Toisilta oppiminen verkostossa * kokemuksia laadunhallinnasta

Report
Toisilta oppiminen verkostossa – kokemuksia
laadunhallinnasta kummitoiminnan avulla
Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen LARK 3 -hanke
Sari Mikkola
Koulutuskeskus Salpaus
Laatustrategian toimeenpanon tuki -päätösseminaari 10.12.2014
LARK3 – Laatua ammatillisen koulutuksen arkeen -hankkeen verkosto
• Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
• Haaga Instituutti-säätiö/Ravintolakoulu Perho
• Helmi Liiketalousopisto Oy
• Hyria koulutus Oy
• Invalidiliitto ry/Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus
• Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä/Porvoon ammattiopisto
• Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda (koordinoija)
• Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
• Markkinointi-instituutti
• MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos
• Oy Porvoo International College Ab
• Päijät-Hämeen koulutuskonserni/Koulutuskeskus Salpaus
• Suomen Liikemiesten Kauppaopisto-Helsinki Business College
• Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen/Yrkesinstitutet Prakticum
• Vantaan kaupunki/Vantaan ammattiopisto Varia
Laatustrategian toimeenpanon tuki -päätösseminaari 10.12.2014
LARK 3 -hankkeen tavoitteet ja toteutus
• Verkostohankkeen kumppaneiden (yht. 15 kpl) yhteisenä tavoitteena
o edistää toimivan laadunhallinnan ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän ja
kriteerien käyttöönottoa ja
o pilotoida järjestelmän kriteereitä ja itsearviointiprosessia
• Kuusi kumppania suoritti itsearvioinnin. Kullakin pilotoijalla oli kumppaniverkostosta
”kummilapsia” seuraamassa arviointiprosessia ja oppimassa.
• Pilotoijat : Porvoon ammattiopisto Amisto, Hyria koulutus, Keuda, Koulutuskeskus Salpaus ja
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto sekä ruotsinkielellä Yrkesinstitutet Prakticum
• Pilotointiin osallistui kattava määrä henkilöstöä, mikä edisti henkilöstön laadunhallintaosaamisen
kehittymistä. Myös opiskelijoita ja sidosryhmiä osallistui pilotointiin mahdollisuuksien mukaan.
Laatustrategian toimeenpanon tuki -päätösseminaari 10.12.2014
Kriteeristön ja arviointiprosessin pilotointi Salpauksessa –
Omnia ja Markkinointi-instituutti ”kummilapsina”
Arviointi toteutettiin neljänä eri tilaisuutena:
• Arviointialueet 1-3 ja 5-6 6.3. klo 8.15–15.00 (osallistujia 22)
• Arviointialue 4 Perustehtävien laadunhallinta 24.3. klo 8–12, arviointi suoritettiin viidessä ryhmässä
(yhteensä arviointiin osallistui 49 henkilöä)
o Ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävä koulutus (osallistujia 12)
o Näyttötutkintoina järjestettävä ammatillinen koulutus (pt, at, eat) sis.
työvoimapoliittinen koulutus (osallistujia 13)
o Muu koulutus (valmistavat ja valmentavat, muu ei-tutkintotavoitteinen koulutus)
(osallistujia 9)
o Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä (osallistujia 9)
o Muu toiminta, hanketoiminta (osallistujia 6)
• Arviointialueen 4 Opiskelijoille tarjottavien tukipalveluiden arviointi 26.3. klo 8.30 – 11.00 (osallistujia 5
henkilöä)
• Arviointialueen 4 Perustehtävien laadunhallinta yleinen osuus 26.3. klo 15.00 – 16.00 (4 henkilöä)
Laatustrategian toimeenpanon tuki -päätösseminaari 10.12.2014
Kokemuksia kummitoiminnasta
• Kummilasten rooli itsearvioinnin valmistelussa ja toteutuksessa
• kriteeristön tulkinta
• itsearviointisuunnitelman kommentointi
• Kummilapset toivat itsearviointiin ulkopuolista näkemystä
• palaute arvioinnin toteutuksesta
• palaute organisaation kehittämiskohteista
Laatustrategian toimeenpanon tuki -päätösseminaari 10.12.2014

similar documents