PowerPoint

Report
Roosa nauha 2014
Tuuli Lahti
TNS-Gallup: Roosa nauha
tutkimus 2014
 Aineisto kerättiin TNS Gallup Oy:n vastaajapaneelissa
(Gallup Forum).
 Se edustaa maamme 15-74-vuotiaita naisia (pl.
Ahvenanmaan maakunnassa asuvat).
 Aineisto koostuu 1.003 haastattelusta. Aineisto kerättiin
tammi-helmikuussa 2014. Tilastollinen virhemarginaali on
noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.
MERKIN TUNTEMINEN: merkin aiemmin nähneet (%), n=1003
0
20
Kyllä
Ei
Ei osaa sanoa
40
60
80
100
96
1
3
ROOSA NAUHAAN LIITTYVÄT ASIAT, JOITA TEHNYT (%),
n=1003
0
10
20
30
40
Ostanut Roosa nauha -tuotteen
44
Ostanut rintanauhan
23
Kantanut rinnassani rintanauhaa
19
Pukeutunut pinkinvärisiin vaatteisiin Roosa
nauha -päivänä
Jakanut Roosa nauhaan liittyviä päivityksiä
sosiaalisessa mediassa
Osallistunut johonkin Roosa nauha tapahtumaan
14
9
9
Tehnyt lahjoituksen
9
Liittynyt kuukausilahjoittajaksi
Perustanut oman keräyksen verkossa
Järjestänyt oman keräystempauksen
Ei mitään edellisistä
Ei osaa sanoa
50
30
2
ROOSA NAUHAAN LIITTYVÄT ASIAT, JOITA TEHNYT:
ostanut Roosa nauha -tuotteen (%), n=1003
0
10
20
30
40
50
KAIKKI
44
15-24v
25-34v
35-44v
45-54v
55-64v
65+v
44
60
48
45
45
49
31
Pääkaupunkiseutu
Kaupunkimaiset kunnat
Taajaan asutut kunnat
Maaseutumaiset kunnat
40
Pääkaupunkiseutu
Uusimaa
Etelä-Suomi
Länsi-Suomi
Pohjois- ja Itä-Suomi
40
44
48
45
52
51
43
39
ROOSA NAUHAAN LIITTYVÄT ASIAT, JOITA TEHNYT:
ostanut Roosa nauha -tuotteen (%), n=1003
0
10
20
30
40
KAIKKI
Johtaja/ ylempi toimihenkilö
Alempi toimihenkilö
Työntekijä
Yrittäjä/ ammatinharjoittaja
Opiskelija
Eläkeläinen
Kotiäiti
Talouden tulot alle 20000 €
20000 - 35000 €
35001 - 50000 €
50001 - 85000 €
Yli 85000 €
Perheessä syöpää
Rintasyöpää
Ei ole
50
60
44
46
50
49
23
39
38
60
35
35
46
49
56
46
51
43
MIELUISIMMAT TAVAT OSALLISTUA ROOSA NAUHA KERÄYKSEEN (5 mieluisinta) 1/2 (%), n=1003
0
20
40
60
Ostaisi jonkin Roosa nauha –tuotteen/
joitakin Roosa nauha -tuotteita
65
Ostaisi rintanauhan
47
Osallistuisi arpajaisiin
30
Kantaisi rinnassaan rintanauhaa
27
Osallistuisi johonkin Roosa nauha tapahtumaan
25
Tekisi lahjoituksen
21
Pukeutuisi pinkinvärisiin vaatteisiin
20
Osallistuisi Roosa nauha -tempaukseen
omalla työpaikallaan
Jakaisi Roosa nauhaan liittyviä päivityksiä
sosiaalisessa mediassa
80
15
12
ROOSA NAUHAAN LIITTYVÄT TUOTTEET TAI PALVELUT,
JOITA OSTANUT (% ostaneista), n=441
0
5
10
15
20
25
30
Siivousvälineet
32
Korut, laukut ja asusteet
27
Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet
24
Ruuanlaitto- ja keittiövälineet
23
Elintarvikkeet
15
Naistenlehden teemanumero
15
Harrastusvälineet ja tarvikkeet
11
Terveydenhoidon välineet
7
Vaatteet
6
Sisustustuotteet
5
Liikuntatapahtumat
4
Naisten syöpävakuutus
Kirjallisuus
Kulttuuritapahtumat
