Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu

Report
Raportointiportaali Vipunen
Jarmo Nieminen
Projektipäällikkö
CSC – Tieteen tietotekniikan keskus
Mikä Vipunen on?
Vipunen on raportointiportaali, joka tarjoaa
tilastotietoa Suomen koulutusjärjestelmän
suorituskyvystä. Jokainen voi hakea
haluamiaan tietoja.
Vipusesta saa tietoa kaikista
koulutussektoreista sekä työelämästä:
–
–
–
–
–
–
–
–
Koulutuksen yhteiset
Esi- ja perusopetus
Lukiokoulutus
Ammatillinen koulutus
Ammattikorkeakoulukoulutus
Yliopistokoulutus
Aikuiskoulutus ja –opiskelu
Väestö-, koulutus- ja ammattirakenne.
Vipunen - opetushallinnon tilastopalvelu
Vipunen löytyy netistä
sivulta www.vipunen.fi
Vipunen on opetushallinnon
tilastopalvelu, jonka
– sisällöstä vastaavat yhdessä
opetus- ja kulttuuriministeriö ja
Opetushallitus ja
– teknisestä toteutuksesta
vastaa CSC - Tieteen
tietotekniikan keskus Oy.
– Tilastot perustuvat
Tilastokeskuksen, opetus- ja
kulttuuriministeriön ja
Opetushallituksen keräämiin
tietoihin ja rekistereihin.
Click to add the text
or image
Mistä Vipusen tiedot tulevat?
Oppija
–
–
Ilmoittautumiset ja suoritukset
Tietojen luonti ja syöttö
Oppilaitos
–
–
Koulutus ja tutkinnot
Tietojen syöttö, tallennus ja lähetys
Tilastokeskus
–
–
Tietoluokittelut
Tietojen keräys, varmistus ja yhdistäminen
Tieteen tietotekniikan keskus
–
–
Tietovarasto ja portaali
Tietojen summaus
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus
–
Tietojen raportointi ja varmistus
Vipunen.fi
Mitkä ovat Vipusen erityispiirteet?
Luokittelutiedot on historioitu kattavasti
– Raportit käyttävät tiedon syntyhetken oppilaitoksia, kuntia,
koulutuskoodeja jne.
Tiedot korjataan ennen julkistusta, jos niissä on virheitä
– Tuntematon tieto ei ole virhe, se tarkoittaa puuttuvaa tietoa.
Oppilaitoksilta kerättyjen tietojen joukko muuttuu tarpeen
mukaan
– Muuttuvat tai puuttuvat tiedot pitää sovittaa vanhoihin
tietoihin.
Tietojen päivittymistahti on hidas
– Pääsääntöisesti raportin tietosisältö päivittyy kerran
vuodessa.
Onko Vipunen nyt valmis?
Vipusta käytetään jatkuvasti
– 2000 sivuavausta / päivä
1000-4000
– Suurimmat käyttökohteet ovat
ammattikorkea- ja
yliopistokoulutus
Vipusessa on
– 156 raporttia
Vipuseen on tulossa lisää sisältöä
– Usea uusi kohde on jo loppusuoralla
–
Vipusen tietovarantoa ja raportointia täydennetään pitkin kuluvaa vuotta. Seuraavassa vaiheessa tietoja saadaan mm.
koulutukseen sijoittumisesta, koulutuksen läpäisystä ja keskeyttämisestä, ulkomaalaisista opiskelijoista,
korkeakoulujen tutkimustoiminnasta sekä eri koulutussektoreiden 2000 –luvun aikasarjatiedot opiskelijoista ja tukinnoista.
Myöhemmässä vaiheessa Vipunen tulee sisältämään tietoja myös mm. koulutukseen hakeneista ja opiskelupaikan saaneista,
eri sektoreiden opettajista ja kustannuksista sekä väestö- ja ammattirakenteesta. Tilastopalvelu tullaan toteuttamaan
myöhemmässä vaiheessa ruotsinkielisenä ja myös kansainvälisen ISCED -koulutusluokituksen mukaisena englanninkielisenä
versiona.
Millä Vipunen on toteutettu?
Käytetyt työkalut
– Portaali on toteutettu Sharepoint
2010:lla
– Raportit on toteutettu Microsoftin BItyökaluilla
SQL Server 2008 R2 –tietokanta
SQL Server Analysis Services
SQL Server Report Builder
MS Office Excel
– Versioiden nosto on suunnitelmissa
Yhteenveto
Vipunen on käytössä
www.vipunen.fi tarjoaa
avointa tilastotietoa
Suomen koko
koulutusjärjestelmästä
Palautetta ja kysymyksiä
voi lähettää sähköpostilla
[email protected]
Kiitos

similar documents