Pekka T Jaatinen

Report
PALVELUSETELIKÄYTÄNNÖT
RAUMALLA
26.04.2012
Pekka T. Jaatinen
OMAISHOIDON PALVELUSETELI
•
•
•
•
•
•
Omaishoidon palkkion tai osan vaihto
palveluseteleihin
Kokeiluna v. 2004
Palvelusetelillä yksityisiltä palveluntuottajilta
hoivaa, hoitoa ja huolenpitoa sekä tukipalveluja
Palvelusetelin käyttäjiä omaishoidossa 121
vuonna 2011
Talousarviossa v. 2011 omaishoidon palkkioihin
ja palveluseteleihin varattu 1 038 000.00 euroa
Rauman oma sovellus
KOTIHOIDON PALVELUSETELI
•
•
•
•
•
Käyttöön 1.4.2005
Palvelusetelillä voi ostaa yksityisiltä
palveluntuottajilta vain sosiaalipalvelua: hoitoa,
hoivaa ja huolenpitoa
Käytössä palveluseteli sekä tilapäiseen että
säännölliseen kotipalveluun
Tilapäisen palvelusetelin arvo lautakunnan
vahvistama 19,30 euroa/ tunti
Säännöllisen palvelun setelin arvo on 7,00-25,00
euroa/ tunti. Arvo määräytyy
asiakasmaksulain/asetuksen mukaan
VAMMAISPALVELUN
PALVELUSETELI
• Vammaispalveluissa palveluseteliä käytetään
edellä kuvatulla tavalla omaishoidossa ja
kotihoidossa
• Uuden vammaispalvelulain astuessa voimaan
vuonna 2009, alettiin myöntää palveluseteliä
myös henkilökohtaisen avun palveluihin
• Asiakkaita on tällä hetkellä 12, joista 3
henkilökohtaisen avun setelin käyttäjiä
• Kehitysvammahuollossa palveluseteliä ei käytetä
Uudet asiat syksyllä 2011
• Työstetty palvelusetelin sääntöasiakirja
•
•
Mukana yrittäjien edustajat ja Rauman
yritysneuvonta
hyväksytty sotessa 9.8.2011 § 161
• Sähköinen palveluseteli käyttöön 1.10.11
•
hyväksytty sotessa 9.8.2011 § 161
Esitteet uusittu
Yrittäjien informointi
•
1.10.11 hyväksytty palveluseteliyrittäjät
Sähköinen palveluseteli
Taustaa:
- Vuonna 2005 palveluseteliyrittäjiä oli 14, nyt 30
- Laskujen käsittely vei aikaa toimistosihteeriltä n.
8-10 työpäivää. Laskuja kuukaudessa n. 160-180
- Laskujen käsittelyssä useita työntekijöitä
- Laskuissa virheitä ja paljon tarkistettavaa
- Yrittäjien palkanmaksut tahtoivat jatkuvasti
viivästyä, paljon puhelinsoittoja
- Yrittäjärekisterin ylläpito työlästä
- Työmäärä lisääntyi vuosi vuodelta ja koko
palvelusetelikokonaisuus alkoi näyttäytyä
hallitsemattomalta, joten jotakin oli tehtävä
Sähköinen palveluseteli
käytännössä
• Smartum Oy:n sähköinen palveluseteli on internetpohjainen järjestelmä, jota kaupungin nimetyt
työntekijät käyttävät omilla käyttäjätunnuksillaan.
• Sähköiselle palvelusetelille voidaan määrittää kunkin
asiakkaan kohdalla yksilöllinen arvo ja
voimassaoloaika
• Lopullinen palveluseteli on tulostettava maksuväline,
joka asiakkaan tulee käyttää maksumääräyksen
mukaisesti.
• Smartum Oy perii kaupungilta 1300 euroa/v ja lisäksi
aina sähköisen palvelusetelin tilauserän (rahaerän)
lähettämisen yhteydessä 20 euroa.
Sähköinen palveluseteli
käytännössä
• Palveluntuottajat puolestaan lähettävät laskunsa
Smartum Oy:lle internet- pohjaisesti, ikään kuin
verkkopankissa asioiden. Smartum Oy perii yrittäjiltä 3
% heidän lähettämänsä laskun loppusummasta.
• Smartum Oy:n palvelusetelijärjestelmään sisältyy
palvelusetelilain edellyttämä palveluntuottajarekisteri,
jossa julkaistaan kunnan hyväksymien tuottajien tiedot.
• Kunta hyväksyy palveluntuottajat sähköisen
palvelusetelijärjestelmän piiriin asettamiensa
lakisääteisten ja muiden annettujen ohjeiden ja ehtojen
perusteella. Palveluntuottajat allekirjoittavat
sitoumuksen kaupungin kanssa sekä sopimuksen
Smartum Oy:n kanssa.
Sähköinen palveluseteli
käytännössä
• Palveluntuottajarekisteristä asiakas valitsee itse
palveluntuottajan vertailemalla tuottajia ja hintoja.
• Palvelusetelipäätöksen saatuaan asiakas solmii
myös itse sopimuksen palveluntuottajan kanssa
• Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä palvelusetelillä
järjestetyistä palveluista mutta toisaalta asiakkaalla
ei ole subjektiivista oikeutta vaatia palveluseteliä
Pitäisikö meidän laajentaa
palvelusetelin käyttöä
Palveluseteli ei
siis vielä ole
yleisessä
käytössä
Miten muualla palveluseteliä on
käytetty eli mahdollisia
laajennuskohteita
• Suun terveydenhuolto
• Halusimme ottaa käyttöön, mutta ei Raumalta
eikä Poristakaan löytynyt halukkaita yrittäjiä
• Erikoissairaanhoito
• Käytössä esim. Pirkanmaalla ja Kuusamossa
• Ei sovellu Raumalle, koska alkaisimme
kilpailemaan oman palvelutuotannon kanssa
tilanteessa, jossa väestöpohjamme on pieni
oman palvelutuotannon ylläpitämiseksi

similar documents