PowerPoint-esitys - Suomen Kulttuurirahasto

Report
Suomen Kulttuurirahasto
Pohjois-Karjalan rahasto
Nimikkorahastot
Nimikkorahastot
Pohjois-Karjalan rahaston yhteydessä toimii 32 nimikkorahastoa, jotka perustuvat yksityis-henkilöiden ja
yhteisöjen tekemiin lahjoituksiin. Rahastoista jaetaan apurahoja niiden ohjesäännöissä määriteltyihin
tarkoituksiin
Mimi ja Pia Ahrenbergin rahasto
Heikki Kirkisen rahasto
Ammattikorkeakoulun ja Pentti Maljojoen rahasto
Hilkka ja Erkki Korhosen rahasto
Elojen rahasto
Anna Koskimaan ja Aada Nevalaisen rahasto
Eliel ja Ina Engelbergin rahasto
Irja ja Ahti Lakan rahasto
Olavi Hirvosen rahasto
Antti ja Siiri Lehvosen rahasto
Heikki ja Maria Inarin rahasto
Aino Leppäsen rahasto
Toini ja Uljas Ilvosen rahasto
Aino ja Onni Meriläisen rahasto
Joensuun konservatorion naistoimikunnan rahasto
Kaino Norokummun rahasto
Tarja ja Pentti Juntusen rahasto
Näyttämötaiteen tukirahasto
A.E. Kalstan rahasto
Outokumpu Oy:n rahasto
Veikko Kekäleen rahasto
Valter ja Elin Parviaisen rahasto
…Nimikkorahastot
Valter ja Elin Parviaisen rahasto
Pohjois-Karjalan Säästöpankin rahasto
Pohjois-Karjalan Yliopistoseuran Naisten rahasto
Eero Solalan rahasto
Lea ja Aulis Sutisen rahasto
Tahvon Pankin rahasto
C. J. Timgrenin rahasto
Hagar Vaherin rahasto
Reijo Vauhkosen rahasto
Yrjö Wahlgrenin rahasto
Nimikkorahastot
Nimikkorahastot
Mimi ja Pia Ahrenbergin rahasto
Perustuu Götha Pia-Maija Ahrenbergin (1916-1994) testamenttiin.
Rahasto säilyttää nimessään muiston myös hänen äidistään
Mimi Ahrenbergistä, o.s. Rutanen (1886-1967).
Tukee musiikin opiskelua, etusijalla ovat keskisuomalaiset hakijat.
Ammattikorkeakoulun ja Pentti Maljojoen rahasto
Perustuu rehtori Pentti Maljojoen 50-vuotispäivän lahjoituksiin
sekä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakouluosakeyhtiön lahjoitukseen.
Tukee pohjoiskarjalaisia ammattikorkeakouluopiskelijoita myöntämällä apurahoja
tutkintoon liittyviin opintoihin ulkomailla ja opinnäytetöihin.
Satakunnan rahasto
…Nimikkorahastot
Elojen rahasto
Hammaslääkäri Helli Elon (1908-1989) testamenttilahjoitus 1984.
Tukee pohjoiskarjalaisia korkeakoulutasoisia opiskelijoita.
Eliel ja Ina Engelbergin rahasto
Perustuu Aili Engelvuoren tekemään lahjoitukseen 1961 Pohjois-Karjalan
rahaston perustamisen yhteydessä.
Tukee Vanhan Nurmeksen eli nykyisen Nurmeksen kaupungin ja Valtimon kunnan alueella
asuvan nuorison opintoja.
Olavi Hirvosen rahasto
Perustuu insinööri Olavi Hirvosen (1929-2011) tekemään testamenttilahjoitukseen.
Tukee ja edistää tekniikan alan osaamista Pohjois-Karjalan alueella myöntämällä
apurahoja alan jatko-opintoihin.
…Nimikkorahastot
Heikki ja Maria Inarin rahasto
Perustuu talousneuvos Heikki Inarin ja rouva Maria Inarin perheen
lahjakirjalla tekemään lahjoitukseen 1961.
Edistää Pohjois-Karjalan musiikkielämää sekä isänmaallis-kansallishenkistä runoutta ja
tukee maakunnan talouselämän kehittämistä palvelevaa tutkimusta.
