Lapinkylän Vesiosuuskunta

Report
Lapinkylän vesiosuuskunta
– Lappböle vattenandelslag
Vuosikokous 14.5.2013
14.5.2013
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
1
Kolmas toimintavuosi, 2012
Jäsenistö ja kerätyt maksut
–
–
–
Vuoden lopussa oli Lapvokin jäseniä 115 (118 liittymää), josta lisäystä vuoden aikana 21 jäsentä
Jäseniltä on laskutettu 3000€ ennakkomaksuja vuodelta 2012
Uusilta jäseniltä on lisäksi laskutettu varausmaksua 300€ (v. 2010) ja 400€ (v. 2011)
Tiedottaminen jäsenille
–
–
Lehdistön kautta ja kirjeet jäsenistölle ja alueen asukkaille
Ehdotus toiminta alueen laajuudesta, kartta esillä Lapinkylän kahvilassa marras-joulukuussa
Avustusanomukset
–
–
–
–
ELY – keskuksen hylkäävä päätös Pomovestille jätettyyn avustushakemukseen, - valitus ei ole
vielä käsitelty
Kirkkonummen kunta; Päätös 28.11.2011. Myönnetyt varat on pyydetty ja saatu kohdistettua
kokonaan vuodelle 2013
Uudenmaan ELY- keskus käsitteli Lapvokin 29.11.2011 päivätyn anomuksen uudelleen
lokakuussa 2012 ja päätti myöntää varoja 203000€ Lapvokin hankkeelle
Maaseutuvirasto (Uudenmaan ELY-keskus) = kevät 2012 – antoi kieltävän päätöksen.
Kirkkonummi on poistettu avustettavien kuntien listalta (=vesiosuuskunnat).
14.5.2013
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
2
Kolmas toimintavuosi, 2012 …
Kokoukset
–
–
Hallituksen kokoukset (7 kpl)
Neuvottelukokoukset
•
•
•
•
•
•
•
•
–
Kirkkonummen kunta
•
•
–
Rakennusurakan kilpailutus
Pumpputoimittajan kilpailutus
Pankkilainan kilpailutus
Puunkaatourakan kilpailutus
Fortum Espoo Distribution Oy
Länsi Uudenmaan ELY-keskus
Visma Aleatus Oy
YIT (tienalitus lupien katselmukset)
Neuvottelut Kirkkonummen vesilaitoksen kanssa
Kirkkonummen kunnan kanssa lainan vakuusneuvottelut
Toinen vuosikokous 10.5.2012
14.5.2013
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
3
Talven ja kevään 2013 tapahtumat
Puunkaatourakan toteutus
Rakennusurakan käynnistys 1/2013
–
–
–
–
Pelto-osuuksien valmistuminen huhtikuun 2013 loppuun mennessä
Vesiputken poraaminen Lapinkylän järven pohjaan 30.3.2013 mennessä
Maantien (1130) uusi alitusanomus ELY- keskukselle
Infotaulujen (3 kpl) pystytysluvat ja taulujen valmistus ja pystytys
Info paikallisissa lehdissä, postilaatikoihin ja Lapvokin kotisivuilla
Lapvokin toimiston avaaminen Evitskogintien 101 kellarikerroksessa (ti/to 10-11.00)
Kirkkonummen kunnan vesilaitoksen toimenpiteet liittyen Lapvok hankkeeseen:
–
–
Lapinkylän vedenottamon saneeraus ja uuden vedenpuhdistamon rakentaminen Lapinkylässä
Runkoputken rakennusurakka Veikkolasta käynnissä
Kobnetin kanssa sovittu valokaapeliverkon asentamisesta vesihuoltoverkon
kaivantoon
Jäsenmäärä 5.2013 on 124 jäsentä ja 143 liittymää
14.5.2013
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
4
Yhteystyö Fortum/Kobbnet / LAPVOK
Selvitysten jälkeen v. 2012 Fortum ilmoitti, että heillä ei ole investointivaroja
säävarman sähköverkon rakentamiseksi alueellamme.
