brosjyre om eiendomsfinans

Report
&
FINANSIERING
FORSIKRING
VI FINNER DEN
BESTE LØSNINGEN
FOR DEG
EIENDOMSFINANS AS ER EN FRITTSTÅENDE FORMIDLER AV LÅN OG FORSIKRING.
GENUINT OPPTATT AV Å LØSE DINE ØNSKER OG BEHOV PÅ BEST MULIG MÅTE.
VÅRE TJENESTER ER GRATIS. VI TAR OSS ALDRI BETALT AV DEG SOM KUNDE.
Eiendomsfinans AS har samarbeidsavtaler med markedets rimeligste og ledende
sser din økonomi best, og
de leverandører som gir deg de beste betingelsene. Det er overraskende store forskjeller i markedet.
Hvordan de kredittvurderer deg som kunde, prising av renter og poliser i forhold til sikkerhet,
Eiendomsfi nans AS er Norges største og eldste formidler av lån og forsikring. Vi har arbeidet i dette
markedet i 20 år og formidler lån for 5-6 milliarder årlig samt tusenvis av forsikringer.
Eiendomsfinans AS er landsdekkende og har kontor i mange landsdeler samt i de
fleste større byer i Norge. Vi er aldri langt unna der du bor og vil yte deg lokal service og
oppmerksomhet.
Mange muligheter
PÅ JAKT ETTER BOLIG?
ET FINANSIERINGSBEVIS KAN VÆRE DEN RENESTE “JOKEREN” PÅ VEI TIL
DRØMMEBOLIGEN. OG DET BESTE AV ALT – DET ER HELT GRATIS!
Eiendomsfi nansAS møter ofte takknemlige sjeler som ved hjelp av et fi nansieringsbevis
har sikret seg den boligen de har ønsket seg. Når godbitene dukker opp går det ofte fort
for seg i budrundene. Da hjelper det å ha ordnet med finansieringen på forhånd. Noen
velger å legge inn bud med forbehold om finansiering, men kommer det inn et annet
bud der finansieringen er klar, velger ofte selger det sikre. En selger vil ofte prioritere et
sikkert bud, selv om det kanskje er litt lavere.
Et finansieringsbevis koster ingenting, og hos oss får du det i løpet av kort tid.
REFINANSIERING
I tillegg til å hjelpe deg med finansiering ved kjøp av bolig, foretar vi også refinansiering av det lånet du allerede har. Har du den minste mistanke om at du betaler for høy
rente bør du ta kontakt med oss for å undersøke våre tilbud. Vi har samarbeid med flere
banker og kan til enhver tid konkurrere om de laveste bankrentene. Det er også smart å
samle dyre smålån/usikrede kortlån med høy rente - en løsning som betyr store månedlige
besparelser for deg.
BOLIGKREDITT
Dette er løsningen for deg som har mye verdi i forhold til gjeld i boligen og kunne tenke deg en
fleksibel og rimelig form for lån. Passer meget godt for deg som skal kjøpe bolig i utlandet /
fritidseiendom, pusse opp, bygge på eller hvis du rett og slett har variabel inntekt fra måned til
måned. Du kan få innvilget lån inntil 60% av boligens verdi forutsatt at du har betjeningsevne til det.
Du bestemmer selv hvor mye av beløpet du ønsker å benytte og du betaler bare renter for de
pengene du til enhver tid har benyttet. Altså kan du føre penger inn og ut av boligkreditten som du
ønsker. Her bør du sørge for å betale de månedlige rentekostnadene, men du betaler avdrag akkurat
som det passer deg.
MED ANDRE ORD; HØR MED OSS FØRST!
Romerike/Hedmark/Oppland
Oslo
Follo/Østfold
Anton Kovacevic
Kontorleder /
Senior rådgiver
90 99 52 49
[email protected]
Lasse Kollerøs Olsen
Kontorleder /
Partner
932 27 663
[email protected]
Kjetil Rognerud
Kontorleder /
Senior rådgiver
907 616 31
[email protected]
Buskerud/Vestfold/Telemark
Rogaland/Agder-fylkene
Bergen/Nordvestlandet
Anders E. Maristuen
Kontorleder /
Partner
99 35 51 20
[email protected]
Tore Sundstrøm
Kontorleder /
Senior rådgiver
922 68 386
[email protected]
Knut A. Hagelien
Kontorleder /
Partner
90 99 82 62
[email protected]
Trøndelag
Nordland/Troms/Finnmark
Per Magne Rønne
Kontorleder /
Partner
959 25 880
[email protected]
Børge Finsæther
Områdeleder /
Senior rådgiver
99 72 51 93
[email protected]
Hvordan søke?
RASKT, ENKELT OG GRATIS!
Send søknad til [email protected] eller til en av våre avelingsledere.
