Å mestre dagens gjøremål er viktig. Det handler om å kunne

Report
KO GNISJO N
Å mestre dagens gjøremål er viktig. Det handler om å
kunne påvirke sin egen hverdag, å gjøre egne valg og
delta på egne premisser. For den som har problemer
med hukommelsen, med å forstå tiden eller ikke kan
klare å bruke en alminnelig bryter, kan tilværelsen virke
unødvendig vanskelig. Det finnes en rekke hjelpemidler,
som kan åpne nye muligheter uavhengig av alder og
personlige ressurser. Dette fagområdet kalles kognisjon
og omfatter mange brukergrupper og personer med
høyst individuelle behov.
19
Se mer: www.abilia.no
TID OG HU KO MMELSE
MEMO planner
MEMOplanner er en berøringsskjerm som kan tilpasses direkte eller via Internett (fjernbetjening). Den hjelper deg å huske
avtaler, strukturere ditt døgn, uke, måned og⁄eller år. Kan tilrettelegges individuelt med bilde, tekst og/eller talemelding.
En lyssøyle⁄ lysprikk viser når på dagen det er, med rødfarge for dag og blåfarge for natt. Påminnelse kan mottas som lyd,
talemelding og SMS. Informasjon kan også legges inn fra en annen PC – via Internett (fjernhjelp). Kan henges på veggen i
stående eller liggende format. Leveres i 3 størrelser: 12”, Medium 19” og XL 26”.
BORDSTATIV TIL MEMOplanner • Art. nr: 501620
• HMS: 506216
MEMOplanner • Art. nr: 501610 • HMS: 156215
Digital kalender med påminnelsesfunksjon. Leveres med
veggfeste, beskyttelsesveske, presentasjonsstativ, tastatur,
mus og strømkabel.
TALESYNTESE NORA FOR MEMOplanner
• Art. nr: 501624
TALESYNTESE KARI OG OLAV FOR MEMOplanner
• Art. nr: 501625 • HMS: 160027
MEMOplanner MEDIUM • Art. nr: 501800
MEMOplanner XL • Art. nr: 501700 • HMS: 163559
TALESYNTESE KARI, TRYGVE OG VEGARD
FOR MEMOplanner • Art. nr: 501626
GSM KORT FOR MOBILTELEFON, MEMOplanner
• Art. nr: 501623
MEMO active
MEMOactive • Art. nr: 501710
MEMOactive er en håndholdt digital kalender med trykkfølsom skjerm og meget god talestøtte. Påminnelser mottas som tekst/bilde, lyd og talemelding. Enkelt å tilrettelegge individuelt . God oversikt over aktiviteter med plass
for tilleggsopplysninger. Viser tiden fra time til hel dag,
uke eller måned. MEMOactive kan synkroniseres med
MEMOplanner. MEMOactive forventes klar for levering i
mars 2011.
20
MEMO mes s enger
MEMOmessenger er en talende klokke som hjelper deg å huske avtaler og strukturere dagen. MEMOmessenger består av en
stasjonær enhet MEMObase, og en bærbar enhet MEMOgo. MEMOgo kan stå i basen hele tiden, eller tas med. Les inn dine
egne huskelapper (inntil 10). Velg lydsignal og⁄eller vibrasjon ved melding. Velg å vise nedtelling til neste gjøremål (timerfunksjon). Enkelt å gjøre innstillinger direkte på berøringsskjermen.
MEMOmessenger • Art. nr: 502570 • HMS: 152983
Gir påminnelser i rett tid. Personlige talemeldinger som
leses inn på klokka blir avspilt til ønsket tid. Sier og viser
ukedag, når på døgnet, klokkeslett, dato, måned og år.
Velg kvinne eller mannsstemme.
MEMOmini • Art. nr: 502580 • HMS: 161106
MEMOmini er en talende klokke med huskelappfunksjon.
Leser opp dag og tid.