3
2
1
Kodinkoneet
Muuta
Ei osaa sanoa
35
7
6
ROOSA NAUHA -TUOTTEITA PARHAITEN KUVAAV AT
OMINAISUUDET (%), n=1003
0
20
40
60
Pinkki väri
64
Terveyden / hyvinvoinnin edistäminen
53
Naisellisuus
34
Kotimaisuus
26
Laadukkuus
17
Käytännöllisyys
13
Eettisyys
13
Trendikkyys
5
Ekologisuus
3
Arjen luksus
2
Ei mikään edellisistä
Ei osaa sanoa
80
1
12
ROOSA NAUHA -TUOTTEITA KUVAAVAT
OMINAISUUDET/NE, JOIDEN PITÄSI KUVATA NIITÄ (%),
n=1003
0
20
40
60
80
64
Pinkki väri
34
53
Terveyden / hyvinvoinnin edistäminen
68
34
Naisellisuus
28
26
Kotimaisuus
40
17
Laadukkuus
36
Eettisyys
13
Käytännöllisyys
13
32
24
Kuvaa
Pitäisi kuvata
5
Trendikkyys
4
Ekologisuus
3
Arjen luksus
2
19
7
MINKÄ TUOTERYHMÄN TUOTTEITA TAI PALVELUITA
HALUAISI MUKAAN ROOSA NAUHA -KERÄYKSEEN 1/2
(% niistä, jotka ostaisivat tuotteita), n=649
0
10
20
30
40
50
Kosmetiikka- ja hygieniatuotteet
45
Terveydenhoidon välineet
41
Naistenlehden teemanumero
39
Liikuntatapahtumat
34
Hyvinvointipalvelut
32
Korut, laukut ja asusteet
28
Elintarvikkeet
27
Kulttuuritapahtumat
26
Liikuntavälineet
24
Ruoanlaitto- ja keittiövälineet
23
MINKÄ TUOTERYHMÄN TUOTTEITA TAI PALVELUITA
HALUAISI MUKAAN ROOSA NAUHA -KERÄYKSEEN 2/2
(% niistä, jotka ostaisivat tuotteita), n=649
0
10
20
30
Harrastusvälineet ja tarvikkeet
20
Siivousvälineet
20
Sisustustuotteet
17
Toimisto- ja paperitarvikkeet
16
Naisten syöpävakuutus
16
Vaatteet
15
Matkailutuotteet
14
Kirjallisuus
12
Kodinkoneet
Muuta
Ei osaa sanoa
3
1
12
40
50
ROOSA NAUHAAN LIITETTÄVÄT OMINAISUUDET 1/2 (%),
n=1003
Täysin samaa mieltä
Ei osaa sanoa
Täysin eri mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
0%
20 %
Viestii välittämisestä
40 %
60 %
32
On naisellinen
35
On arvostettu keräys
29
Herättää toivoa
On myönteisesti muista keräyksistä
erottuva
9
61
48
10
61
13
61
56
29
49
22
100 %
52
52
24
On luotettava keräys
80 %
49
11
7 3
15
61
14
12 2
On kiinnostava
16
49
13
18
3
Tuo myönteisiä asioita mieleen
15
50
14
17
5
On laadukas
On edelläkävijä
11
15
50
44
25
20
11 2
18
3
ROOSA NAUHAAN LIITETTÄVÄT OMINAISUUDET 2/2 (%),
n=1003
Täysin samaa mieltä
Ei osaa sanoa
Täysin eri mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
0%
Sopii myös miehille
40 %
18
On maanläheinen
9
Koskettaa minua vahvasti
8
On joka vuosi on erilainen (nauhan
design/kuosi vaihtuu vuosittain)*
7
Liian kaupallinen
20 %
4
60 %
39
12
40
15
35
11
17
Herättää pelkoa 1 10
13
On pinnallinen 3 7
15
On elitistinen 2 8
22
On aivan liian positiivinen 1 6
16
On vanhanaikainen 1 5
16
11
19
22
36
31
29
47
25
6
32
47
27
8
22
38
29
100 %
23
23
35
18
80 %
43
41
47
ROOSA NAUHAA KOSKEVIA MIELIPITEITÄ 1/3 (%),
Täysin samaa mieltä
Ei osaa sanoa
Täysin eri mieltä
n=1003
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Roosa nauhalla kerätään varoja tärkeisiin
asioihin.
