içinde alınan
rapor toplamı
30 günü aştı mı
Akademik personelin 30 günü
aşan süreler için geliştirme
ödeneği kesilir
Rapor ön yazı ile
Dekanlığa gönderilir.
İdari rapor
heyet mi ?
Sağlık izin onayı
Dekanlığa gönderilir.
Sağlık izin onayı Dekanlığa
gönderilir.
Yan ödeme ve özel hizmet
tazminatında kesinti
yapılmaz
Bir yılda alınan raporların toplamının 7 günü aşan
kısmı için kesinti yapılır.
BÖLÜM BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ AKIŞI
Bölüm Başkanını belirlemek üzere, Dekan
tarafından Bölümdeki Anabilim Dalı
Başkanlarının yazılı görüşleri istenir
Bölüm Başkanı atama
onayı
Rektöre sunulur
EVET
Bölüm Başkan
adayının başka
idari görevi var
mı?
HAYIR
Dekan Bölüm Başkanını atar
Rektörün onayından
sonra
Bölüm Başkanı
atanarak,
görevine başlar.
Atama Rektörlüğe ve Bölüm
Başkanlığına bildirilir
Anabilim Dalı Başkanları 15 gün
içerisinde Bölüm Başkanı
adayını yazılı
olarak Dekana sunar
Dekan, Anabilim Dalı
Başkanlarının
yazılı görüşlerini dikkate alarak
Bölüm
Başkan Adayını belirler
F1
FORMU
İŞ AKIŞI
F1 formuna öğretim elemanı ile ilgili bilgileri, varsa idari
görevinizi, o dönemde vereceğiniz teorik ve uygulamalı
dersler ile seminer, uygulama, yüksek lisans ve doktora tez
yönetimi, bitirme çalışması gibi diğer faaliyetleri kendi
fakültenizden başlayarak kodu ve adı ile yazın. Derse yazılan
öğrenci sayısı, derslerin verildiği Fakülte, ders saatleri,
akademik takvime göre yapılacak ara sınav sayısını belirtilir.
F1 formunu
düzeltilmek
üzere öğretim
elemanına
gönderilir.
HAYIR
Formlar
Doğru
mu ?
EVET
F1 formunu öğretim elemanına
ve Bölüm Başkanına imzalatılır.
Ek ders ödenme
sürecini
Başlatılır.
Dekan
F1formlarını
imzalar.
Teorik ve dersler ve diğer faaliyetlerin
toplamını Ders Yükü sütununa yazın.
Yasal Yük sütununa öncelikli olarak
kendi
fakültenizde verdiğiniz teorik
derslerden
başlayarak yasal yükünüz dolana kadar
yazılır.
Varsa ikinci öğretim
derslerini de
yazdıktan sonra F1
formunu elde
ya da elektronik ortamda
Bölüm
Sekreterine gönderilir.
Yasal yük düşüldükten sonra
kalan saatleri Ödenecek Saat
sütununa yazarak Örgün
Öğretim toplamını alınır.
Dekanlık Tahakkuk birimine
gönderilen F1 formları FYK na
göre kontrol edilir.
EVET
Formlar
Doğru
mu ?
HAYIR
F1 formlarını
düzeltilmek üzere
Bölüm Başkanlığına
gönderin.
HUSUSİ DAMGALI YEŞİL PASAPORT KİMLER VE NASIL ALABİLİR İŞ AKIŞI
Devlet
memuru 1.2.
ve 3. derece
kadrolardan
birine atanmış
mıdır ?
EVET
HAYIR
Bu dereceli kadrolara atanmamış
hususi damgalı yeşil pasaport alamaz
Birinci ikinci üçüncü dereceli
kadroların birinden emekli
olan istifa ederek ayrılan
memurları yeşil pasaport
alabilir. Aynı dereceli
kadrolardan birinde çalıştıkları
sırada vefat edenlerin dul
eşlerine başkası ile
evlenmemiş olması şartıyla
pasaport verilir.
Pasaport Şube
Müdürlüğündeki görevli
memura parmak izlerinizi
verin. Fotoğraf ve diğer
bilgiler bilgisayar ortamına
aktarıldıktan sonra size
verilen çıktıkları ilerde
kullanmak üzere saklanılır
Kendiniz eşiniz 18 yaşından küçük
çocuklarınız için
http://www.bitliseren.edu.tr/
adresinden matbu yeşil pasaport talep
formunu indirin. Formun ilgili
kısımlarını bilgisayar ortamında
eksiksiz olarak doldurun. Arakalı önlü
olacak şekilde çıktısını alın ve
imzalayın. Forma son 6 ayda çekilmiş
biyometrik bir resminizi yapıştırarak
Personel Dairesi Başkanlığına verin.
Memurlar birlikte yaşayıp öğrenimlerine devam eden
bekar ve iş sahibi olmayan çocuklar 25 yaşını doldurana
kadar, 18 yaşından büyük olsa dahi memurun yanında
yaşayan bekar, işsiz, aynı zamanda bedensel zihinsel,
zihinsel ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli
bakıma muhtaç durumda olduğu resmi sağlık
kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporu ile
belgelenen çocuklar hususi damgalı yeşil pasaport
alabilir.
EVET
Birinci, ikinci ve
üçüncü dereceli
kadroların birinde
çalışırken emekli olan,
istifa eden, yeşil
pasaport alabilir mi ?
Resimlerin üzeri mühürlenmiş,
yetkilendirilmiş kişilerce imzalanmış olan
form dilekçe yanında çalıştığı kurumu ve
kadro derecesini gösteren mühürlü resmi
yazı ve yetkilendirilen kişileri ve imza
örneklerini gösteren belgeyi alarak
Emniyet Müdürlüğün Pasaport Şube
Müdürlüğüne verin.
Yeşil Pasaport çıkartanlar 4 adet
biyometrik fotoğraf, TC Kimlik numaralı ,
nüfus cüzdanının aslı ve belirlenen
pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına
dair makbuz ya da dekont ve varsa daha
önce alınmış pasaportların pasaport şube
müdürlüğündeki görevliye verilir.
EVET
HAYIR
Normal
Süreç İşler
Pasaport Şube Müdürlüğünde 5 yıl süreli “çipli” hususi
damgalı yeşil pasaportunuzu imza karşılığı alınır.
18
yaşından büyük
çocuk okuyor ya
da bakıma muhtaç
mı ?
