Mistä löytäisin jatkajan?

Report
Mistä löydän jatkajan?
tai
mistä ja miten jatkaja löytää sinut?
OMISTAJANVAIHDOKSESTA POTKUA YRITTÄMISEEN
Imatra 23.4.2014
Asko Virén
Suomen Yrityskaupat Oy
1
Ikävän yleinen lähtökohta myyntiprojektille
Yrityksen
arvo
Copyright Suomen Yrityskaupat
2
Ikävän yleinen lähtökohta myyntiprojektille
”Mä en jaksa enää”
Yrityksen
arvo
Copyright Suomen Yrityskaupat
3
Ikävän yleinen lähtökohta myyntiprojektille
”Mä en jaksa enää”
Yrityksen
arvo
”Myy tää heti nyt”
Copyright Suomen Yrityskaupat
4
Ikävän yleinen lähtökohta myyntiprojektille
”Mä en jaksa enää”
Yrityksen
arvo
”Myy tää heti nyt”
”Mutta älä
kerro
kenellekään”
Copyright Suomen Yrityskaupat
5
Panosta viestintään ja laatuun
Yritys
Markkinakanavat
Historia
Nykyisyys
Tulevaisuus
Osaaminen
Fasiliteetit
Toimiala
Sijainti
Koko
Taloudellinen tila
Henkilökunta
Myyntiaikataulu
Omistajan persoona
Omistajan rooli
Myyntivalmius
Myyjän terveys
Yrityksen terveys
Tilinpäätösinformaation
oikeellisuus
Informaatio
Tunnettuus ja tavoitettavuus
Paikallisuus
Valtakunnallisuus
Välitetyn informaation jalostusaste
Asiantuntijat
Resurssit ja kapasiteetti
Osaaminen
Kontaktit
Erikoistuminen
Tuotettujen palveluiden jalostusaste
Rahoittajat
Ostaja
Ammattitaito
Elämäntilanne
Talous
Persoona
Ikä
Yrittäjätaidot
Odotukset
Pankkisuhteet
Valmius ostoon
Suunnitelmat
Kokemus
Informaatio
Riskinottokyky ja halu
Arvostukset
Vakuusarviot
6
Ostajia läheltä ja kaukaa







perheenjäsen
työntekijä
osakas
yhteistyökumppani
alihankkija
asiakas
kilpailija




uusi yrittäjä
liiketoiminnan laajentaja
sijoittaja
venäläiset, ruotsalaiset,
kiinalaiset, amerikkalaiset…
7
Yrityskaupan kanavia ostajan löytämiseen
Yritysvälittäjät
 liiton jäsenet
 muut
 sivutoimiset
Ilmoituspalstat
 sanomalehdet
 Internetin kauppapaikat
Puskaradio
 pankinjohtajat,
 lakimiehet,
 vakuutusmiehet,
 tilintarkastajat,
 tilitoimistot,
 konsultit,
 projektien ja koulutusten vetäjät,
 yrityskummit,
 yrittäjäkollegat,
 elinkeinoasiamiehet,
 koulutustilaisuudet
8
Yrityskaupan kanavia netissä
Copyright Suomen Yrityskaupat
9
Yhteenveto kanavista
Välittäjiä
Kauppapaikkoja
Suurin kävijämäärä
Eniten myytäviä kohteita
Eniten ostajakontakteja
Eniten ravintoloita
Eniten ristikkäisnäkyvyyttä
42
26
Kauppalehti
TEM
Suomen Yrityskaupat Oy
Actival
Suomen Yrittäjät yrityspörssi
Eniten suuria
Eniten pieniä
Eniten franchising yrityksiä
Suurimmat kohteet
Ilmainen
Suomen Yrityskaupat Oy
TEM, SY:n yrityspörssi
www.ketju.fi
Investointipankkiirit
Firmakauppa
Kallein
Kauppalehti
+ lehdet
150 000 /viikko
517 (pieniä)
18 215 hakijaa
50
integroidut näkyvyydet
alueellisten kauppapaikkojen
kanssa
42 yli 500 000 hp
vain alle 100 000 € hintaiset
kohteet
200 €/kk, suurin näkyvyys
10
Ulkoistettu yritysvälitys
 Koko prosessin haltuunotto arvonmäärityksestä, myynnin ja
markkinoinnin kautta sopimuksiin saakka.
 Yrittäjän on keskityttävä liiketoiminnan edistämiseen ja
välittäjä hoitaa prosessia liiketoiminnan sivulla.
 Yrittäjän panos neuvotteluissa ja suodattamattoman tiedon
annossa on kuitenkin suuri.
 Maksaa ehkä jonkin verran enemmän kuin omatoimiratkaisut,
mutta saattaa myös tuoda kustannuksensa takaisin riitojen
välttämisen tai ”oikean hinnanasetannan” takia.
 Yritysvälittäjäin Liiton jäsenyritykset ovat sitoutuneet
noudattamaan ”Hyvän yritysvälitystavan normistoa”.
11
Yhteenveto
 Tutki lähipiiri, muista viidakkorumpu
 Keskity siihen, missä olet hyvä
 Panosta viestintään ja viestin viejään
 Mieti onko avoimuus hyöty vai haitta?
 Valmistaudu ajoissa
 Jollet itse ole yrityskaupan asiantuntija,
käytä sellaista
12
KIITOS !
SUOMEN YRITYSKAUPAT
Kymenlaaksossa
Asko Virén
Gsm: 040 7630 343
[email protected]
www.yrityskaupat.net
Copyright Suomen Yrityskaupat
13

similar documents