Yhteistyö Kobbnetin kanssa on jatkunut ja johtanut siihen, että
vesihuoltoverkostun yhteydessä rakennetaan koko alueelle valokaapeliverkosto
Tavoite:
–
–
14.5.2013
Lapvokin kustannukset pienemmät .
Kylän asumisen laatu paranee.
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
5
Vesiosuuskunnan talouden tilanne
yhteenveto per 31.12.2012
Tase vastattavaa
Oma pääoma
-5052,86
Vieras pääoma
405769,77
Tase vastaavaa
400716,91
Pysyvät
14.5.2013
400716,91
90705,15
Vaihtuvat
310011,76
Kassa vuoden lopussa
276796,38
Tulos (tappio)
- 11513,60
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
6
Vuoden 2012 menojen erittely (=tulos)
14.5.2013
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
7
Vuoden 2013 budjetti
LAPPBÖLE VATTENANDELSLAG
ändra ej gröna kolla
fält
att överensstäm
med kolumn E
2013
2013
Summa
5,00
150,00
5,00
1 200,00
5,00
2 500,00
116,00
3 500,00
18 %
251 054,54
203 000,00
1,24
442 499,39
12,00
405 900,00
3
347 000,00
M äärä
Jäsenmaksut
Varausmaksu
Liittymismaksu 2012 II-osuus
Liittymismaksu 2013
Avustus Kirkkonummen kunta
Avustus ELY keskus
Alv-palautus
- Kiinteistölinjaveloitus (6600 m*50€/m)
Pankkilaina
Summa intäkter
Rakennussuunnitelman kust
Asiantuntijan palkkiot
Puunkaatourakan kust
Rakentamiskustannukset
- Maarakennusurakka
- Linjapumppaamot
- Kiinteistöpumppaamot (77 kpl)
- Kiinteistöpumppaamot ( 39 kpl)
- Kiinteistölinjat
Lainalyhennys
Lainakorko
Muut kustannukset
Hallinto
Summa kostnader
Ylijäämä/Alijäämä
Ofakturerat, nya medlemmar
12
12
2
12
1
6
6
12
2,00 %
12
12
UB 2012
12 400
52 080
41 820
1 072
34
168
85
556
-0,001667
250 000
12 500
2 286 246,86
33 825,00
115 666,67
-1 033
-4 340
-20 910
-89
-34
-28
-14
-46
6
12
406
251
203
442
405
347
2 074
-12
-52
-41
363 -1 072
280
-34
107
-168
236
-85
397
-556
-20 833
-1 042
-3
-250
-12
-2 289
85
300 000,00
19 250,00
Intäkter
Kostnader
Teoretiskt finansnetto
14.5.2013
352
280
640
415
760
750,00
6 000,00
12 500,00
406 000,00
tot
750,00
000,00
500,00
000,00
054,54
000,00
499,39
900,00
000,00
703,94
400,00
080,00
820,00
0,00
352,00
279,80
640,00
415,06
760,00
0,00
084,44
000,00
500,00
0,00
331,31
372,63
0,00
0,00
319 250,00
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
8
Kassavirta laskelma v. 2013
Teoretiskt kassanetto
2,500,000.00
2,074,703.94
2,000,000.00
1,500,000.00
Intäkter
1,069,005.00
1,000,000.00
Teoretiskt finansnetto
500,000.00
Euro
0.00
333,723.64
0.00
Summa
104,622.63
Kostnader
Jan
Feb
Mars
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
-500,000.00
-1,000,000.00
-857,051.11
-1,500,000.00
-2,000,000.00
-2,289,331.31
-2,500,000.00
-3,000,000.00
14.5.2013
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
9
LAPVOK keskitetyn vesihuoltoverkon
avustukset ja liittymisen kustannus
Kirkkonummen kunta
–
–
Investointiavustusta 18% hyväksytyistä kustannuksista enintään 310043€
Lainan takausta enintään 550 000€
Uudenmaan ELY-keskus
–
Investointiavustusta, 25% hyväksytyistä kustannuksista enintään 203000€
Liittymismaksu ja eräät muut maksut
–
–
–
–
–
–
Liittymismaksu 7200€ (10000€ 7/2013 alkaen)
Vesimittarin asennusmaksu 114,49€/mittari (mittarikoko 19m3/h)
Vesimittarin tarkistusmaksu 151,50€/tarkistuskerta (sis ALV24%)
Vesimittarin luentamaksu 30,48€ tai 45,59€ (sis ALV 24%) jos mittari sijaitsee kaivossa
Liittymän sulku- ja avausmaksu 124,91€/kerta (sis ALV 24%)
Kiinteistöjen tonttiliitosten rakentamisesta (kun toiminta alue on vahvistettu)
•
•
14.5.2013
Käyttövesi 673,30€ (sis ALV 24%) sisältäen tonttisulun
Jätevesi 641,20€ (sis ALV24%) sisältäen tonttisulun.