HAYIR
18 yaşından büyük okumayan ,işsiz ve
bekar çocuklar ailesi ile birlikte olursa
dahi anne ya da babanın haklarından
yararlanarak yeşil pasaport alamaz.
SÜRELİ YAZILAR İŞ AKIŞI
Ayda bir üç ayda bir, altı ayda bir ya da bir yılda bir kez yazılan yazı, hazırlanması
istenen plan, rapor, görevlendirilmesi gereken kurul, komisyon, süre uzatımı gibi
işlemler için “SÜRELİ YAZILAR TAKİP ÇİZELGESİ” düzenlenir.
Süresi gelen yazı ya da çalışma hazırlanır.
Hazırlanan çalışma ve ekleri şube müdürü fakülte sekreteri ve ilgili dekan yardımcısı
tarafından incelenir.
Yazılar dekan tarafından imzalanır.
Yazı ve ekleri kontrol edilerek, giden evrak numarası verilir.
Evraklar posta görevlisi ile kurum kişi ya da birimlere teslim edilir, postalanır,
elektronik ortamda gönderilir.
Yazının ikinci nüshası ve ekleri, varsa posta
gönderisi ile birlikte dosyalanır
İ.DEKAN
H
Dördüncü Tura geçilir
E
4. turda
alınan oylar
eşit mi ?
Üyelere seçimin yapılacağı yer,
tarih ve saat yeniden bildirilir.
H
2. Turda
seçime katılan
üye sayısı yeterli
mi ?
E
Dekan seçime katılan üye sayısının yarısından bir
fazlasının oyunu alan adayı Anabilim Dalı Başkanı
adayı olarak seçilir.
O.DEKAN
H
E
Seçime üye
tam sayısının
yarısından bir
fazlası katıldı ?
O.DEKAN
E
Dekan salt çoğunluğa
bakmadan en çok oyu alan
adayı anabilim dalı başkan
adayı olarak belirler.
H
H
Beşinci Tura geçilir
Dekan eşit oy alanlardan birini
anabilim dalı başkanı olarak
belirler
O.DEKAN
5. turda
alınan
oylar eşit
mi ?
E
ANABİLİM DALI
BAŞKANI SEÇİMİ VE
ATANMASI İŞ AKIŞI
Seçim için,üye sayısı kadar mühürlü oy pusulası ve zarf hazırlanır.
Eşitlik ihtimaline karşı yeteri kadar oy ve zarf yedekte bekletilir.
Seçim tamamlanır, sonuç bir
tutanakla Dekanlığa bildirilir.
E
Üçüncü Tura geçilir
3. turda salt
çoğunluğu
sağlayan aday
var mı ?
1.turda salt
çoğunluğu
sağlayan var
mı ?
H
2. turda salt
çoğunlu
sağlayan aday
var mı ?
Başkan, Dekan
tarafından belirlenir.
H
Anabilim dalında görevli Profesör , Doçent,
Yardımcı Doçent ve Öğretim Görevlileri
Dekanlık tarafından toplantıya çağrılır.
İkinci tura geçilir.
O.DEKAN
ABD
başkan olarak
atanabilecek öğr.üyesi
veya öğr. Görevlisi en çok
iki kişi mi ?
Anabilim dalı başkan
seçim süreci
başlatılır.
E
Belirlenen adayın ikinci bir
görevi var mı ?
E
Rektör
anabilim dalı
başkanını atar
Üyelere seçimin yapılacağı tarih
yeniden bildirilir.
O.DEKAN
Salt çoğunluğa
bakılmadan oyu alan
aday, Dekan tarafından
başkan adayı olarak
belirlenir.
O.DEKAN
Dekan anabilim dalı
başkanını atar.
Atama rektörlüğe ve
ilgili bölüme
bildirilir.
H
3. turda
seçime katılan üye
sayısı yeterli mi ?
H
Üyelere seçimin yapılacağı
tarih yeniden bildirilir.
E
4.
turda seçime
katılan üye
sayısı yeterli mi
?
H
Oylama evraklarının tutanak ve yapılan
yazışmaların bir sureti seçilen başkanın
özlük dosyasına konur
BÖLÜM BAŞKANI SEÇİMİ VE ATANMASI İŞ AKIŞI
Bölüm Başkanını belirlemek üzere .
Dekanlık tarafından bölümdeki anabilim
dalı başkanlarının yazılı görüşleri istenir.
Dekan anabilim dalı başkanlarının yazılı
görüşlerini dikkate alarak bölüm
başkanlarını belirler.
Bölüm başkanı atama
onayı rektöre sunulur.
Rektörün onayından sonra
bölüm başkanı atanarak,
görevine başlar.
HAYIR
Bölüm başkanı
adayının ikinci
bir idari görevin
var mı ?
EVET
Dekan, Bölüm
Başkanını atar,
Rektörlük makamına
ve bölüme bildirir.
Öğretim elemanı işlendiği ileri
sürülen suçla ilgili her türlü delili
şikayet dilekçesine ekleyerek
bölüm başkanlığına verir.
Savunmaların
alınmasından sonra
şüpheli/şüphelilerin ceza
durumunu öğrenci işleri
daire başkanlığından
yazılı olarak istenir.
Soruşturmanın zamanında
bitirilmemesi durumunda ek
süre istenir . Dekanlık
olurundan sonra soruşturma
devam eder.
K.DEKAN
Dekan soruşturmanın
usulüne uygun yapılıp
yapılmadığını incelemek
üzere, FYK Üyelerinden birini
raportör olarak tayin eder
Raportör,
dosyada
eksik tespit
etti mi ?
E
İ.BB
ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKIŞI
Toplanan
deliller, alınan ifadeler
şüphelilere atfedilen suçu
ispatlamak için yeterli mi
?
E
K.SORUŞTURMACI
Soruşturmacı elde ettiği kanıtlar, dinlenen tanıklar,
alınan ifade ve savunmalar, ceza durumu,
soruşturma sürecinde ortaya konan davranışlar,
pişmanlık duyma gibi bütün değerlendirmeleri
içeren “soruşturma Raporunu” hazırlayarak imzalar.
Raporda önerilen ceza açıkça belirtilir. Soruşturma
dosyası soruşturma onayını veren Dekanlık
makamına gönderilir.
H
Raportör 2 gün içerisinde
raporunu yazarak, Dekanlık
makamına verir.
O.DEKAN
K.RAPORTÖR
Dosya, yeniden soruşturmacıya
gönderilir ya da yeni bir
soruşturmacı tayin edilerek
eksiklikler tamamlanır.