SØKNADEN MÅ DOKUMENTERES MED FØLGENDE DOKUMENTASJON OG SØKERE KREDITTSJEKKES.
FRA REGULÆRE LØNNSMOTTAKERE:
• siste selvangivelse
• siste lønnslipper (all inntekt dokumentert, evt. leiekontrakter, trygdeslipper etc.)
FRA SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE:
• siste næringsoppgave
• resultatregnskap hittil i år
For kjøp av ny bolig og ved refi nansiering behøves verdivurdering eller takst av eksisterende bolig.
Vi er selvfølgelig behjelpelig med å få innhentet korrekt verdi på denne.
FORSIKRING
3 forsikringer
gir deg 15% rabatt
VILLA
REISE
BIL
INNBO
ULYKKE
ØVRIG MOTOR
Hvorfor velge Vardia husforsikring?
- 15 % rabatt på husforsikringen hvis du også forsikrer 2 andre podukter
- Hjelp døgnet rundt ved skade
- Handikaptilpasning av boligen ved Superdekning
- Ekstra dekning for vannskader inn i bygning via vegger og tak ved Superdekning
- 100 % erstatning om boligen blir 75 % skadet ved Superdekning
- Egenandelsfratrekk på kr 4 000 ved FG-godkjent tyveri- og/eller vannalarm
- Påvirk prisen selv ved å velge egenandel
- Betal månedlig ved direkte belastning uten ekstra kostnad

VERDISAK
HYTTE
BÅT
BARN
CAMPING
Økonomisk Trygghet ved død
Med økonomisk Trygghet kan du være dekket med så stort beløp du vil. Du velger
selv forsikringssum, fra 100 000 kr og oppover. Dekningen du velger blir betalt ut
til dine etterlatte - eller bestemte personer du har begunstiget - dersom du skulle
falle fra i forsikringstiden.
Rett til premiefritak kan også knyttes til livsforsikringen din. Det vil si at selskapet betaler hele eller deler av
de avtalte innbetalingene for deg, dersom du skulle bli arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke.
Den enkleste løsningen er en ren livsforsikring. Hvis den forsikrede dør, blir det på forhånd avtalte beløp
utbetalt til de etterlatte. Enkelt og oversiktlig, og den rimeligste formen for individuell livsforsikring du kan
skaffe deg. En livsforsikring kan kombineres med en uføreforsikring i en og samme ordning.
Økonomisk Trygghet ved uførhet
Mennesker som har vært utsatt for en ulykke eller alvorlig sykdom i ung alder og som blir ufør på
grunn av dette, risikerer å bli brorparten av morgendagens minstepensjonister. Uføreforsikring er
derfor noe alle mennesker burde ha, enten de er unge eller gamle. Med en uføreforsikring i
Eiendomsfinans er du på en rimelig måte sikret økonomisk mot arbeidsuførhet som følge av
sykdom eller skade.
Engangsutbetaling - uførekapital gir deg en engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet.
Denne kontantsummen gir deg mulighet til omstilling i livet som arbeidsufør, for eksempel
ombygging av bolig, sletting av gjeld.
Månedlig utbetaling - uførerente er en forsikring som utbetales ved langvarig og/eller varig
arbeidsuførhet som følge av sykdom eller ulykke i forsikringstiden.
VI FINNER DEN BESTE LØSNINGEN FOR DEG!
vi samarbeider med
EIENDOMSFINANS ER EN
FRITTSTÅENDE BEDRIFT SOM
SJEKKER MARKEDETS MULIGHETER
FOR DEG. TJENESTEN ER GRATIS
OG UFORPLIKTENDE!
VI KAN HJELPE DEG MED:
- Førstehjemslån
- Boligkreditt
- Forsikring
- Rammelån
- SeniorLån
- Mellomfi nansiering
- Flexilån
- Avdragsfrihet
- Ekstralån
- Oppryddingslån
- Misligholdslån
- Usikret lån
- Billån
- Forsikringer
HVEM FÅR LÅN?
EIENDOMSFINANS AS OG VÅRE SAMARBEIDENDE BANKER STILLER IKKE KRAV TIL
TIDLIGERE KUNDEFORHOLD. HOS OSS KAN DERFOR ALLE SOM HAR EN ORDNET
ØKONOMI FÅ DET LÅNET MAN FORTJENER.
Det er imidlertid viktig å være klar over at låneutmåling eller kredittvurdering varierer
fra bank til bank. Bankene har blant annet ulikt syn på vurdering av sikkerhet og
betjeningsevne for hver enkelt kunde. Dette vil du som kunde dra fordel av så lenge vi
til enhver tid har fl ere banker å innhente tilbud fra.
Vi finner ut sammen med deg hva din eller din families økonomi tåler av lån. På denne
måten sikrer vi oss at du ikke kommer i en vanskelig økonomisk situasjon selv om
rammebetingelsene skulle endre seg.