Toini ja Uljas Ilvosen rahasto
Uljas Ilvosen (1917-1999) testamenttilahjoitus.
Tukee pohjoiskarjalaisten käden taitojen vaalimista, vammaisten ja lasten parempaan
elämään tähtääviä hankkeita, lääketieteellistä, erityisesti sydänsairauksiin liittyvää
tutkimusta sekä kaikkia isänmaallisia hankkeita.
Joensuun konservatorion naistoimikunnan rahasto
Perustuu Joensuun konservatorion naistoimikunta ry:n juhlarahaston
varojen lahjoitukseen 2001.
Tukee yli 18-vuotiaiden pohjoiskarjalaisten nuorten musiikkiopintoja. Tasaveroisista
hakijoista etusijalle asetetaan Joensuun konservatorion käyneet opiskelijat
...Nimikkorahastot
Tarja ja Pentti Juntusen rahasto
Perustuu agronomi Pentti Juntusen merkkipäivälahjoituksiin 2002.
Tukee Pohjois-Karjalan talous- ja elinkeinoelämän kehittämistä ja säveltaiteita.
A. E. Kalstan rahasto
Perustuu ent. asemapäällikkö, jääkäriluutnantti evp. Adolf Edmund
Kalstan lahjoituksiin 1967.
Tukee pohjoiskarjalaisia Joensuun yliopiston opiskelijoita.
Veikko Kekäleen rahasto
Perustuu lahjoituksiin toimitusjohtaja Veikko Kekäleen (1923-1980)
muiston kunnioittamiseksi.
Tukee pohjoiskarjalaisten nuorten kaupallisia ammatti- ja jatko-opintoja.
Satakunnan rahasto
…Nimikkorahastot
Heikki Kirkisen rahasto
Perustuu lahjoituksiin professori Heikki Kirkisen täyttäessä 60 vuotta 1987.
Tukee historian, lähinnä Karjalan historian tutkijoita ja opiskelijoita.
Hilkka ja Erkki Korhosen rahasto
Perustuu Pertti Korhosen 50-vuotispäivän lahjoituksiin sekä Suomen
Kiitoautot Oy:n lahjoitukseen.
Tukee pohjoiskarjalaisten, ensisijaisesti logistiikkaa ja liikennealaa opiskelevien
nuorten opintoja.
Anna Koskimaan ja Aada Nevalaisen rahasto
Perustuu opettaja Anna Koskimaan ja opettaja Aada Nevalaisen
tekemään lahjoitukseen sekä heidän myöhempiin ja testamentissaan
tekemiin lahjoituksiin.
Tukee kristillismielisten pohjoiskarjalaisten, erityisesti juukalaisten nuorten
jatko-opintoja.
Satakunnan rahasto
…Nimikkorahastot
Irja ja Ahti Lakan rahasto
Perustuu Lakan Betoni Oy:n lahjoitukseen yhtiön perustajan, johtaja
Ahti Lakan merkkipäivänä 2002 sekä onnittelulahjoituksiin.
Yleinen.
Antti ja Siiri Lehvosen rahasto
Perustuu lahjoitukseen kauppaneuvos Antti Lehvosen täyttäessä
60 vuotta 1967.
Tukee Pohjois-Karjalan nuorten jatko-opintoja. Etusijalla ovat Joensuun korkeakoulun
opiskelijat sekä maa-, metsä-, kotitalous- ja meijerialan opiskelijat.
Aino Leppäsen rahasto
Konttoristi Aino Leppäsen (1908-1990) testamenttilahjoitus.
Tukee Kontiolahden ja Joensuun seudun nuorten jatko-opintoja.
Satakunnan rahasto
…Nimikkorahastot
Aino ja Onni Meriläisen rahasto
Rakennusmestari Olli Meriläisen (1920-2000) testamenttilahjoitus.
Edistää kansanmusiikkia.
Kaino Norokummun rahasto
Opettaja Kaino Norokummun (1905-1995) testamenttilahjoitus.
Yleinen.
Näyttämötaiteen tukirahasto
Perustuu 1966 perustetun ja 1987 purkautumisestaan päättäneen
Joensuun Teatteritalon Kannatusyhdistys ry:n lahjoitukseen 1987.
