Elise Kleppe Nødvendige hjelpemidler foredrag 2012

Report
Nødvendige hjelpemidler til
huntington pasienter
Oslo 27.04.12 Ergoterapeut Elise Kleppe
OVERSIKT
•
•
•
•
Gjennomgang av ulike hjelpemiddel
Når og hvordan bør man innføre hjelpemidler
Hjelpemiddelformidling
Tid til spørsmål og diskusjon
Huntingtonstolen Omega
Leverandør: Fleximed. http://www.fleximed.no/
Huntington spesialseng
Leverandør: Fleximed
http://www.fleximed.no
Polstring sengegrind
Leverandør: Fleximed
http://www.fleximed.no
Carendo dusjstol
Leverandør: Arjo Huntleigh
http://www.arjohuntleigh.com/no/
Atlas stellevogn
Leverandør: Handicare
http://handicare.no/
Meywalk
Forhandler: Bardum
http://www.bardum.no/
Kommunikasjon
RollTalk
Leverandør: Abilia
http://www.abilia.no/
Cognitass
Leverandør: Cognita
http://www.cognita.no/
Sigaretthylster
Leverandør: Fleximed.
http://www.fleximed.no/
Innføre nye hjelpemidler
•
•
•
Så tidlig som mulig, før det er behov
Tilvenning litt og litt
Skynd deg sakte
Hjelpemiddelformidling
•
•
•
Når et medlem har fått sin funksjonsevne i dagliglivet vesentlig
og varig nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte, ytes det
stønad etter § 10-7.
Stønaden ytes i forbindelse med tiltak som er nødvendige og
hensiktsmessige for å bedre medlemmets funksjonsevne i
dagliglivet eller for at vedkommende skal kunne bli pleid i
hjemmet.
Det gis ikke stønad til utredning, utprøving og opplæring i bruk
av hjelpemidler. Stønad til nødvendig opplæring i hvordan
hjelpemidlet fungerer kan likevel gis av folketrygden dersom
opplæringen må gis av spesielt kompetent personell som det
ikke kan forventes at kommunen eller fylkeskommunen har.
Hjelpemiddelformidling
•
•
•
Ulike retningslinjer hos ulike fylker
Ulik kompetanse og forståelse av sykdommen
Institusjoner må selv dekke utgifter til hjelpemidler – ulik
økonomi
Eksempel på søknad
Pasienten har diagnosen Huntingtons sykdom. Denne sykdommen fører til
at pasienten får store ufrivillige bevegelser i hele kroppen, og særlig
vanskeligheter i forhold til balanse og gangfunksjon. Dette fører til stor
risiko for omfattende skade ved ufrivillige slag og fall. Pasienten har behov
for en Omega Huntington stol for å unngå fall og andre skader. Dette er en
spesialtilpasset stol som er utviklet for Huntingtonpasienter. Omega stolen
er unik i sin utforming og er svært godt polstret slik at pasienten ikke
skader seg. Den sikrer riktig sittestilling som er essensielt i forhold til
svelgproblematikk ved måltider. Stolens utforming hindrer velt ved store
bevegelser, og den tilhørende benstøtten gjør at pasienten ikke faller ut av
stolen.
Hjelpemiddelet ansees som nødvendig og hensiktsmessig for å bedre
pasientens funksjon i dagliglivet
Det er nødvendig med klarere felles lovverk og retningslinjer i
forbindelse med rettighetene og hjelpemidler til denne
pasientgruppen
Takk for oppmerksomheten 

similar documents