Det er i utgangspunktet to hensyn ordinære banker tar ved beregning av den enkelte kundes
tåleevne:
Sikkerhet:
Hvor godt er lånet sikret i boligen som kjøpes eller refinansieres?
De fleste banker har begrensninger på at lånet skal være sikret innenfor 85% av
kjøpesum eller takst/markedsverdi. Vurdering fra megler godtas på lik linje med
takst. Banker beregner sikkerhet i borettslag og selveier forskjellig. Det er noe vi
kjenner godt til og dermed finner det beste alternativet for din bolig.
Betjeningsevne:
Betjeningsevne går i all hovedsak ut på hvor mye du eller familien har disponibelt
hver måned. Banken er med dette mest opptatt av å finne ut av hva den enkelte
sitter igjen med hver måned etter at andre utgifter er dekket, og på denne måten
beregne hvor mye den enkelte kan låne. I tillegg vil banken beregne et rentepåslag
på minimum 4% ut fra dagens rente for eventuelle fremtidige renteendringer.
BETALINGSPROBLEMER / OPPRYDDING:
Ja, det er er håp! Vi kan hjelpe deg med å få kontroll på økonomien igjen. Det kreves
at man har en bolig å sikre lånet i innenfor 80%. Krav om fast inntekt og
betjeningsevne for lånet. Med dette lånet spiller det ingen rolle hvor mange
betalingsanmerkninger og inkassosaker du har.
For å samle dyr kredittgjeld til ett forbrukslån kreves det IKKE at du eier bolig, men
da må du ikke ha betalingsanmerkninger.
ANNUITETSLÅN
Annuitetslån er den mest vanlige formen for boliglån. Annuitetslån vil si at du betaler
samme beløpet til banken hver måned i hele lånets løpetid. Det er kun endringer i
rentemarkedet/endringer i rente fra Norges Bank som vil påvirke om dette beløpet vil
gå opp eller ned. Annuiteten eller månedsbeløpet består av rentebeløp og et avdrag. På
annuitetslån vil rentebeløpet som betales bli lavere og lavere ettersom lånet blir mindre.
Avdraget blir med dette høyere og høyere etter hvert som lånet nedbetales.
SERIELÅN
Serielån vil si at man betaler likt avdrag hver måned i hele lånets løpetid, til forskjell
fra annuitetslån der avdraget er ulikt for hver måned. Beløpet som betales til banken
bestående av renter og avdrag vil være ulikt hver måned. I startfasen av et serielån vil
månedlig kostnad være høyere enn i sluttfasen. Grunnlaget for dette er at rentekostnaden
stadig blir lavere da lånet blir mindre for hver måned som går. I praksis er serielån billigere
enn annuitetslån tatt samme løpetid til lånene i betraktning. Det vil si: man betaler mindre
i totale rentekostnader til banken gjennom hele lånets løpetid enn ved annuitetslån.
BOLIGLÅN UNG
Alle som er under 34 år kan søke om dette. Dette er uavhengig av hvor mange boliger man
har eid tidligere.
Med boliglån UNG har du anledning til å låne inntil 85% av kjøpesummen. Resterende må du
ha som egenkapital eller sikre hos realkausjonist. Dette produktet gis normalt med bankens
beste betingelser. I likhet med vanlig boliglån er det betjeningsevnen som avgjør hvor mye
du kan låne.
SENIORLÅN
SeniorLån er et låneprodukt for deg over 60 år og som har spart opp kapital i boligen. Du
bruker SeniorLån til hva du vil. Hva med å gi barna forskudd på arv, bygge på hytta, pusse opp
huset, ta drømmeferien, eller rett og slett slutte å betale ned eksisterende gjeld?
Du betaler ikke renter eller avdrag så lenge du bor i boligen. Altså kr 0,- i mnd kostnader.
Rentene legges til lånet månedlig, men gjøres ikke opp før bolig selges. SeniorLån skal
tilbakebetales først ved permanent fraflytting fra boligen (f.eks ved flytting til sykehjem) eller død.
Du kan hvert år trekke fra påløpte renteutgifter i selvangivelsen og få en ekstra skattefordel.
Du beholder eierskapet til boligen.
Hvis boligens verdi er lavere enn lånet ved forfall, er det banken som dekker tapet.
NORGES STØRSTE FRITTSTÅENDE LÅNEFORMIDLER
Eiendomsfinans AS
[email protected] nans.no
HOVEDKONTOR DRAMMEN
Cappelens gate 24 - 3016 Drammen
Telefon + 47 32 21 86 00
Telefaks +47 32 83 05 35
www.eiendomsfi nans.no
Org. nr: 987 214 597
Godkjent av Kredittilsynet

similar documents