Matematikkvansker / dyskalkuli - hva er det og hva kan vi gjøre?

Report
Matematikkvansker / dyskalkuli
- hva er det og hva kan vi gjøre?
Hvordan få til mestring for elever med matematikkvansker med
enkle midler innen klassens rammer?
Matematikkforedraget passer for lærere på alle trinn, skoleledere,
rådgivere, spesialpedagoger, PPT, lærerstudenter, foreldre og
andre interesserte.
MANDAG 28. APRIL KL.18.00-21.00
Rica Park Hotell Drammen

å
10-15 % av elevene som hvert år går ut av ungdomsskolen står i fare for
ikke mestre de 4 regneartene. Er matematikkvansker fremdeles å regne
som den "lærevansken skolen glemte"? Hva kan du som lærer og

foresatt gjøre med det?
Hva er kjennetegnene på matematikkvansker / dyskalkuli?

Hva kan en gjøre hjemme og på skolen for å hjelpe barna når de har
slike vansker.

Innholdet vil være praktisk vinklet og passer for foreldre, lærere,
spesialpedagoger og PPT.
Olav Lunde er magister i pedagogikk, spesialist i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Har
arbeidet 27 år som skolepsykolog. Fra 2000 seniorrådgiver i Forum for matematikkmestring,
Sørlandet kompetansesenter
(Statped Sør). Har utgitt bøker om matematikkvansker og andre pedagogiske emner; flere er
oversatt
til dansk og svensk.
Påmelding innen 24.april til [email protected]
HAR DU SPØRSMÅL TIL INVITASJONEN?
Kontakt leder ved Nedre Buskerud Dysleksiforening
Trine Maren Skott-Myhre
Mobil 911 98 901
Mail [email protected]

similar documents