Disiplin amiri olan Dekan, olayı aydınlatmak
üzere bir öğretim elemanını soruşturmacı
olarak görevlendirir.
Bölüm başkanı, şikayet dilekçesi ve kanıtları
ön yazı ekinde dekanlık makamına iletir.
Alınan ifadeler, dinlenen tanıklar ve elde edilen belgelere
göre bir değerlendirme yapan soruşturmacı, şüphelileri
savunmaya davet eder. Savunma davetine uyulmaması
veya özrünü zamanında vazgeçmiş sayılacağı belirtilerek
savunma için yedi günden az olmamak üzere süre verilir.
O.DEKAN
Soruşturmacı, ileri sürülen iddialarla ilgili süpheli ya
da şüphelileri ifadeye davet eder. İfadede sorulacak
soruları olayı aydınlatmaya yönelik olarak seçer.
Olayın varsa tanıklarını dinler, ifadelerini alır,
şikayetçinin yazılı bilgisine başvurur.
Şüphelilerin ve tanıkların yeniden ifadeleri alınır.
Gerekirse yeni tanıklar dinlenir. Soruşturmanın
seyrini değiştirecek yeni kanıtlar aranır. Elde edilen
bilgilerle suç ve suçluların ortaya çıkacağı kanaatine
varılır. Soruşturma sürdürülür.
Bir veya iki yarıyıl süre ile
okuldan uzaklaştırma ya
da okuldan atılma
cezasını gerektiriyor.
H
Önerilen
ceza uyarma,
kınama veya bir
haftadan bir aya
kadar uzaklaştırma
cezalarından
biri mi ?
E
Ceza doğrudan Dekan tarafından verilir.
İ.DEKAN
Gerekli tebligatların yerine ulaşmasından sonra
dosya rektörlük makamına gönderilir.
Soruşturma dosyası
görüşülmek üzere
Fakülte Disiplin Kurulu
gündemine alınır.
Soruşturma dosyası
görüşülmek üzere
Fakülte Disiplin Kurulu
gündemine alınır.
O.DEKAN
Disiplin kurulu,
soruşturmacının önerdiği
cezayı kabul veya
reddedebileceği gibi, başka
bir disiplin cezasıda verebilir.
Ceza öğrenciye tebliğ edilir ayrıca öğrencinin
ailesine YÖK’e ilgili kuruluşlara bildirilir. .
Dekan, Fakülte Yönetim Kuruluna
Doçent temsilci üye seçmek üzere Fak.
Kurulu Üyelerini toplantıya davet eder.
Gizli oyla yapılacak seçim için, üye
sayısı kadar mühürlü oy pusulası ve
zarf hazırlanır.
İ.DEKAN
Seçim, bir sonraki Fakülte Kurulu
toplantısında yapılır
HAYIR
O.DEKAN
Beşinci tur
sonunda da
oyların eşit
çıkması
hallinde
Dekan, eşit oy
alanlardan
birini doçent
temsilci üye
olarak atar.
Seçime üye
tamsayısının
yarıdan bir fazlası
katıldı mı ?
Dekan seçimine katılan üye sayısının
yarısından bir fazlasının oyunu alan
adayı Yönetim Kurulu üyesi olarak atar.
FAKÜLTE YÖNETİM
KURULUNA DOÇENT
TEMSİLCİ ÜYE SEÇİMİ İŞ
AKIŞI
Oylar sayılarak sonuç açıklanır.
EVET
EVET
HAYIR
O.DEKAN
Atama, Bölüme seçilen ve
Rektörlüğe yazı ile bildirilir.
Oy pusulaları, tutanak, yapılan
yazışmaların bir sureti seçilen üyenin
özlük dosyasına konur
İkinci tura geçilir.
EVET
O.DEKAN
EVET
5. turda
alınan
oylar
eşit mi ?
İlk turda
salt çoğunluğu
sağlayan aday
var mı ?
HAYIR
EVET
EVET
Beşinci tura geçilir.
Üçüncü tura geçilir.
Dekan salt çoğunluğa
bakmadan en fazla oyu
alan adayı Anabilim
D.Bşk.nı olarak atar.
HAYIR
EVET
Dördüncü turda
adayların aldığı
oylar eşit mi ?
İkinci
turda salt
çoğunluğu sağ
layan aday var
mı ?
HAYIR
Üçüncü turda
salt çoğunluğu
sağlayan aday
var mı ?
HAYIR
Dördüncü tura geçilir.
Yapılmak istenen bakıjm ve onarım işi ile ilgili Yapım İşleri Teknik Daire
Başkanlığı ndan yapı ile ilgili keşif yapılması ve maliyetinin
hesaplanması istenir. Planlanan işin maliyeti, doğrudan temin yoluyla
yapılabilecek parasal limit içerisinde ise sürecin başlatılması için
toplanan bilgiler (Keşif raporu, plan, teknik şartname yerinde inceleme
gibi maaliyetli etkileyecek her unsuru) satın alma birimine gönderilir.
İ.DEKAN-F.SEK
K.DEKAN
HAYIR
Ödenek aktarımı ya
da ek ödenek
istenir.
EVET
Gelen ödenek bütçe
kalemine kaydedilir.
Harcama Yetkilisi,piyasa araştırması yapacak ve
alımı gerçekleştirecek görevli veya görevlileri
belirler, bu görevlendirme ilgilelere duyrulur.
Onay Belgesi incelendikten sonra gerçekleştirme
görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanır.
Onay Belgesi giden
evrak defterine
kaydedilir.
Bütçe
Kaleminde
yeterli ödenek
var mı ?
İhale onay belgesi hazırlanır. Bu belgede, tarih ve sayı, işin tanımı, niteliği,
K.DEKAN
işin miktarı, kullanılabilir. Ödenek miktarı, bütçe tertibi belirtilir, bakım ve onarımla
ilgili açıklama yapılır ve piyasa fiyataraştırması yapacak görevli personelin adı soyadı ve ünvanı yazılır.
Bakım ve onarım işi ile ilgili gelen teklifler ve piyasa araştırması için
görevlendirilen personelin verdiği bilgiler doğrultusunda Piyasa Fiyat
Araştırması Tutanağı düzenenerek görevliler ve harcama yetkilisi
tarafından imzalanır.
İşin yapımını denetleyen teknik eleman,
idareden sorumlu ve yükleniciden oluşan üç
kişilik bir heyet iş bitiminde gerekli kontrolleri
yaparak , sözleşmede yeralan hükümlerin
yerine getirildiğini onaylar ise işi teslim alır ve
“Onarım Kabul Tutanağı”nı imzalar.
