S.nr. 0640 TURBINEN 1 BORETTSLAG Sjekkliste for egenkontroll

Report
S.nr. 0640 TURBINEN 1 BORETTSLAG
Sjekkliste for egenkontroll - elektrisk anlegg
– utfylt og signert liste skal returneres styret og er en del av borettslagets HMS-rutine
Sjekker du jordfeilbryterne dine regelmessig?
Er sikringselementene unormalt varme - kontakt umiddelbart autorisert elektroinstallatør.
Sjekker du jevnlig om stikkontakter for vaskemaskin/ tørketrommel og oppvaskmaskin er
varme?
Ser du jevnlig om brytere og stikkontakter er i orden?
Ved feil på faste installasjoner, kontakt umiddelbart autorisert elektroinstallatør.
Sjekker du jevnlig om ledninger til forbruksapparater/lamper er i orden?
Er ledningen tørr/sprø? Kast apparatet (farlig avfall skal IKKE i restavfall)!
Støpselet til forbruksapparatene f.eks. kaffetrakter, brødrister, hårføner etc skal trekkes ut av
kontakten etter bruk, gjør du det?
Har du TV-apparat med av/på-knapp? Husker du å slå av apparatet med knappen hver kveld?
Antenne/strømledninger bør på grunn av tordenvær dras ut når du reiser på ferie.
Hender det at du glemmer å slå av platen på komfyren?
Det finnes utstyr (komfyrvakt) på markedet for å koble ut komfyren hvis du skulle glemme det.
(Distré/glemske kan ha krav på å få dekket utgiftene til komfyrvakt, ta kontakt med
Hjemmehjelpstjenesten i bydel Gamle Oslo for å få en vurdering.)
Bruker du sterkere lyspærer i lampene enn det de er beregnet for?
En vanlig 100W lyspære kan ha en overflate temperatur på over 200o C! Se etter brunsvidde
skjermer.
Bruker du skjøteledning til annet enn lamper (f.eks. varmeovner)?
En skjøteledning skal kun brukes i det rommet hvor den er tilkoblet og er å betrakte som
midlertidig installasjon. Skjøteledninger tåler mindre strøm enn kablene i den faste
installasjonen.
Bruker du skjøteledning som "fast installasjon" kontakt autorisert elektroinstallatør for å få
montert flere faste stikkontakter.
Bruker du frittstående elektriske varmeovner?
Elektriske ovner bør rengjøres ofte, gjør du dette?
Tildekkede ovner er en av de vanligste årsakene til brann. Sjekk jevnlig og fjern alt som dekker
ovnene. Tørk ALDRI klær på ovnen.
Bruker du oljefyrt radiator som permanent varmekilde?
Slike ovner skal bare brukes under tilsyn. Når den brukes, skal den stå stødig og må ikke
plasseres for nær brennbare ting.
Bruker du vifteovner som permanent varmekilde?
Slike ovner skal bare brukes under tilsyn. Når den brukes, skal den stå stødig og må ikke
plasseres for nær brennbare ting. Filteret på vifteovner må renses regelmessig for støv.
Har du installert biopeis e.l.?
Dato………………… Leilighetnr.: …………………..
Revidert - Oslo, desember 2011
Ja
Nei
S.nr. 0640 TURBINEN 1 BORETTSLAG
Ja
Sjekkliste for egenkontroll – brannvern
– utfylt og signert liste skal returneres styret og er en del av borettslagets HMS-rutine
BRANNVERN
Har leiligheten en husbrannslange?
Vet alle i husstanden hvor husbrannslangen er – og hvordan den fungerer?
Husbrannslangen skal testes regelmessig, gjør du det?
 Kan alle i husstanden åpne kranen som brannslangen er festet til?
 Har slangen tilfredsstillende trykk?
 Er slangen tett?
Er husstandens rømningsvei (balkong) ryddet?
Kjenner alle medlemmer av husstanden til borettslagets branninstruks?
Kjenner husstandens medlemmer til hva de skal gjøre dersom det oppstår brann?
Følger du husordensreglene for hvilken type grill du kan benytte?
Er borettslagets regler for oppbevaring av gass/brannfarlige væsker tatt til etterretning?
Er du klar over at filler brukt til møbelpolish og andre brennbare væsker umiddelbart skal
kastes i rød avfallstønne i søppelrom?
Borettslagets regler for oppbevaring av brannfarlig gass/væske:
Klasse
Type
A
Væsker med flammepunkt høyst 23o C:
ekstremt brannfarlig F+ Bensin, aceton og lynol
Gass: Propan
B
meget brannfarlig F
Væsker med flammepunkt over 23o C og
under 55 o C:
Parafin, White Spirit, terpentin, rødsprit
og bioetanol
Dato………………… Leilighetnr.: …………………..