T ILBEHØ R MEMO mes s enger
HØYTTALERE MED FORSTERKER • Art. nr: 151824
• HMS: 025695
De aktive høyttalerne kan kobles til MEMObase for ekstra
lydvolum i et større rom.
EKSTERN VIBRASJON FOR MEMOmessenger
• Art. nr: 502518 • HMS: 153004
HA NDI / HA NDI+
Handi kan styres ved å trykke på skjermen med finger eller pekepenn. Den kan gi alarm i form av lydsignal og/eller blinking
samtidig som aktiviteten vises på skjermen med symbol og/eller tekst. Handi har talestøtte. Leveres med veske.
HANDI • Art. nr: 706150 • HMS: 113709
Handi er en elektronisk kalender som gir god ovesikt over
dagens gjøremål. Du kan legge inn egne påminnelser, handlelister etc. Handi er lett å anvende. Ved hjelp av alarm og talestøtte blir du påminnet om det du skal gjøre. Handi inneholder
en albumfunksjon som kan brukes som visuell støtte.
HANDI + • Art. nr: 706220 • HMS: 144982
Handi + er en elektronisk kalender med telefonfunksjon.
Velg alarm i form av lydsignal og/eller vibrasjon. Handi + har
alle funksjonene til Handi og i tillegg en forenklet telefonog SMS-funksjon. Du kan bruke bilder i adresseboken og
symboler for å sende enkle SMS.
21
Se mer: www.abilia.no
MEMO dayplanner
MEMOdayplanner med alarm er en elektronisk, magnetisk
whiteboardtavle som strukturerer dagen og gir god oversikt
over dine gjøremål. Tiden vises konkret med en lysprikk som
flytter seg nedover eller en lysende søyle som tømmes med
ett rødt lys for hvert kvarter. Natten vises på høyre side og
har blått lys. Lysstyrken kan reguleres. Alarm for aktiviteter
kan legges inn og presenteres som lyd og⁄eller blinkende
lys. Alarm kan viderekobles til ringeklokker, personsøker
eller via VaktFalk til telefon⁄mobiltelefon.
MEMOdayplanner • Art. nr: 500701 • HMS: 084772
Viser når på dagen det er, og hvor lenge det er til neste
aktivitet/gjøremål. Kan gi alarm for å trekke oppmerksomheten til tavlen når noe skal skje. Tilrettelegges etter personlig
stil og behov med tekst, bilder og symboler. Gjør det lett
å se om det er natt eller dag. Leveres med utstyrspakke
som inneholder magneter med og uten lim, farveetiketter,
et utvalg av PCS-symboler, whiteboardtusj, tavletørker og
rengjøringsmiddel. For mer informasjon, se vår hjemmeside.
T ILBEHØ R MEMO dayplanner
STOR INNREDNINGSPAKKE TIL
MEMOdayplanner • Art. nr: 500703
UTSTYRSPAKKE TIL MEMOdayplanner
• Art. nr: 500705
For mer informasjon, se vår hjemmeside.
22
BORDSTATIV TIL MEMOdayplanner
• Art. nr: 500760 • HMS: 077740
C .STAT U S
C. STATUS • Art. nr: 502900
C. STATUS er et produkt som hjelper deg å sjekke om du har
husket å låse døren, slått av kaffetrakteren etc. Et veggmontert panel gir deg oversikt over hvilke områder du skal
sjekke i hjemmet. Informasjonen kan presenteres som tekst,
bilde eller symboler. Til panelet er det tilsluttet en brikke som
du kan ta med deg. Brikken har tydelige symboler hvor du
kan kontrollere om alt det nødvendige er slått av eller stengt.
Sensorer monteres på det som skal overvåkes. Etter å ha
forlatt huset er det enkelt å kontrollere på brikken om ytterdøren er låst og at alle andre apparater er slått av. Systemet
fungerer trådløst og har diskret design.