O.DEKAN
EVET
K.YT.K YETK.
Satın Alma Birimi KDV hariç 2000 lirayı aşan
onarımlar için “Vergi Borcu Yoktur” kağıdı,
fatura, onay belgesi, yaklaşık maliyet, sözleşme,
yer teslim tutanağı, kabul tutanağı, keşif
bilgileri, yapılan yazışmalar gibi satın alma ile
ilgili tüm belgeleri yönetmeliğe uygun olarak
düzenler ve “Tahakkuk Birimi” ne gönderir.
Tahakkuk Biriminde bakım ve onarım işi ile
ilgili ödeme emri belgesi düzenlenerek ,
Gerçekleştirme Görevlisine gönderilir.
Str. Gelş. Dair Bşk. lığı Muh. Birimi
tarafından alınan evrak bu dairenin iş
akışına göre işlenerek ödeme gerçekleşir.
Yüklenici
işi sözleşmede
belirtilen
zamanda bitirdi
mi ?
Sözleşme imalandığı gün, işin yapımı ve kontrolünü
denetleyecek teknik eleman ve idareden bir sorumlu
“Onarım işine ait yer Teslim Tutanağı” ile yüleniciye işi
teslim eder, tutanak taraflarca imzalanır.
K.Y İŞLERİ
HAYIR
EVET
Eksiklik
tamamlandı
mı ?
Bakım ve onarım işi ile ilgili gelen teklifler ve piyasa
araştırması için görevlendirilen personelin verdiği bilgiler
doğrultusunda Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı
düzenenerek görevliler ve harcama yetkilisi tarafından
imzalanır.
HAYIR
Sözleşmede yeralan ve yasanın emrettiği
diğer cezai hükümler uygulanarak
bakım ve onarım işi iptal edilir.
İ.FAK.SEK.
Gerçekleştirme Görevlisi, ödeme emri ve ekindeki belgeleriyetkilelerim
imzalarının tamam olması, mevzuata uygunluğu, maddi hata olup olmadığı,
yüklenici firmeye ait bilgilerin doğruluğu bakımından inceledikten sonra,
“Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” kaşesi basarak imzalar.
Harcama Yetkilisi tarafından da imzalanan ödeme emri belgesi ve ekleri
tahakkukçu tarafından imzalandıktan sonra Takhakkuk Evrakı Teslim
Belgesi” ile ödeme yapılmak üzere Stj. Gel.Daire Başkanlığına gönderilir.
O.DEKAN
DOĞRUDAN
TEMİN
YOLUYLA
BİNA BAKIM
VE ONARIM
İŞİ İŞ AKIŞI
FAKÜLTE KURULUNA PROFESÖR TEMSİLCİ ÜYE SEÇİMİ İŞ AKIŞI
Seçim yapmak üzere, kadrolu profesör öğretim
üyeleri Dekanlık tarafından toplantıya davet edilir.
İkinci tura
geçilir
İkinci
turda salt
çoğunluğu
sağlayan aday
var mı ?
HAYIR
Gizli oyla yapılacak seçim için, üye sayısı
kadar mühürlü oy pusulası ve zarf hazırlanır
İlk turda salt
çoğunluğu
sağlayan aday
var mı ?
EVET
Seçime üye
tamsayısının
yarıdan bir
fazlası katıldı
mı ?
HAYIR
EVET
HAYIR
Üçüncü tura geçilir
Seçim sonucu
katılanların
düzenleyeceği bir
tutanakla Dekanlığa
Bildirilir.
Seçilen Profesör
adayı kurul
toplantısına
katılmaya başlar.
Seçim dekanın
belirleyeceği gün ve
saatte tekrarlanır
Seçim sonucu
rektörlüğe bildirilir.
Oy pusulası,
tutanaklar, yapılan
yazışmalar birer
örneği seçilen adayın
dosyasına konur.
HAYIR
üçüncü
turda salt
çoğunluğu
sağlayan aday
var mı ?
Dördüncü turda
adayların aldığı
oylar eşit mi ?
HAYIR
EVET
HAYIR
Dördüncü tura geçilir
Beşinci tura geçilir.
Dekan seçimine katılanların salt
çoğunluğa bakmadan en fazla oyu alan
adayı Fakülte Kurulu Profesör Temsili
Üyesi olarak atar.
Beşinci turda
alınan oylar
eşit mi ?
EVET
EVET
Seçilen Profesör adayı
kurul toplantısına
katılmaya başlar.
SÜREKLİ VE GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU ÖDEMELERİ İŞ AKIŞI
Bütçe
Kaleminde
yeterli
ödenek var
mı ?
Ödeme yapılmak üzere Tahakkuk
Birimine verilen belgeler incelenir,
ödenek durumuna bakılır. Gele
HAYIR
Ödenek aktarımı ya
da ek ödenek istenir.
EVET
Gelen ödenek bütçe
kalemine kaydedilir.
İlgililere
tamamlatılır.
HAYIR
Tahakkuk Birimi
hatayı düzelterek
sürdürür.
EVET
Sunulan
Belgeler
tam mı ?
EVET
Hatalı
mı ?
Ödeme Emri Belgesi ve eklenmesi
gereken belgeler hazırlanarak
gerçekleştirme yetkilisine gönderilir.
Gerçekleştirme ödeme belgesi
ve diğer evrakları inceler. Yeterli
ödenek olup olmadığını kontrol
eder.
HAYIR
Gerçekleştirme Yetkilisi ödeme emri belgesine “Kontrol
edilmiş ve uygun görülmüştür” kaşesini vurarak imzalar,
dosyayı Harcama Yetkilisine gönderir.
Harcama Yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri
belgesi ve eklerinin asılları “Tahakkuk Evrakı Teslim Listesi”
ile strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.
Strateji Geliştirme Daire
BAŞKANLIĞI Muhasebe Birimi
tarafından alınan evrak,
inceledikten sonra, ilgilinin
banka hesap numarasına
ödeme yapılır.
AYLIK EK DERS ÜCRETİ ÖDEME İŞ AKIŞI
K:B.SEK.
Ek ders ücreti ödenme sürecinin en önemli
belgeleri olan F1 formu her dönemin başında, F2
formları ödeme yapılacak her ayın sonunda, ilgili
öğretim elemanları tarafından hatasız
doldurularak bölüm başkanlığına verilir.