Tukee teatterialalla ensisijaisesti ammatillisesti toimivien henkilöiden jatko-opintoja.
Satakunnan rahasto
…Nimikkorahastot
Outokumpu Oy:n rahasto
Perustuu Outokumpu Finnmines Oy:n lahjoitukseen 1991.
Tukee ensisijaisesti Outokummun kaupungin elinkeino- ja kulttuurielämän,
erityisesti teollisuuden kehittämistä ja monipuolistamista palvelevaa koulutus-, tutkimusja muuta toimintaa.
Valter ja Elin Parviaisen rahasto
Perustuu oikeussihteeri Valter Parviaisen (1877-1961) ja hänen
puolisonsa Elin Parviaisen, o.s. Scütz (1886-1976) testamenttiin ja lahjakirjaan.
Tukee Pohjois-Karjalasta kotoisin olevia tutkijoita ja opiskelijoita.
Pohjois-Karjalan osuuspankkien Pekka Vallius -rahasto
Rahasto muodostuu talousneuvos Pekka Valliuksen rahastosta sekä
Pohjois-Karjalan Osuuspankkiliiton ja osuuspankkien lahjoituksista.
Tukee ensisijaisesti osuuspankkialalle tai muun talouselämän palvelukseen pyrkivien
pohjoiskarjalaisten opintoja.
Satakunnan rahasto
…Nimikkorahastot
Pohjois-Karjalan Säästöpankin rahasto
Perustuu Pohjois-Karjalan Säästöpankin 125-vuotisjuhlan yhteydessä
tehtyihin onnittelulahjoituksiin 1977.
Tukee pohjoiskarjalaisten ja pohjoiskarjalaista syntyperää olevien henkilöiden
ammatillista koulutusta, tieteellistä tutkimusta ja kuvataiteellista työskentelyä.
Pohjois-Karjalan Yliopistoseuran Naisten rahasto
Perustuu Pohjois-Karjalan Yliopistoseuran Naiset ry:n lahjoitukseen 1977.
Tukee pohjoiskarjalaisia Joensuun yliopiston jatko-opiskelijoita.
Eero Solalan rahasto
Perustuu Pohjois-Karjalan lääninhallituksen kouluosaston toiminnan
20-vuotispäivänä 1990 osaston ensimmäisen osastopäällikön Eero
Solalan työn kunnioittamiseksi tehtyihin lahjoituksiin.
Tukee pohjoiskarjalaisten sekä yleissivistävän että ammatillisen erityisopetuksen
kehittämistä.
Satakunnan rahasto
…Nimikkorahastot
Lea ja Aulis Sutisen rahasto
Perustuu maanviljelysneuvos, agronomi Aulis Sutisen ja emäntä Lea
Sutisen, o.s. Sulku lahjoitukseen 1987.
Tukee pohjoiskarjalaisia tai pohjois- tai laatokankarjalaista syntyperää
olevia maa-, metsä- ja kotitalousalan opiskelijoita sekä tutkijoita.
Tahvon Pankin rahasto
Perustuu Rääkkylän kunnan Tahvon Pankin avustusrahaston varojen
lahjoitukseen 1999.
Tukee pohjoiskarjalaisten, erityisesti Rääkkylästä kotoisin olevien nuorten opintoja.
S. A. Tervon rahasto
Perustuu Rakennustoimisto S. A. Tervon 20-vuotisjuhlapäivän
lahjoituksiin 1973.
Tukee pohjoiskarjalaisia teknisten alojen, erityisesti rakennusalan ja kaupallisen
alan opiskelijoita, Pohjois-Karjalan talouselämän tutkimusta ja koulutusta
sekä elinkeinoelämän kehittämistä.
Satakunnan rahasto
…Nimikkorahastot
C. J. Timgrenin rahasto
Perustuu GWS Perlos Oy:n ja C. J. Timgrenin lahjoituksiin.
Tukee muovi- ja metallitekniikkaan liittyviä opintoja, ensisijaisesti Pohjois-Karjalan
ammattikorkeakoulusta valmistuvien insinöörien ulkomaan jatko-opintoja.
Hagar Vaherin rahasto
Lääket. lis. Hagar Vaherin (1898-1982) testamenttilahjoitus.
Tukee musiikkia ja kuvaamataiteita.
