Document

Report
• 3800 opiskelijan, 200 asiantuntijan ja neljän yliopiston monitieteinen tiede- ja
taideyhteisö. 1600 tutkinto-opiskelijaa, 1400 täydennyskoulutettavaa, 700
avoimessa yliopistossa.
•
Tampereen teknillinen yliopisto, DI-koulutus
•
Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteellinen yksikkö (painopiste työelämässä ja
hyvinvoinnissa), YTK- ja YTM-koulutus
•
Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen koulutusohjelma (HuK
ja FM)
•
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
• Mahdollisuus valita opintoja oman yksikön lisäksi yliopistokeskuksen muista
yksiköistä ja avoimesta yliopistosta
• Toimitilat idyllisessä miljöössä vanhassa Porin Puuvillan kiinteistössä
kaupungin keskustassa
Paljon pää- ja sivuainevaihtoehtoja
Monipuolinen ja runsas kurssitarjonta
Yksilöllinen opintojen suunnittelu ja ohjaus
Erinomaiset mahdollisuudet suorittaa osa tutkinnosta ulkomaisissa yliopistoissa:
kymmeniä vaihtoyliopistoja
• Tiivis opiskelijayhteisö
• Hyvä yhteishenki ja rento ilmapiiri
• Ristiinopiskelu
•
•
•
•
•
•
•
•
Pori on opiskelijaystävällinen kaupunki
Edullinen asuminen ja lyhyet välimatkat
Kampus aivan ydinkeskustan tuntumassa
Paljon harrastusmahdollisuuksia ja tapahtumia
Pääaineet:
• johtaminen ja organisointi
• laskentatoimi ja rahoitus
• markkinointi
Sivuaineet:
• yrittäjyys
• taloustiede
• tietojärjestelmätiede
• yritysjuridiikka
• johtaminen ja organisointi
• laskentatoimi ja rahoitus
• markkinointi
KTK – kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (3 v.)
+
KTM – kauppatieteiden maisterin tutkinto (2 v.)
• Kauppatieteellisellä ja taloustieteellisellä koulutuksella monipuolisiin
työtehtäviin
• Tutkinnot arvostettuja ja kilpailukykyisiä
• Koulutus antaa valmiudet työskennellä missä päin maailmaa tahansa.
• Vastavalmistuneen palkkaus
• kauppatieteiden maisterin keskimääräinen bruttokuukausipalkka vuonna 2010 oli
3028€ ja mediaanipalkka 2900€/kk (lähde: Suomen Ekonomiliitto Sefe)
• valtiotieteiden maisterin (pääaineena taloustiede) vuosina 2007-2009 valmistuneiden
keskiarvo oli 3114€ ja mediaani 3110€ (lähde: Turun yliopiston rekrytointipalvelut)
myyntipäällikkö
sijoitusasiantuntija
ekonomisti
optiomeklari
viestintäpäällikkö
tutkija
copywriter
vientijohtaja
tietohallintopäällikkö
ostaja
kuljetuspäällikkö
ylitarkastaja
liikepaikkasuunnittelija
assistant controller
tilintarkastaja
asiakaspalvelupäällikkö
henkilöstöpäällikkö
mediasuunnittelija
kirjanpitäjä
head of foreign exchange
henkilöstökonsultti
yliaktuaari
tuotepäällikkö
markkinointipäällikkö
laskenta-assistentti
kustannustoimittaja
hallintojohtaja
sijoituspäällikkö
tiedottaja
toimitusjohtaja
mainonnan suunnittelija
riskienhallinta-asiantuntija
talouspäällikkö
avainasiakaspäällikkö
kiinteistötalousasiantuntija
palkkausasiantuntija
ulkoasiainsihteeri
tilastosuunnittelija
järjestelmäasiantuntija
rahoitusneuvottelija
matkailupäällikkö
yrityskonsultti
taloustutkija
projektikoordinaattori
yrittäjä
vakuutusmatemaatikko
toiminnanjohtaja
tutkimusjohtaja
•
•
•
•
•
Paljon pää- ja sivuainevaihtoehtoja ja kursseja
Pääaine valitaan vasta ensimmäisen opiskeluvuoden lopulla.