Bölüm Sekreteri, kendisine
ulaşan formları haftalık ders
programı ile karşılaştırarak
kontrol eder ve bilgisayar
ortamına hazırlar.
İ:B.SEK.
F1 formları ilgili öğretim elemanı ve
Bölüm Başkanı tarafından
incelenerek imzaladıktan sonra, F2
formları ile birlikte Tahakkuk
Bürosuna gönderilir.
K.T.ŞEF
Hatalar düzeltilmek
üzere, ilgili bölüme
gönderilir.
EVET
Tahakkuk Şefi , F1 ve F2 formlarının
haftalık ders programları ve Fakülte
Yönetim Kurulu Kararına uygun
hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol
eder.
F1 ve F2
formlarında
hata var mı ?
HAYIR
İ:F.SEK. -DEKAN
K.T.ŞEF
F1 formları Dekan , F2 formları Fakülte
Sekreteri ve Dekan tarafından imzalanır.
İ:F.SEK. -DEKAN
Ödeme Emri Belgesi ve
ekleri “Tahakkuk Evrakı
Teslim Listesi” ile
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına gönderilir.
Ücretlendirme çalışmalarına
başlamadan, her ay için, öğretim
elemanlarının izin, rapor,
görevlendirme alıp almadıkları
araştırılır, F2 formları kontrol edilir,
birimlerden belgeleri istenir
K.T.ŞEF
“Ek Ders Ücreti Bordrosu” ve “Banka Listesi”
sinin çıktıları ile “Ödeme Emri Belgesi”
hazırlanarak, Gerçekleştirme Yetkilisi ve
Harcama Yetkilisi tarafından imzalanır.
Toplanan ve mevzuata uygunluğu
bakımından kontrol edilen bilgiler
“Ek Ders Ücreti Hesaplama
Programı” na yüklenir.
K.M.BİRİM YET.
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın ilgili biriminde
evrakların incelenmesinden sonra , ödemeyi
gerçekleştirecek bankaya “Banka Ödeme Disketi” verilir ve
ya bilgiler elektronik ortamda gönderilir.
Banka ödeme emrinin kendilerine
ulaşmasından en geç iki gün içerisinde ilgililerin
hesap numaralarına ek ders ücretlerini yatırır.
YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKIŞI
İşlendiği ileri sürülen suçla ilgili her türlü
delil şikayet dilekçesine eklenerek, en
yakın birim amirine verilir.
Savunmaların alınmasından sonra,
şüpheli/şüphelilerin ceza ve ödül
durumu personel Daire
Başkanlığı’ndan yazılı olarak istenir.
Soruşturmanın zamanında
bitirilememesi durumunda ek süre
istenir, Dekanlık olurundan sonra
soruşturmaya devam edilir.
Dekan soruşturmanın usulüne
uygun yapılıp yapılmadığını
incelemek üzere, Fakülte
Yönetim Kurulu üyelerinden
birini Rektör olarak
görevlendirir.
Raportör
dosyada eksik
tespit etti mi ?
Disiplin amiri olan dekan, olayı
aydınlatmak üzere bir soruşturmacı
görevlendirir.
Şikayet dilekçesi ve
kanıtlar en kısa sürede
Dekanlık Makamına iletilir.
Soruşturmacı, ileri sürülen iddialarla
ilgili şüpheli ya da şüphelileri ifadeye
davet eder. İfadede sorulacak soruları
olayı aydınlatmaya yönelik olarak
seçer. Olayın varsa tanıkları dinler,
ifadelerini alır, şikayetçinin yazılı
bilgisine başvurur.
Alınan ifadelere, dinlenen tanıklar ve elde edilen belgelere göre bir
değerlendirme yapan soruşturmacı, şüpheli ya da şüphelileri savunmaya
davet eder. Savunma yazısında suçlamanın ne olduğu, yedi günden az
olmamak üzere verilen süre i,çerisinde veya belirtilen bir tarihte savunma
yapılmaması halinde savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağı belirtilir.
Toplanan
deliller, alınan ifadeler
şüphelilere atfedilen
suçu ispatlamak için
yeterli mi ?
HAYIR
EVET
Soruşturmacı, elde ettiği kanıtları, dinlenen tanıklar, alınan
ifade ve savunmalar, ceza durumu, soruşturma sürecinde
ortaya konan davranışlar, pişmanlık duyma gibi bütün
değerlendirmeleri içeren bir “Soruşturma Raporu”
hazırlayarak imzalar. Raporda önerilen ceza açıkça belirtilir.
Soruşturma dosya soruşturma onayını veren Dekanlık
makamına gönderilir.
Şüphelilerin ve tanıkların yeniden ifadeleri
alınır, gerekirse yeni tanıklar dinlenir,
soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni
kanıtlar aranır. Elde edilen yeni bilgilerle
suç ve suçluların şüpheye yer
bırakmayacak şekilde ortaya çıkarılması
sağlanır. Soruşturmaya devam edilir.
İşlenen suçun karşılığı, kademe
ilerlemesinin durdurulması, görevden
çekilmiş sayılma ya da memurluktan
çıkarma cezasını gerektiriyor.
HAYIR
EVET
Dosya, eksiklikleri tamamlamak
için yeniden soruşturmacıya
gönderilir ya da yeni bir
soruşturmacı tayin edilir.
Raportörün tespit ettiği
eksiklikler tamamlandıktan
sonra, dosya Dekanlık
Makamına sunulur.
Raportör beş gün içinde raporunu
yazarak Dekanlık makamına verilir.
Dekan şüpheli ya da
şüphelilerin son
savunmasını alır. Savunma
yazısında suçun ne olduğu
ve savunma süresi belirtilir.
Gerekli tebligatların yerine
ulaştırılmasından sonra,
soruşturma dosya Rektörlük
Makamına gönderilir.
Önerilen
ceza uyarma
kınama veya
aylıktan kesme
cezalarından biri
mi ?
HAYIR
EVET
Ceza doğrudan Dekan
tarafından verilir.
Takdir edilen ceza Tebligat
Kanunu’na uygun olarak şüpheliye
bildirilir.
Soruşturma dosyası
görüşülmek üzere Fakülte
Disiplin Kurulu gündemine
alınır.
Soruşturma dosyası
görüşülmek üzere Fakülte
Disiplin Kurulu gündemine
alınır.
Atamaya yetkili amirin
verdiği ceza ve Üniversite
Disiplin Kurulu Kararı
Fakülteye gönderilir.