Reijo Vauhkosen rahasto
Perustuu toimitusjohtaja Reijo Vauhkosen lahjoitukseen 50-vuotispäivänään
1989 ja Suomen Vuolukivi Oy:n lahjoitukseen.
Tukee Pohjois-Karjalan luonnonvarojen tasapainoista hyödyntämistä sekä
kivenjalostuksen ja yleensä elinkeinoelämän kehittämiseen liittyvää tutkimustoimintaa ja lahjakkaita pohjoiskarjalaisia tutkijoita ja opiskelijoita.
Satakunnan rahasto
…Nimikkorahastot
Yrjö Wahlgrenin rahasto
Perustuu talousneuvos Yrjö Wahlgrenin lahjoituksiin 1961 ja 1962 sekä muihin
rahastolle osoitettuihin lahjoituksiin.
Edistää ja tukee Pohjois-Karjalan kauppaa koskevaa tutkimustoimintaa ja tukee
kauppakorkeakouluissa opiskelevia pohjoiskarjalaisia nuoria.
Satakunnan rahasto
Toimialueen kunnat
Ilomantsi
Joensuu
Juuka
Kesälahti
Kitee
Kontiolahti
Lieksa
Liperi
Nurmes
Outokumpu
Polvijärvi
Rääkkylä
Tohmajärvi
Valtimo
Etelä-Savon rahasto
Pohjois-Karjalan
rahasto
Hoitokunta
Pohjois-Karjalan rahaston hoitokunta koostuu maakunnan eri alojen asiantuntijoista.
Puheenjohtaja
Asko Saarelainen, fil. lis.
Varapuheenjohtaja
Helmi Järviluoma-Mäkelä, professori
Maarit Hämäläinen-Koljonen, kulttuurisihteeri
Timo Jääskeläinen, professori
Ulla Pennanen, amanuenssi
Kristiina Rintala, asiamies
Sirkka-Liisa Röppänen, rehtori
Timo Tokola, professori
Ulla Vartiainen, museonjohtaja
Etelä-Savon rahasto
Pohjois-Karjalan
rahasto
Apurahat 2014
Pohjois-Karjalan Kulttuurirahasto vietti 53. vuosijuhlaansa
sunnuntaina 4.5. Carelia-salissa Joensuussa. Juhlassa jaettiin 71
apurahaa, joiden yhteissumma oli 744 000 euroa. Myönnetyillä
apurahoilla turvataan vähintään puolen vuoden työskentely 27
hakijalle (kokovuotisia työskentelyapurahoja myönnettiin
yhteensä 16 kpl).
Suomen Kulttuurirahaston 75-vuotisjuhlavuoden apurahan saivat
kaksi hakijaa: Joensuun Oopperayhdistys ry:lle myönnettiin 20
000 euroa Taikahuilu-oopperan tuotantoon ja Taidekeskus Ahjon
kannatusyhdistys ry:lle sama summa Itä-Suomen aluenäyttelyn
järjestämiseen.
Apurahat
Maakuntarahastot
Jakosummat 2014
1000000
900000
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
E-K E-P E-S HÄ KA K-P K-S KY LA
PI P-K P-P P-S P-H SA UU V-S
Apurahat
Tieteen apurahat 2014 (Pohjois-Karjalan rahasto)
Humanistiset tieteet (44 %)
Yhteiskuntatieteet (24 %)
Kasvatustiede ja opetusala (9 %)
Luonnontieteet (13 %)
Lääketieteet (3 %)
Tekniset tieteet (1 %)
Maatalous-metsätieteet (6 %)
Apurahat
Taiteen apurahat 2014 (Pohjois-Karjalan rahasto)
Arkkitehtuuri (0,5 %)
Kirjallisuus (17 %)
Kuvataiteet (26 %)
Lastenkulttuuri (8 %)
Näyttämötaiteet (7 %)
Säveltaiteet (35 %)
Taideteollisuus ja -käsityö (3 %)
Valokuva- ja elokuvataide (4 %)
Etelä-Savon rahasto
Kymenlaakson
Etelä-Savonrahasto
rahasto
Jakosummat 2004-2014 (Pohjois-Karjalan rahasto)
800000
700000
600000
500000
400000
300000
200000
100000
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Apurahojen 2015 hakuajat
•
Keskusrahaston haku 1.-31.10.2014
•
Maakuntarahastojen haku 10.1.-10.2.2015
Apurahat
Apurahojen 2015 haku
•
Pohjois-Karjalan rahaston apurahojen hakuaika on 10.1.-10.2.2015
•
Apurahoja haetaan sähköistä hakujärjestelmää käyttäen.