51
43
510
Minulle on tärkeää, että Roosa nauha
keräyksellä edistetään syövän ehkäisyä ja
lisätään tietoisuutta syövästä.
64
29
520
Minulle on tärkeää, että Roosa nauha keräyksellä tuetaan syöpätutkimusta.
61
32
511
Minulle on tärkeää, että Roosa nauha keräyksellä tuetaan sairastuneita ja heidän
läheisiään.
61
31
5 31
Minulle on tärkeää, että Roosa nauha –
keräyksellä autetaan ihmisiä kotimaassa.
Minulle on tärkeää, että Roosa nauha keräyksellä tuetaan nimenomaan
rintasyövän vastaista työtä.
53
41
36
45
6 41
7 51
ROOSA NAUHAA KOSKEVIA MIELIPITEITÄ 2/3 (%),
Täysin samaa mieltä
Ei osaa sanoa
Täysin eri mieltä
n=1003
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Minulle on tärkeää, että Roosa nauha –
tuotteet edistävät terveyttä ja hyvinvointia.
29
53
10 7 1
Roosa nauha symbolisoi minulle tärkeitä
asioita.
32
50
10 6 2
Luotan täysin siihen, että Roosa nauha –
keräykseen annetut varat käytetään hyvällä
tavalla.
30
Minulle on tärkeää, että Roosa nauha –
tuote on eettisesti valmistettu.
24
46
49
Roosa nauhan takana olevan Syöpäsäätiön
toimintaan voi luottaa täysin.
18
53
Jos tarjolla on kaksi periaatteessa
samanlaista tuotetta, valitsen niistä
mieluummin Roosa nauha –tuotteen
tavallisen sijaan.
20
46
11 10 4
13 11 3
17
21
9 3
10 3
ROOSA NAUHAA KOSKEVIA MIELIPITEITÄ 3/3 (%),
Täysin samaa mieltä
Ei osaa sanoa
Täysin eri mieltä
n=1003
Jokseenkin samaa mieltä
Jokseenkin eri mieltä
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Roosa nauhaa kantamalla voin tuntea
kuuluvani tärkeään yhteisöön.
8
Voisin hyvin ohjata
syntymäpäivämuistamiseni Roosa nauha – 3
keräykseen.
33
21
22
Roosa nauha -lahjoitus voisi olla hyvä
3 16
häälahja.
23
19
28
26
27
31
31
Roosa nauha ei kosketa minua lainkaan. 2 7 10
31
49
Voisin hyvin ajatella perustavani oman
15 18
Roosa nauha –keräyksen verkossa.
24
52
Roosa nauha on loppujen lopuksi varsin
13 12
turha kampanja.