KTK- ja KTM-tutkintoihin kuuluu paljon kieliopintoja ja laajat yhteiset opinnot
Opiskeltavia kieliä: englanti, espanja, ranska, ruotsi, saksa, suomi
Porin yliopistokeskus tarjoaa mahdollisuuden monitieteiseen opiskeluun
ristiinopiskelun avulla
Vapaasti valittavat opinnot
(10%)
Yhteiset opinnot
eri oppiaineissa
(20%)
Kieli- ja viestintäopinnot
(10%)
KTK-KTM
-tutkinnot
Sivuaineopinnot
(20%)
Pääaineopinnot
(40%)
Porin kauppatieteiden ylioppilaat ry eli PorKY
• Kauppatieteilijöiden oma ainejärjestö
• Tapahtumia, vapaa-ajan toimintaa, kahvihetkiä…
• Tukee jäsentensä opiskelua ja työelämään valmistautumista
• Valvoo jäsentensä etua esimerkiksi korkeakoulun hallinnossa
Porissa ei ylioppilaskuntaa, vaan eri yksiköiden yhteinen ylioppilasyhdistys Pointer.
•
Yhdistää Porin yliopistokeskuksen tutkinto-opiskelijoita
•
Toimii edunvalvojana Porin kaupungissa ja Porin yliopistokeskuksessa
•
Tarjoaa useita opinto- ja vapaa-ajan palveluja, järjestää erilaisia tapahtumia.
KTK+KTM-tutkinnot
Hakeminen
• Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta
• Hakuohjeet: kauppatieteet.fi
• Turun kauppakorkeakoulussa kolme
hakukohdetta
• Hakuaika on 17.3.-9.4.2015
• Kauppatieteet Pori (45)
• Valintakoekirjoja koskevat tiedot
julkistetaan 28.10.2014
• Kauppatieteet Turku (yli 190 uutta
opiskelijaa)
• Kansainvälinen liiketoiminta, Turku (50)
• Pääsykoe ja kansainväliseen
liiketoimintaan pääsykokeen lisäksi
haastattelu
• Valintakoe on 3.6.2015
• Valtakunnallinen yhteishaku:
Opintopolku.fi
Valintakoe
L E M C B
• Väh. 10 pistettä.
• 4 h, monivalinta- ja oikein/väärinkysymyksiä.
• Valintakoekirjat: Johtaminen ja markkinointi
(13), Laskentatoimi ja rahoitus (13),
Kansantaloustiede (7) ja
Talousmatematiikka (7). Kirjat julkistettu /
julkistetaan tänään.
• Talousmatematiikan osuus perustuu lukion
opetussuunnitelman mukaiseen
talousmatematiikan oppimäärään.
Äidinkieli
9 8 6 3 1
Matematiikka, pitkä
oppimäärä
1
9 7 4 2
0
Matematiikka, muu
oppimäärä
7 6 4 3 1
Muu koe, pitkä oppimäärä
7 6 4 3 1
Muu koe, muu oppimäärä
5 4 3 2 1
• FB: Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö | Porin
yliopistokeskus - UCPori
• Instagram: http://instagram.com/ucpori
• YouTube: https://www.youtube.com/user/porinyliopistokeskus
Opintoneuvojalta/opintotoimistosta
• poriopintotoimisto(a)utu.fi
Internetistä:
• www.utu.fi/tse/pori
• www.kauppatieteet.fi
” Töiden ja opiskelun yhdistäminen
mahdollisti teoreettisten opintojen
peilaamisen heti käytäntöön ja
lisäsi opiskelumotivaatiotani.
Pienessä firmassa tehdään
monenlaisia töitä. Siksi
kauppatieteen monipuolisista
opinnoista on ollut paljon hyötyä.”
maahantuontialan yrittäjä, Nice-Trading Oy
Kauppatieteiden maisteri (KTM), johtaminen ja organisointi

similar documents