•
Apurahat julkistetaan ja jaetaan vuosijuhlassa keväällä 2015.
Apurahat
Apurahojen haku
Apurahat
Apurahojen haku
Apurahaa haetaan seuraavasti:
1.
Hakija rekisteröityy verkkopalveluun www.skr.fi/apurahat
2.
Hakija täyttää, tallentaa ja lähettää sähköisen hakemuksen
verkkopalvelussa
3.
Hakija tulostaa, allekirjoittaa ja lähettää paperisen hakemuksen
liitteineen Pohjois-Karjalan rahastoon.
Apurahat
Apurahojen haku
Mihin apurahoja myönnetään?
Apurahoja myönnetään kaikille kulttuurielämän aloille. Työ voi tapahtua
kotimaassa tai ulkomailla. Etusijalla ovat maakunnassa tapahtuva tai
siihen kohdistuva taiteellinen ja tieteellinen työ sekä maakunnallisesti
merkittävät kulttuuri- ja kehittämishankkeet.
Tieteen alojen apurahoja myönnetään ensisijaisesti lisensiaatti- ja
väitöskirjatyön tekemiseen sekä muuhun tutkimustyöhön ja
jatkokoulutukseen. Kokous- ja luentomatkoja rahoitetaan vain
rajoitetusti.
Apurahat
Apurahojen haku
Taiteen apurahat myönnetään ensisijaisesti työskentelyyn,
jatko-opintoihin ja erilaisiin hankkeisiin.
Akateemisiin perusopintoihin voi hakea apurahaa vasta opintojen
loppuvaiheessa, lähinnä lopputyön (esim. pro gradu) erityiskustannuksiin.
Apurahat
...Apurahojen haku
Erityisapurahat
Maakuntarahastoista haettavia erityisapurahoja ovat apurahat
kotiseututyöhön sekä lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan.
Kotiseututyö
Maakuntarahastot myöntävät apurahoja kotiseututyön ja
paikalliskulttuurin sekä kulttuuriympäristön vaalimiseen liittyviin
hankkeisiin. Kotiseututyöksi katsotaan mm. kotiseudun perinteen
tallennus ja sen esitteleminen, paikallisyhteisöjen ja yhdistysten
historiikit, paikalliseen kulttuuri- ja luontoympäristöön suuntautuvat
hankkeet sekä aiheeseen liittyvät näyttelyt, tapahtumat yms.
Paikalliskulttuuriin liittyvää tieteellistä tutkimusta ei katsota
kotiseututyöksi.
Apurahat
...Apurahojen haku
Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta
Apurahoja voivat hakea mm. opettajat tai lapsi-, koululais- ja
nuorisoryhmien vetäjät. Apurahoja ei myönnetä julkishallinnon piiriin
kuuluville laitoksille tai yhteisöille.
Apurahoilla voidaan tukea esim. kerhotoimintaa, lasten ja nuorten taideja tiedepäiviä, musiikki- ja teatteriesityksiä tai kuvataide- ja valokuvaprojekteja. Apurahoja ei myönnetä leirikouluihin, luokkaretkiin tai niihin
rinnastettaviin tarkoituksiin.
Apurahat
...Apurahojen haku
Kärkihankkeet
Tavanomaista suurempaa rahoitusta vaativiin kulttuurihankkeisiin
myönnetään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena Kärkihanke-apurahana.
Apurahat
Yhteystiedot
Asiamies
Asianajaja Tuomo Vatanen
puh. iltaisin ja viikonloppuisin 050 584 5611
sähköposti [email protected]
Sihteeri
Hallintosihteeri Helka Hokkanen
puh. iltaisin ja viikonloppuisin 050 524 5103
sähköposti: [email protected]
Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan rahasto
c/o Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
Pielisjoen linna, Siltakatu 2
80100 JOENSUU
www.skr.fi/pk
Pohjois-Karjalan rahasto

similar documents