Yapılamayan derslerin telafi edileceği tarih yer ve saati belirtilerek,
form imzalanır , bölüm sekreterliğe teslim edilir veya elektronik
ortamda gönderilir.
Telafi yapmak isteyen öğretim elemanı ilgili
Bölüm sekreterliğinden DERS TELAFİ FORMU alır.
DERS
TELAFİSİ
İŞ AKIŞI
EVET
Talep
uygun
mu ?
Kayda alınan telafi talebi bölüm başkanı
tarafından incelenir.
HAYIR
İlgili öğretim elamanına telafi talebi Bölüm
Başkanı tarafından incelenir.
Bölüm sekreteri, öğrenci ve öğretim elemanlarının
diğer derslerini etkilemeyecek şekilde mevcut
programı da bozmadan uygun olan boş gün ve
saatlere telafi derslerini yerleştirir.
Telafi ders programı bölüm başkanı tarafından
imzalanır, form dilekçe ve ekleri Dekanlığa gönderilir.
Telafi talebi Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülür.
Kararın bir örneği ilgili
bölüme gönderilir.
Dersi alan öğrencilerin bu değişiklikten haberdar
edilmesi için, telafi programı en az bir hafta
öncesinden öğrenci panolara asılır. İlgili öğretim
elemanı tarafından fakülte veya kişisel web
sayfasında yayınlanır, sınıfta sözlü duyuru yapılır
Hazırlanan programa göre
dersin telafisi yapılır.
Ek ders ücreti ödenmek
üzere, Fakülte Yönetim
Kurulu kararının bir
örneği ve diğer belgeler
Tahakkuk Birimine
gönderilir.
Telafi
dersi aynı
hafta
içerisinde EVET
mi yapıldı
?
Ek ders ücreti
ödenmesinde
normal süreç
devam eder
HAYIR
Telafi dersi ile
öğretim
elemanlarının haftalık
ders yüküoplamı
kanuni sınırları aşıyor
mu ?
EVET
HAYIR
Her hafta için normal öğretimde 20, ikinci öğretimde
10 saat dolana kadarek ders ücreti ödenir.
Ek ders ücreti
ödenmesinde
normal süreç
devam eder
EĞİTİM –ÖĞRETİM
ÖDENEĞİ İŞ AKIŞI
Öğretim
elemanları
kadro ve görev
ünvanları
itibariyle
EVET
yükseköğretim
kurumunda fiilen
görev
Yapıyor
mu ?
Öğretim üyeleri, öğretim
görevlileri, okutmanlar ve
öğretim yardımcıları
bunlardan akademik idari
görev olan rektör , dekan,
dekan yardımcıları, bölüm
başkanları , enstitü ve
yüksekokul müdürleri ve
yardımcıları,ek gösterge
dahil en yüksek devlet
memuru aylığı tutarının
1/12 si kadar “Eğitim
Öğretim Ödeneği” olarak
ödenir.
Ders verme
yükümlülüğü
olmayan
öğretim
elemanları
eğitim öğretim
ödeneğinden
yararlanabilir mi
?
HAYIR
EVET
Biriminde fiilen görev
yapmayan, 2547 sayılı
kanunun 35, 40/b ve
41. maddeleri
uyarınca başka
yükseköğretim
kurumlarında
görevlendirilen
öğretim elemanlarına
kadroların ın
bulunduğu fakültede
eğitim-öğretim
ödeneği verilmez.
HAYIR
Ders verme yükümlülüğü olmamasına rağmen Yükseköğretim Kurumu’nun 33.
maddesi uyarınca atanan ve bu maddede belirtilen görevleri fiilen yürüten
araştırma görevlileri eğitim öğretim ödeneğinden yararlandırılır.
Yükseköğretim Kanunun
34.maddesi uyarınca
lisansüstü eğitim yapmak üzere
yurtdışına gnderilen araştırma
görevlilerine , 38. maddeye
göre kamu kurum ve
kuruluşlarında görevlendirlen
öğretim elemanlarına 39.
maddi uyarınca yetiştirilmek ,
bilgisini artırmak veya staj
yapmak üzere yurtdışına
gönderilen öğretim üye ve
yardımcılarına “Eğitim
Öğretim Ödeneği” ödenmez.
Geçici
olarak görevinden
ayrılan öğretim
elemanlarına eğitim
öğretim ödeneği verilir
mi ?
HAYIR
EVET
Üç aydan fazla
biriminde fiilen
görev
yapmayan
öğretim
elemanlarının
eğitim-öğretim
ödeneği kesilir.
Yıllık izine ayrılan mazeret ya da hastalık izni kullanan geçici görevle başka yerlere
gidenler ya da kurumu temsilen gönderilen öğretim elemanlarına eğitim-öğretim
elemanlarına eğitim-öğretim ödeneği verilmeye devam edilir.
F1 Formunda ödenecek saat sutununda yazılı olan sayıları haftalık ders programında yer
alan günlere göre F2 formunda “Ek derslerin günler itibariyle dağılımı” sutunlarına yazılır.
F2 FORMUNUN
HAZIRLANMASI İŞ AKIŞI
F1 Formunda diğer faaliyetler adı altında gösterilen
uygulama, labaratuvar, bitirme çalışması, seminer,
yüksek lisans ve doktora tezi gibi faaliyetleri
öğretim elemanlarının adının karşısında yer alan
“Diğer” Satırına yazılır.
Yıllık izinli, görevli, raporlu olduğunuz
günler ile resmi tatil ilanedilen günler
F2 Formunda boş bırakılarak diğer
günlerdeki ders saatlerinizi haftalık
ders programına uygun olarak yazılır.
Hatalı Formları
düzeltmeleri
için ilgili
öğretim
elemanına
gönderilir.
Varsa yapılan telafi derslerini ,
uygun görülen program ve
yapılma tarihlerine göre F2
Formunun ilgili sutununa yazılır.
Bölüm
başkanı tarafından haftalık
ders programı esas alınarak
doldurulan F2 Formlarında
hata var mı ?
EVET
HAYIR
İlgili ay içerisinde görevli, izinli raporlu
olan öğretim elemanlarının görevlendirme
yazılarını ve telafi yapılan günleri tahakkuk
birimine gönderilir. Diğer fakülte ve
birimlerden ders veren öğretim
elemanlarınıda aynı şekilde takip edin.
F2 formlarını herayın en geç 27’sine kadar
tahakkuk birimine gönderilir. Bu tarihten
sonra gönderilen F2 formlarının dikkata
alınmayacağı öğretim elemanlarına bildirilir.