FALCK 6730 DØRTALER • Art. nr: 320060
• HMS: 020693
Dørtaleren gir beslutningsstøtte ved hjelp av en innspilt
talemelding. Den kan f.eks. plasseres på en dør, slik at en
viktig beskjed blir aktivert idet døren åpnes. Magnetkontakten kan erstattes av andre sensorer, f.eks. linjedetektor, bevegelsesdetektor eller bryter. Mulighet for ekstern
strømkabel.
KLO KKER
MEDOS II KLOKKE MED 12 ALARMER • Art. nr: 500321
• HMS: 161571
Medosklokka er et digitalt armbåndsur med mulighet for å
sette 12 alarmer enten i form av pipelyd eller som vibrasjon.
CADEX KLOKKEN • Art. nr: 500320 • HMS 77529
Cadex er et digitalt armbåndsur med mulighet for å sette
12 alarmer. 36 bokstaver ⁄ tegn er tilgjengelig for hver alarm.
T IMEST O KKEN
TIMESTOKKEN 20 MINUTTER
• Art. nr: 500130 • HMS: 020572
Timestokken 20 Minutter kan telle ned i tidsintervaller på
5, 10, 15 og 20 minutter.
TIMESTOKKEN 60 MINUTTER
• Art. nr: 500135 • HMS: 020573
Timestokken 60 Minutter kan telle ned i tidsintervaller på
15, 30, 45 og 60 minutter.
BESKYTTELSESVESKE I HARDPLAST MED MYK FRONT
• Art. nr: 706140 • HMS: 077262
23
Se mer: www.abilia.no
F LEXIKO M
Flexiboard er et forenklet tastatur, der man selv bestemmer tastene. Det unike tastaturet kan tilpasses den enkelte
brukers behov og utvikling og gjør det lettere å betjene en
datamaskin.
FlexiLader brukes til å lage overlegg etter eget ønske. Du
velger selv utseende og kommando. Disse kan inneholde
bokstaver, ordbilder, symboler, lyd og musikk.
FlexiWord med talesyntese er et enkelt skriveprogram for
tekst og bilder med mulighet for auditiv feedback. Alle
funksjoner som å lagre, hente et nytt dokument og skrive ut,
er svært forenklet.
FLEXIBOARD MED FLEXIKOM • Art. nr: 720360
FlexiKom inneholder Flexiboard samt programmene
FlexiLader, FlexiWord med talesyntese og FlexiView.
FlexiView er et multimediaprogram tilpasset Flexiboard.
Programmet gir mulighet for visning av bilder med lyd,
avspilling av CD eller MP3 låter samt videosekvenser.
BET JENING O G BRYT ERST YRING
FALCK 4510 KJEMPEKNOTTEN • Art. nr: 200012
• HMS: 027281
Falck 4510 KjempeKnotten gjør det lett å ringe. KjempeKnotten er et forstørret tastatur som brukes sammen med
en vanlig analog telefon. Den kan brukes som et vanlig
tastatur, med bilder⁄symboler eller tekst på tastene.
FALCK 5700 KARI STYRINGSBOKS • Art. nr: 530002
• HMS: 025568
Falck 5700 Kari StyringsBoks er et hjelpemiddel for personer som trenger å forenkle betjening av elektrisk utstyr,
batteridrevne gjenstander eller utstyr som betjenes av en
fjernkontroll.
FALCK 5716 FJERNKONTROLL • Art. nr: 530080
• HMS: 025491
Falck 5716 FjernKontroll gjør det enklere å betjene din TV
og CD spiller. Den kan brukes som erstatning for andre
fjernkontroller for å forenkle betjening av IR–styrt utstyr som
f.eks. CD–spiller, TV eller DVD/video. Virker mot de fleste
dekodere.
FALCK 5117 UNIVERSAL FJERNKONTROLL
• Art. nr: 530200 • HMS: 121837
Falck 5117 Universal Fjernkontroll er markedets enkleste
fjernkontroll. Med store knapper som krever liten trykkraft,
blir det lett å finne riktig kanal. Virker mot de fleste dekodere. Tildelt Merket for god design 2005.
24

similar documents