Oslo, desember 2011
Liter pr boenhet
5 l brannfarlig væske
5 l brannfarlig gass
(IKKE i kjellerbod)
10 l
Nei
S.nr. 0640 TURBINEN 1 BORETTSLAG
Sjekkliste for egenkontroll - våtrom og kjøkken
– utfylt og signert liste skal returneres styret og er en del av borettslagets HMS-rutine
BAD
Drypper vannkraner/armaturer? Skifte pakning!
Renner det eller suser det i sisternen til toalettet når toalettet ikke er i bruk?
Kontakt rørlegger for å finne ut hva som er feil!
Kaster du matrester i toalettet?
Slutt med det! Dette tetter over tid avløpsrørene.
Rengjør du baderomssluket regelmessig?
Rengjør du dusjhodet og dusjslange regelmessig?
Rengjør du den fuktstyrte baderomsventilen regelmessig?
Er vaskemaskin installert av autorisert rørlegger?
Renser du lofilteret i tørketrommelen hver gang du har brukt den?
Stenger du vannføringen til vaskemaskinen når den ikke er i bruk?
Bruker du vaskemaskinen når du ikke er til stede eller sover?
Sjekker du hvordan det ser ut under/bak vaskemaskin regelmessig?
KJØKKEN
Drypper armaturen? Skifte pakning!
Er oppvaskmaskin installert av autorisert rørlegger?
Stenger du vannføringen til oppvaskmaskinen når den ikke er i bruk?
Bruker du oppvaskemaskinen når du ikke er til stede eller sover?
Sjekker du hvordan det ser ut under/bak oppvaskemaskin regelmessig?
Sjekker du hvordan det ser ut under/bak kjøleskapet regelmessig?
Renser du filteret i kjøkkenventilatoren en gang i måneden?
Sjekker du hvordan det ser ut under/bak komfyren regelmessig?
GENERELT
Vet du hvor du finner fordelingsskapet (hovedkran) for avstengningsventilene for varmt og
kaldt vann?
Ventilene over vinduene i stue og soverom bør stå i åpen stilling hele året, gjør de det hos deg?
Er ikke radiatorene i bruk skal de stå på
*-ikonet, gjør de det hos deg?
Dato………………… Leilighetnr.: …………………..
Oslo, desember 2011
Ja
Nei
S.nr. 0640 TURBINEN 1 BORETTSLAG
Sjekkliste for egenkontroll – søppel
Ja
Nei
– utfylt og signert liste skal returneres styret og er en del av borettslagets HMS-rutine
SØPPEL
Sorterer du ut farlig avfall, glass, metall og papir fra søpla di?
Pakkes søpla godt inn før du kaster den i søppelcontaineren?
Vet du hvor igloen hvor du skal kaste glass og metall står?
Har du farlig avfall?
Dette skal IKKE kastes i restavfallscontaineren! Vet du hvor og hvordan du skal kvitte deg med
dette?
Vet du hvor du skal kvitte deg med gamle møbler og elektriske artikler som IKKE skal kastes i
restavfallet?
Setter du fra deg søppel utenfor inngangsdør?
Plukker du opp søppel i oppganger og i fellesområder?
Legger du ut mat til fuglene?
Husk at all mat som ligger ute tiltrekker seg skadedyr som skjærer, rotter, m.m
Har du sett/hørt om steder i borettslaget hvor det finnes skadedyr? Varsle styret!
Fjerner du etterlatenskaper etter hunden din?
Fjerner du snø og is fra balkong/veranda slik at det ikke danner seg farlige istapper?
Søppelhåndtering:
Alt husholdningsavfall skal pakkes godt inn før det kastes i søppelcontainer. Papp/papir legges i
papircontainer og eventuell plast i container for restavfall.
Glass og metall legges i igloene ved bussholdeplassen på Smeltedigelen.
I forbindelse med fellesdugnaden i mai blir det blir utplassert container til større søppelenheter.
Søppel skal ikke settes i fellesområdet i bodområdet, men oppbevares i din egen bod til container
blir utplassert. Alt avfall kan leveres gratis på gjenbruksstasjonene på Haraldrud eller Grønmo.
Klarer du ikke å bli kvitt avfallet ditt, kontakt Søppeltaxi tlf 800 41 150 for å bestille bortkjøring.
Dato………………… Leilighetnr.: …………………..
Oslo, desember 2011

similar documents