Kanuni sınırları
aşan saatler için
ücret
ödemeyin.
EVET
F2
Formuna haftalık
örgün eğitim için en
fazla 20 saat, ikinci
öğretim için en fazla 10
saat sınırı aşılmış mı ?
HAYIR
Ek ders ödenmesi süreci başlatılır.
HAYIR
Bir
günde
normal öğretim
ve ikinci öğretimde
verilen ders saati top
lamı 10 saati geçiyor mu ?
EVET
10 Saati aşan dersler için ücret ödemeyin.
Öğretim elemanı işlendiği ileri
sürülen suçla ilgili her türlü delili
şikayet dilekçesine ekleyerek
bölüm başkanlığına verir.
Savunmaların
alınmasından sonra
şüpheli/şüphelilerin ceza
durumunu öğrenci işleri
daire başkanlığından
yazılı olarak istenir.
Soruşturmanın zamanında
bitirilmemesi durumunda
ek süre istenir . Dekanlık
olurundan sonra
soruşturma devam eder.
ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI İŞ AKIŞI
Bölüm başkanı, şikayet
İ:BB
dilekçesi ve kanıtları ön
yazı ekinde dekanlık makamına iletir.
Disiplin amiri olan Dekan, olayı
O:DKN
aydınlatmak üzere bir öğretim
elemanını soruşturmacı olarak görevlendirir.
Alınan ifadeler, dinlenen tanıklar ve elde edilen
belgelere göre bir değerlendirme yapan soruşturmacı,
şüphelileri savunmaya davet eder. Savunma davetine
uyulmaması veya özrünü zamanında vazgeçmiş
sayılacağı belirtilerek savunma için yedi günden az
olmamak üzere süre verilir.
Soruşturmacı, ileri sürülen iddialarla ilgili süpheli ya
da şüphelileri ifadeye davet eder. İfadede sorulacak
soruları olayı aydınlatmaya yönelik olarak seçer.
Olayın varsa tanıklarını dinler, ifadelerini alır,
şikayetçinin yazılı bilgisine başvurur.
Toplanan
deliller, alınan ifadeler
şüphelilere atfedilen
suçu ispatlamak için
yeterli mi ?
Şüphelilerin ve tanıkların yeniden ifadeleri alınır.
Gerekirse yeni tanıklar dinlenir. Soruşturmanın
seyrini değiştirecek yeni kanıtlar aranır. Elde
edilen bilgilerle suç ve suçluların ortaya çıkacağı
kanaatine varılır. Soruşturma sürdürülür.
K.SORUŞTURMACI
K:DKN
Dekan soruşturmanın
usulüne uygunluğunu
incelemek üzere,
FYK Üyelerinden birini
raportör olarak tayin eder
Soruşturmacı elde ettiği kanıtlar, dinlenen tanıklar,
alınan ifade ve savunmalar, ceza durumu, soruşturma
sürecinde ortaya konan davranışlar, pişmanlık duyma
gibi bütün değerlendirmeleri içeren “soruşturma
Raporunu” hazırlayarak imzalar. Raporda önerilen
ceza açıkça belirtilir. Soruşturma dosyası soruşturma
onayını veren Dekanlık makamına gönderilir.
Raportör,
dosyada
eksik tespit
etti mi ?
K.. RAPORTÖR
Dosya, yeniden soruşturmacıya
gönderilir ya da yeni bir
soruşturmacı tayin edilerek
eksiklikler tamamlanır.
Raportör 2 gün içerisinde
raporunu yazarak, Dekanlık
makamına verir.
O:DKN
Bir veya iki yarıyıl süre ile
okuldan uzaklaştırma ya
da okuldan atılma
cezasını gerektiriyor.
Soruşturma dosyası
görüşülmek üzere
Fakülte Disiplin Kurulu
gündemine alınır.
Disiplin Kurulu
soruşturmacının
önerdiği cezayı kabul veya
reddebileceği gibi, başka bir
disiplin cezası da verebilir
O:DKN
Önerilen
ceza uyarma,
kınama veya bir
haftadan bir aya
kadar uzaklaştırma
cezalarından
biri mi ?
Ceza doğrudan Dekan
tarafından verilir.
Gerekli tebligatların yerine ulaşmasından
sonra dosya rektörlük makamına gönderilir.
Verilen ceza öğrenciye
tebliğ edilir ayrıca,
öğrencinin ailesine, YÖK’e
ilgili kuruluşlara bildirilir.
İ:DKN
Yeniden ceza öğrenciye tebliğ edilir
ayrıca öğrencinin ailesine YÖK’e ilgili
kuruluşlara bildirilir.
İÇ DENETİM İŞ AKIŞ ŞEMASI
Üst Yönetici
İç Denetim Birimi
Başkanlığı
İç Denetçiler
Denetim evresinin
belirlenmesi
Denetim alanlarının
belirlenmesi
Risk Kriterlerinin
Belirlenmesi Tanımlanıp
Derecelendirilmesi
Makro Risk Analizi
(Denetim Alanlarını
Öncelik Sıralandırılması)
H
ONA
Y
E
H
ONA
Y
Denetim
Planı
1
Yıllık Program
2
Görevlendirme
Yazısının Tebliği
Denetlenen
Birim (Süreç
Sorumlusu)
3
Bilgilendirme
4
yazısının denetlenecek
birime gönderilmesi
Denetim Süre
5
Planı ve Denetim A
Kontrol Listeleri
Hazırlanması
Denetim Amaçlarının
Belirlenmesi
Bilgi Toplama
ve Ön Araştırma
Denetlenen
Birimden
Bilgi
İstenecek
mi
Denetim
hazırlıklarına
Başlanılması
5
B
E
H
Verilerin
Değerlendirilmesi
6
Açılış Toplantısı
7
Risk
Değerlendirmesi
8
Risk Kontrol Matrisinin
Hazırlanması
Denetim kapsamının
Belirlenmesi
İstenen Bilgi
ve
Belgelerin
Bulunması
Mali
Hizmetler
Daire Bşk.
