Ljanselva Miljøprosjekt

Report
Vår 2011
Ljanselva
Miljøprosjekt
Et samarbeid mellom
­Hallagerbakken skole
og Canon Norge
Morgenstund har gull i
munn!
Den 4. mai var hele
7. trinn på fugle­
vandring ved Ljans­
elva sammen med
to unge menn fra
Norsk Ornitologisk
­Forening, avd. Oslo
og ­Akershus.
Å stå opp tidlig er både slit­
somt og litt rart i forhold til
det vi er vant til. Vi måtte
opp i 4-5- tiden, og vi pleier
­vanligvis å stå opp klokka 7.
Det er 2-3 timers forskjell,
og det er også mye kaldere
så tidlig om dagen enn når
vi pleier å komme til skolen.
Vi måtte også ha på oss mer
klær enn vanlig, for det er
ikke godt å være både trøtt og
kald!
De fleste hater å stå opp
så tidlig, men det var veldig
godt for én gangs skyld å ta
en morgentur. Det var helt
fredelig og stille. Fuglesang
er ­nesten det eneste du hører
når du er i skogen på denne
tiden.
Det var veldig stille da vi
gikk fra skolen, men da vi kom
lengre inn i skogen, begynte vi
å høre fugler som kvitret.
Vi så fugler som fløy rundt
omkring, og hørte forskjellig
fuglesang.
Vi så mange pene fugler,
men noen av fuglene var gan­
ske kjedelige. Det var hunnene
som var kjedelige, og hannene
som var pene.
Det var fugler i trærne,
på bakken og et andepar i
­vannet.
På morgenturen lærte vi litt
om de vanligste fuglene:
- Kjøttmeisen er grå med
svart hode og gul stripe i
­strupen. Kjøttmeisen kan legge
opp til 15 egg. Kjøttmeisen er
den vanligste meisen i Norge.
- Blåmeisen har blå hale og
hette på hodet, på strupen er
den gul og på ryggen er den
grå. Blåmeisen kan legge opp
til 17 egg. Blåmeisen spiser
frø og lignende.
- Linerlen er en slank fugl,
den er grå på ryggen og hvit
i strupen. Den liker å være
der hvor det er folk og liv.
Den lever av brød, insekter og
småkryp.
- Bokfinken er en v
­ anlig
fugl som trives i parker,
­skoger og nær folk. Den er
rød med svarte vinger. Den er
grå på hodet og har et grått
”bånd” på seg. Når bokfinken
synger sier den ”kj,kj,kj,kj,
kjæresten min”.
- Svarttrosten er et flott
syn. Den er glinsende svart,
har et gult nebb og gule ringer
rundt øynene. Svarttrosten
­liker småkryp. Den liker å
være på bakken, men også i
trærne.
- Rødstrupen er lett å få øye
på, den hopper på bakken når
den leter etter mat. Den spiser
snegler og mark. Den har en
orangerød strupe og er grå
på ryggen. Rødstrupen er en
trekkfugl.
- Løvsangeren er en grå­
grønn fugl, den har en gul
­stripe over øyet og hvit
strupe.
Den er ikke lett å få øye på,
og det er ikke mange som vet
om den selv om den er ­Norges
vanligste fugl. Hvis du har
hørt sangen dens flere ganger
er det lett å kjenne den igjen.
Søppelplukking med Canon
hvis jeg var alene, for da blir
det veldig vanskelig å plukke
så mye.
Beate Hysvær
fra ­Canon:
Det er femte våren vi samarbeider om å
plukke søppel langs Ljanselva. Været var
flott, og det var en entusiastisk og livat
gjeng som vandret av gårde. Det var faktisk
­veldig lite søppel å finne denne gangen – kan
det tyde på at brukerne av tur­området har
skjønt at forsøpling er dumt?
Eirik, 3A:
Hvor viktig
er naturen i
nærmiljøet
for deg?
Veldig viktig,
fordi fiskene
i Ljanselva
skal fortset­
te å leve der.
Trær er veldig viktig også.
Tror du at det hjelper å plukke
søppel?
Ja, det hjelper!
Er det morsomt at vi er flere?
Det blir mer samarbeid og vi
blir fortere ferdig.
