2014. szeptember, Mavesz prezentáció

Report
Vegyipari trendek az EU-ban és Magyarországon
EU vegyipari értékesítés országonkénti bontásban
2013: 560 mrd Euro
IT
9,30
UK
8,80
ES
7,10
NL
9,6
BE
6,40
Egyéb
15,1
FR
14,80
7 tagországban állítják elő a vegyipari termékek
85 %-át:
Németország, Franciaország, Hollandia,
Olaszország, Nagy-Britannia, Spanyolország,
Belgium
PL 2,8
AT 2,60
SE 1,60
CZ 1,40
FI 1,3
HU 0,90
PT 0,8
DK 0,8
DE
28,90
Magyar vegyipar: a dán és a portugál vegyiparéval
azonos arányt képvisel.
Others 3
Az EU vegyipar társadalmi jelentőségének fontos eleme:
1,14 millió foglalkoztatott!
HU 0,9%
Erős európai kötődés: a magyar vegyipari
export 95 százaléka európai országokba,
mintegy 75 százaléka az EU tagállamaiba
irányul.
Legnagyobb piacunk a közép-európai
régió
EU vegyipar: a tartós fellendülés még várat magára
EU vegyi anyagok és termékek gyártása
2014. I. félév % változás
előző év azonos időszakához képest
2013: zéró növekedés
2014. I. félévben
összességében kis
mértékű bővülés,
azonban a 2. negyedév
ismét visszaesést mutat
Fő problémák:
- általános gazdasági
fellendülés hiánya
- Nemzetközi
összehasonlításban
magas energia és
nyersanyagárak
Termelési index (2010=100) baloldali tengely
Termelés %-os változása (y-oy) jobboldali tengely
6.7%-kal a 2007. évi csúcshoz képest
A hazai vegyipar teljesítményéről
2013-ban a vegyipar európai
összehasonlításban és a magyar
nemzetgazdasági teljesítményhez képest is
kimagasló 6,4 %-os növekedést produkált. A
vegyipari társaságok összesített nettó
árbevétele közel 1400 milliárd Ft volt.
VEGYI ANYAGOK, TERMÉKEK GYÁRTÁSA 2013
ELŐZŐ ÉV = 100,0 Forrás: KSH
házt.vegyip., kozmetika
108.2
festék, bevonóanyag
104.4
agrokemikáliák
134
műanyag alapanyag
119.7
szerves alapanyag
151.2
szervetlen alapanyag
A meghatározó súlyú petrolkémiai ipar 20 %-kal
növelte termelését és értékesítését – elsősorban az
exportpiaci értékesítéseknek köszönhetően.
104.3
ipari gáz
101.5
VEGYI ANYAG, TERMÉK
106.4
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
2014-ben a kedvező trend
folytatódni látszik.
A vegyi anyagok és termékek
gyártása az I. félévben 6,2 %-kal
bővült az előző év azonos
időszakához képest. (KSH Gyorsjelentés)
A hazai vegyipar lehetőségeiről
A VEGYIPAR A MAGYAR NEMZETGAZDASÁG
KIEMELKEDŐEN FONTOS ÉS JÓL TELJESÍTŐ IPARÁGA
 2007 óta a nehéz gazdasági körülmények és a túlszabályozottság ellenére őrzi ezt a
teljesítményét és pozícióját, A vegyipar innovatív képességeinek köszönhetően egyrészt új
alapanyagok és fogyasztási javak jönnek létre, másrészt pedig olyan technológiák, amelyek
az energia, a nyersanyagok vagy a víz hatékonyabb felhasználásával környezetkímélővé
teszik a termelési folyamatokat.
 Átgondolt iparfejlesztési stratégiával, ésszerűbb, kevésbé bürokratikus, ténylegesen
vállalkozásbarát szabályozási környezetben, a hazai lehetőségek céltudatos hasznosítása
alapján jelentősen bővíthető a magyar vegyipar portfóliója.
 Az ipar fejlődése (és nem leépülése) nyomán a vegyi termékek importjának jelentős része –
elsősorban a fogyasztási cikkek piacán – kiváltható lenne; ehhez az ágazatban hatalmas
kihasználatlan infrastruktúra és nagy szellemi potenciál áll rendelkezésre.

similar documents