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
10
Alustava kassavirta & budjetti v. 2014
Teoretiskt kassanetto
150,000.00
100,000.00
104622,63
97,979.42
88,797.82
72,973.01
50,000.00
Intäkter
Teoretiskt finansnetto
48,989.71
Euro
Kostnader
0.00
-50,000.00
0.00
Summa
Jan
Feb
Mars
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
-54,012.10
-100,000.00
-129,629.04
-150,000.00
14.5.2013
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
11
Lapvokin vesihuoltoverkon rakentamisen
aikataulu
Kirkkonummen kunta
LAPINKYLÄN VESIOSUUSKUNTA
Lapinkylän vesiosuuskunnan
Vesihuoltoverkostojen rakentaminen
1.3.2013
AIKATAULU
2013
Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu
Linjaosuus 6-5
Linja 5-5.1-5.2
vesistönalitus
Linjaosuus 5-4-pl 2000
Linjaosuus 1-2
Linjaosuus 2-3-pl 2000
Linjaosuus 2b-2b.1
Linjaosuus 2-2.1-2.11
Linjaosuus 2.1-2.2-2.3
Linjaosuus 2.3-2.31-2.311
Linjaosuus 2.31-2.32
Linjaosuus 2.3-2.4
Kiinteistöpumppaamot
Linjapumppaamot
Vanha Kirkkokuja
Puusepäntie
Alisgårdintie
14.5.2013
12
12
12
12
12
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
Elokuu
12
Syyskuu
12
Lokakuu Marraskuu
12
12
12
LAPVOK verkon ja kiinteistölinjan liittymän
periaatekuva
Valokaapelin
sijoitus
14.5.2013
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
13
Luonnos vahvistettavaksi ”toimintaalueeksi”
14.5.2013
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
14
LAPVOK hankkeen historia ja aikataulu
•
•
•
2009 Vesiosuuskunnan perustamiskysely
2010 Vesiosuuskunnan perustaminen
2011
– II/2011 Päätös vesihuoltoverkon rakentamisesta
– II/2011 Rakennussuunnitelman esittely
– II/2011 Aiesopimuksen mukainen ilmoitus Kirkkonummelle
•
2011-2012
– Maankäyttösopimukset
– Jäsenmäärän lisääminen
– Urakkatarjouspyyntö ja urakoitsijan valinta
•
2012-2013 Vesihuoltoverkon rakentaminen
–
–
–
–
–
•
•
Sopimus Kaivinkonyhtymä Lindholm Oy:n kanssa
Sopimukset pumppaamoista Xylem Suomi Oy:n kanssa
Puunkaatourakan aloittaminen IX/2012
Rakennustyön aloittaminen I/2013
Rakennusurakan valmistuminen XI/2013
XII/2013 Vesihuoltoverkon osittainen käyttöönotto (itäinen haara)
III-V/2014 Vesihuoltoverkon loppuosan käyttöönotto
14.5.2013
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
15
KIITOS TARKKAAVAISUUDESTANNE
TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET
Lapinkylän vesiosuuskunta- Lappböle vattenandelslag
14.5.2013
Lapinkylän vesiosuuskunta vuosikokous
16

similar documents