Hva tror du vi mennesker kan
gjøre for at vi skal få en fin
natur?
Man kan slutte å kaste søppel.
Laiba, 3B:
Hva synes du om å plukke
søppel?
Jeg synes det er det er mor­
somt, fordi man kan få gaver
av Rusken hvis man gjør det.
Hva synes du om folk som
kaster søppel i naturen?
Jeg ­synes
det er dumt,
fordi de
ødelegger
naturen
og det blir
stygt.
Hvordan har
søppelplukkingen vært i dag?
Det har vært morsomt, det har
vært gøy å gå rundt og plukke
søppel med vennene mine.
Leonardo 3C:
Hvor viktig
er naturen
for deg?
Veldig
viktig, fordi
trærne lager
­oksygen
som gjør at
vi kan leve.
Tror du at det hjelper å plukke
søppel?
Ja, for da blir ikke jorda
­forurenset.
Hadde du plukket søppel hvis
du var alene?
Nei, jeg hadde ikke gjort det
Hva betyr
naturen for
deg?
Den betyr
kjempemye,
og så er det
fint å gå
turer.
Hvordan
blir det hvis vi ikke plukker
søppel?
Da blir det veldig stygt og
rotete.
Hvordan synes du det er å
jobbe med barna i dag?
Det er gøy å se at de er
­engasjerte.
Hva tror du menneskene kan
gjøre for at vi får et bedre
miljø i Norge?
Ta vare på naturen best mulig
og bruke sunn fornuft.
Thea Tveter,
lærer på 3. trinn:
Hva betyr
naturen for
deg?
Natur betyr
veldig mye,
jeg liker å
gå på tur i
skogen og
være ved
sjøen om sommeren.
Hva tror du vil skje hvis vi
ikke plukker søppel?
Hvis vi ikke plukker søppel,
blir det ikke noe pent her ute.
Hva tror du menneskene kan
gjøre for at vi skal få et bedre
miljø?
Man kan forbruke mindre og
kildesortere mer. Så kan man
sykle og gå, isteden for å ta
bil.
Naturfagdag
For tredje år på rad ble det ­arrangert natur­
fagdag for 5.-7. trinn med studenter fra
­Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.
Det var to ulike stasjoner dette
året. Vi jobbet på tvers av
­trinnene. På den ene stasjonen
lærte vi om skjelettet, og på den
andre laget vi ”racerbiler” av CDplater og musefeller. Selvfølgelig
hadde vi bilrace til slutt!
Vi intervjuet to av de som var
med denne dagen:
Jesper Dahl Norgård, 6B
Liker du å ha
naturfagdag?
Ja, fordi det er
litt bedre enn
vanlig skole.
Hvilken av de
to stasjonene
likte du best?
Den med
muse­fellebilen. Jeg lærte
­hvordan man kan lage et kjøre­
tøy uten bensin og elektrisitet.
Hva har du lyst til å gjøre på
neste naturfagdag?
Noe med kjemi!
Trine Holmgren, lærer på
7. trinn
Hva synes du
om å ha en slik
temadag på
skolen?
Det synes jeg
er lærerikt
og gøy, både
for barn og
­voksne. Det morsomste var å
lage muse­fellebil.
Hvordan likte du samarbeidet på
tvers av trinnene?
Det er veldig gøy å bli kjent med
de fra 5. og 6. Jeg syns elevene
har samarbeidet bra.
Har du lært mye om bevegelse i
dag?
Jeg kunne en del om det fra før.
Redaksjonen: Iman Amellal, Hanad Abdullahi, Reda Chikh, Hayder
Altai, Nora Emini og Sarah Frostmo Faraj.
Rusken på
besøk på
Hallagerbakken
3. mai var det tid for den
(v)årlige Rusken-aksjonen.
Alle klasser får tildelt hver
sin ryddesone, samt plast­
hansker og poser til å samle
søppel i. Det vanker også
premier etter endt oppdrag,
og dette året fikk alle hver
sin gympose med Ruskenlogo.
5. trinn fikk besøk av
­Rusken-general Jan Hauger
og Rusken-maskoten, og
Nordstrands Blad dekket det
hele.

similar documents