Taisto Koivumäki

Report
Kehysriihen päätösten vaikutukset
energiaintensiivisillä toimialoilla
Päättäjäpäivä 15.8.2014, Kuopio
Taisto Koivumäki
Tehtaanjohtaja, Siilinjärvi
Yara Suomi Oy
Mobile: +358 50 5545041
[email protected]
Yara Suomi Oy
Siilinjärven toimipaikka
PL 20; Nilsiäntie 501
FI-71801 Siilinjärvi
www.yara.com
Yara Suomessa





Olemme tuottaneet lannoitteita Suomessa 96 vuoden ajan.
Meitä on lähes 900 osaajaa kuudella paikkakunnalla.
Meillä on Suomessa neljä tuotantolaitosta: Siilinjärvi, Uusikaupunki, Kokkola
ja Harjavalta.
Tuotamme Suomen erityisoloihin räätälöityjä lannoitteita,
teollisuuskemikaaleja ja ympäristön suojeluun käytettäviä tuotteita.
Meillä on yli 50 vuoden kokemus tutkimustoiminnasta Kotkaniemen
tutkimusasemalla.
Siilinjärven tehtaat

Päätuotteet
Kapasiteetti, t/v

Lannoitteet
500 000

Fosforihappo
300 000

Apatiitti

AN-liuos
1 000 000
85 000

Tuotteiden yhteinen myyntiarvo noin 300 milj. €/v.

Oma henkilöstö
350

Verkostokumppaneiden henkilöstöä n.
250

Tuotanto alkanut
v. 1969

Kaivostoiminta alkanut
v. 1979
Missio

Maa-alue noin
4 000 ha
Siilinjärven tehtailla valmistamme tuotteita, jotka perustuvat paikallisen puhtaan fosforiesiintymän taloudelliseen hyödyntämiseen.
Tulevaisuutemme perustuu yhtiön visioon ja strategiaan sekä maailman laajuiseen kilpailukykyyn kaikessa toiminnassamme.
Hallituksen esitys eduskunnalle
energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Esityksen pääasiallinen sisältö kaivosteollisuuden kannalta

Veroluokan I energiavero on 1,89 ja veroluokan II energiavero on 0,69
senttiä kilowattitunnilta – hallitus esittää sähkön veroluokan I veroa
korotettavaksi 0,3 sentillä kilowattitunnilta, eli noin 16 prosenttilla.

Rakennepoliittisena toimenpiteenä ja osana ympäristölle haitallisten
verotukien karsimista kaivostoiminnan energiaverotuet ehdotetaan
poistettaviksi. Mineraalien kaivuuta ei enää rinnastettaisi sähköverolaissa
teollisuuteen.
–

Toimialaluokituksen mukaan kaivostoiminnan ja louhinnan yhteydessä tapahtuva malmin muokkaus kaivospaikalla jatkojalostuksessa
tarvittavaan muotoon esimerkiksi murskaamalla tai magneettisella rikastuksella luetaan kaivostoimintaan eikä teollisuuteen, joten se ei
enää olisi oikeutettu hankkimaan sähköä veroluokan II verolla eikä siihen sovellettaisi sähköverolain energiaveroleikkuria koskevia
säännöksiä. Sen sijaan mineraalien murskaaminen, jauhaminen ja muu työstäminen, kun se ei tapahdu kaivostoiminnan
yhteydessä, ei ole toimialaluokituksen mukaan kaivostoimintaa.
Energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautus esitetään poistettavaksi
kaivannaisteollisuudelta siten, että veronpalautuksen edellytyksenä on
energiatuotteiden ja sähkön käyttäminen teollisuudessa. Koska
mineraalien kaivu ehdotetaan poistettavaksi teollisuuden määritelmästä
veron osittainen palautus poistuu.
Vaikutukset Yaralle
2012 energiankulutuksen mukaan laskettuina
Sähköveron korotus
Yaran Siilinjärven
kaivokselle
nettomääräisesti
yli 1400%
Vaikutukset Yaralle
2012 energiankulutuksen mukaan laskettuina

Sähkön hinta veroineen nousee noin
3 snt/kWh eli noin 7%

Vuosikustannus kasvaa sähköveron
korotuksen vuoksi hiukan alle
5 miljoonaa €/a

Korotus vastaa Yaralla noin 70
henkilötyövuoden kustannuksia

Kaivoksella työskentelee n. 90 yaralaista
Esitys herättää kysymyksiä

Kantaako hallitus yhtään vastuuta
työllisyydestä?

Sähköveron vaikutus heikentää oleellisesti
mm. Siilinjärven kaivoksen kilpailukykyä –
onko tarkoitus ajaa kaivostoiminta alas
Suomesta?

2013 toimintaohjelmassa TEM linjasi mm.
”Varmistetaan kaivannaisteollisuuden
energian saatavuus kilpailukykyisellä hinnalla”
- näinkö tämä tapahtuu?

Hallituksen esityksen odottamattomuus ei
mahdollista pitkäjänteistä investointien
suunnittelua, mikä on kaivostoiminnan
keskeinen edellytys – tämäkö on tahtotila?

Haluaako hallitus luopua puhtaista
elintarvikkeista ja lannoitetuotannon
omavaraisuudesta?

similar documents