İç Denetim
Koordinasyon
Kurulu
Üst Yönetici
İç Denetim Birimi
Başkanlığı
H
ONAY
E
Denetlenen
Birim (Süreç
Sorumlusu)
İç Denetçiler
9
A
Bireysel Çalışma
Planı Hazırlanması
9
B
Denetim testlerinin
uygulanması
10
11
Bulguların Oluşturulması
Önerilerin Geliştirilmesi
Usulsüzlük
ve yolsuzluk
Bulgusuna
rastlandı mı
12
E
Raporun
Değerlen
dirilmesi
Raporun Üst
Yöneticiye Sunulması
Kapanış
Toplantısında
Görülmek Üzere
Bulguların
İncelenmesi
Bireysel Çalışma
Planı Hazırlanması
Bulguların Denetlenen
Birime Gönderilmesi
Kapanış Toplantısı
13
İş Denetim İş Akış
Şeması (2)
Denetlenen Birim
Yöneticilerinin
Kapanış
Toplantısına
Katılması
Mali
Hizmetler
Daire Bşk.
İç Denetim
Koordinasyon
Kurulu
Üst Yönetici
İç Denetim Birimi
Başkanlığı
Denetlenen
Birim (Süreç
Sorumlusu)
İç Denetçiler
İş Denetim İş Akış
Şeması (1)
Taslak Raporun
Hazırlanması
Nihai
Denetim
Raporunun
Üst Yönetici
tarafından
Değerlendiri
lmesi
Nihai Denetim
Raporunun Üst
Yöneticiye Sunulması
14
İç Denetim
Koordinasyon
Kurulu
Taslak Raporunun
Cevaplandırılması
ve Eylem Planına
bağlanması
Taslak Rapor
Cevaplarının
Değerlendirilmesi
Nihai Denetim
Raporunun
Hazırlanması
15
15
Denetim Raporunun Üst
Yöneticinin
Değerlendirilmesi
Doğrultusunda Gereği
için ilgili Birimlere
Gönderilmesi
Uygulama Sonuçlarının
İzlenmesi Kapsamında
İç Denetçiye İletilmesi
Mali
Hizmetler
Daire Bşk.
Uygulama Sonuçlarının
Değerlendirilmesi
Raporda belirtilen
Hususların
Uygulanması ve
Sonuçların
Bildirilmesi
İç Kontrol
Sistemi
Kapsamında
Rapor
Sonuçlarının
Değerlendiril
mesi
Eylem Planında Öngörülen
Hususlar tamamlanıncaya kadar
en geç altı ayda bir bilgilendirme
devam eder
İzlenme Sonuçlarına
İlişkin Bilgi Verilmesi
İzleme
Bilgilerinin
Değerlendiri
lmesi ve
Nihai Rapor
Özeti ile
Uygulama
Sonuçlarının
Bildirilmesi
İzlemeye
İlişkin Nihai
Değerlendirm
enin
Sonuçlandırıl
ması
Sonucun
Değerlendirilerek
DenetimRaporları
nın Konsolide
Edilmesi
Eylem Planıyla
İlgili Nihayi
Sonucun
Bildirilmesi
Uygulama
Sonuçlarının
İzlenmesi
Kapsamında İç
Denetçiye İletilmesi
Uygulama Sonuçlarının
Değerlendirilmesi
1.
2.
3.
4.
İzleme Sonuçlarına
İlişkin Nihai
Bilgilendirmenin
Yapılması
5.
6.
7.
Hazırlayan :
SÜREÇ SORUMLUSU :
KAYNAKLAR :
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Referans Dökümanlar
Denetim Planı
Denetim programı
Görevlendirme Yazısı
Denetlenen Birime Gönderilen
Bilgilendirme Yazısı
5/A Denetim Kontrol listeleri
5/B Denetim Süre Planı
Açılış Toplantı Tutanağı
İç Kontrol Sorgu Formunun
Hazırlanması
Risk Kontrol Matrisi
9/A Bireysel Çalışma Planı
9/B İş Programı
Çalışma Kağıdı
Bulgu Formu
İnceleme Raporu
Kapanış Toplantı Tutanağı
Taslak Denetim Raporu
Nihai Denetim Raporu
DANIŞMANLIK FAALİYETİ
İŞ AKIŞ ŞEMASI
İÇ DENETİM DANIŞMANLIK FAALİYETİ
Üst Yönetici
Danışmanlık
Talebi
İç Denetim Birimi Başkanlığı
İç Denetçi
Görevlendirmesi
İç Denetçiler
Görev;
Görüş ve Analiz ve
Performans
Göstergelerinin
Tespitine Yönelik
Öneri Nitelikli
Rapor
Düzenlemeyi
Gerektiriyor
mu ?
H
Eğitim ya da bir rapor
gurubuna katılmaya
yönelik hazırlık ve
araştırmanın yapılması
Görevin yapılması (Eğitim
verilmesi veya çalışma
grubuna katılması)
Görevin Sonucu
Hakkında Bilgi
Edinilmesi
Bilgilendirme Yazısının veya
Raporun Üst Yöneticiye
Sunulması
Görevle İlgili Bilgilendirme
veya Bilgilendirme Amaçlı
Rapor Hazırlanması
İlgili Birimler
E
İÇ DENETİM DANIŞMANLIK FAALİYETİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (2)
,
Araştırmanın Yapılması
ve Verilerin Toplanması
İlgili
Birimden Veri
istenmesine
Gerek Var mı
E
Bilgilerin
Gönderilmesi
H
Raporun Üst
Yöneticiye
Sunulması
Raporun Üst
Yöneticiye Sunulması
Verilerin
Değerlendirilmesi
12
İnceleme
Raporunun Hazırlanması
e Sunulması
Öneriler
Uygulan
acak mı
?
H
E
Raporun İlgili
Birimlere
Gönderilmesi
İç Denetim Birimi
Başkanlığına
Bildirim
Önerilerin
Uygulanması
İÇ DENETİM DANIŞMANLIK FAALİYETİ İŞ AKIŞ ŞEMASI (3)
Uygulama Sonuçlarının İç
Denetçiye İletilmesi
Uygulama
Sonuçları
Hakkında Bilgi
Edinilmesi
Hazırlayan :
Değerlendirme
Sonuçlarının Üst
Yöneticiye İletilmesi
Önerilerin
Uygulanması
Değerlendirme
Sonuçlarının İzleme
Kapsamında
Değerlendirilmesi
SÜREÇ SORUMLUSU
Bu çalışma Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Dekanlığınca İç Denetim Kontrol
Çalışmasında kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu
çalışmada toplam 18 adet Genel İş Akışı slaytlaştırılmış
olup toplamda 20 slayt kullanılmıştır. Ek olarak 5. slayt
kendi içinde bir word belgesi forumunuda
içermektedir.
Tasarım
BİTLİS
Ocak 2013
anasayfa
Geri dön

similar documents