25
11
59
PITÄISIKÖ SYÖPÄSÄÄTIÖN NÄKYÄ PAREMMIN ROOSA
NAUHA -KERÄYKSEN VIESTINNÄSSÄ (%), n=1003
0
10
20
30
Kyllä
Ei
Ei osaa sanoa
40
50
60
58
16
25
KUMPI MIELLYTTÄÄ ENEMMÄN: LAHJOITUKSEN
TEKEMINEN ROOSA NAUHA -KERÄYKSEEN VAI
AUTTAMINEN OSTAMALLA ROOSA NAUHA -TUOTTEEN
(%), n=1003
0
20
Auttaminen ostamalla Roosa
nauha -tuotteen
40
60
80
70
Lahjoituksen tekeminen Roosa
nauha -keräykseen
15
Ei osaa sanoa
15
OLISIKO PAREMPI, ETTÄ ROOSA NAUHA ON JATKOSSA
ESILLÄ PÄÄOSIN LOKAKUUSSA VAI PITÄISIKÖ SEN NÄKYÄ
JULKISUUDESSA LÄPI KOKO VUODEN (%), n=1003
0
10
20
30
40
Parempi, että näkyisi julkisuudessa läpi
koko vuoden
49
Parempi, että esillä vain lokakuussa
Ei osaa sanoa
50
32
19
ROOSA NAUHA -KERÄYKSELLE ANNETTU
KOULUARVOSANA (%), n=1003
0
10
10
20
50
24
8
46
7
15
6
3
5
Ei osaa sanoa
40
3
9
4
30
1
8
Roosa nauha 2014
Tarkoitus
Terveyden edistäminen ja varojen kerääminen
syöpätutkimukseen ja neuvontaan tarjoamalla kuluttajille
mahdollisuus ostaa yrityskumppaneiden tuotteita tai rusetin,
sekä lahjoittaa ja liittyä kuukausilahjoittajaksi.
 Lahjoituskanavana 2014 myös Otto-lahjoitukset
Yrityksille mahdollisuus tulla kumppanuuden kautta liitetyksi
vahvaan ja arvostettuun brändiin.
TUOTTOTAVOITE
Bruttotavoite 1,2 miljoona euroa
TUOTTOTAVOITTEET
Yritysyhteistyö 500 000
Rusettimyynti 200 000
Lahjoitukset 400 000
Vuoden 2014 rusetin suunnittelija:
Minna Parikka
Yritysyhteistyön muodot 2014




Kumppanuus
Omakeräys henkilöstöporukoille netissä
Roosa nauha –rusettien ostaminen henkilökunnalle
Roosa nauha –päivä 10.10.2014, jolloin kaikki pukeutuvat
pinkkiin!
(samalla keräys + nauhojen lahjoittaminen osallistujille)
Tärkeät päivämäärät
 To 28.8. klo 9 yrityskumppanien tapaaminen
 Ti 16.9. klo 10 Roosa nauha -lehdistötilaisuus
 Pe 10.10. Roosa nauha -päivä
Ohjelmayhteistyö syksyn 24hKitchen
Sara la Fountain lähetyksissä Foxilla:
• Edistämme Roosan nauha-rusettimyyntiä tekemällä ohjelmayhteistyötä 24Kitchen Sara
la Fountain ohjelman –yhteydessä FOX –tv-kanavalla.
• Jaksoilla keskimäärin 170 000 katsojaa
• Yhteistyöhön kuuluu 7 uutta jaksoa sekä 10.10. nähtävä Roosa nauha -spesiaaliohjelma
”pinkkiä ruokaa”, lisäksi ohjelman yhteydessä näytetään nauhamyyntiä edistävää
mainostunnistetta.
• Kuvauskeittiöön on mahdollista saada näkyviin teemaan liittyviä Roosa nauha –tuotteita
– kuvaukset ovat jo 28.4. – 7.5., joten mikäli haluatte tarjota kuvauksiin mukaan Roosa
nauha tuotteitanne, voitte olla suoraan yhteydessä Aito Media Oy:n tuottaja Eveliina
Pitkäseen, 050 5724 367, [email protected]
Suuri kiitos!

similar documents