TL Jory

Report
Palvelutuotantoyhtiön haasteet
ja mahdollisuudet
Hannu Ruuhijärvi 20.09.2012 Kalastajatorppa
Suurimmat ongelmat Tapani-myrskyssä urakoitsijoiden
mielestä, ET:n pikakysely verkostourakoitsijoille 2/2102:
• Resurssien riittämättömyys
• Vaikeat olosuhteet, myrsky, pimeys, sula maa, lyhyt valoisa aika
• Tarpeetonta pimeässä työskentelyä, rasittavaa, vaikeaa
• Tiedonsaanti, kokonaiskuva, huonot kartat
• Yhteys käyttökeskuksiin
• Käyttökeskusten ylikuormitus, tilaajalähtöinen työn organisointi
• Verkkoyhtiöitten töidenohjaajien kokemattomuus, kokonaistilanteen heikko hallinta,
paikallistuntemuksen puute
• Työnjohtopuutteet verkkoyhtiön ja urakoitsijan välillä
• Joidenkin sopimusten joustamattomuus
• Teiden raivaus
• Ateriointipalvelut
Kehitettävää, kommentteja Tapani-myrskyyn
ET:n pikakysely verkostourakoitsijoille 2/2012:
• Palveluntoimittajien perustoiminta kunnossa, resurssit nopeasti ja tehokkaasti käytössä,
työntekijät venyneet
• Töiden organisoinnissa tehtävää, työnjohtoa lisää, urakoitsijoille vastuuta enemmän
• Ulkoistaminen lisännyt viankorjauksen tehokkuutta
• Työt enemmän kerralla kuntoon asti, työturvallisuus tärkeä
• Ylityöt kannattavia verkkoyhtiöille ja asentajille, tappioksi palveluyhtiöille
• Suurhäiriöharjoituksia tarvitaan
• Toimihenkilöt yötyöhön suunnittelemaan seuraavan päivän työt
• Palveluyhtiöt voisivat auttaa asiakastiedon välittämisessä
• Yhteistyötä eri osapuolien kanssa lisättävä
• Reaaliaikainen verkkotieto
• Vikailmoitusten vastaanotto ja priorisointi
• Suurhäiriötilannesopimukset erikseen etukäteen
• Hätätyön soveltamiskäytännöt tarkistettava
Empowerissa koettuja haasteita:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Myrskyjen yhteydessä kaikki asiakkaat lisäresurssien tarpeessa yhtä aikaa
”kaikki” asiakkaat haluavat itseään priorisoitavan korjauksien yhteydessä
normaalit palvelutasot heikkenevät myös niillä alueilla, jossa ei myrskyjä, mutta josta
lainattiin henkilöitä myrskyalueille. Sanktiot? Vaikutus yhteistyöhön asiakkaan kanssa?
Korjaustyötä tehdään enemmän voimalla kuin järjellä (yhteiskunnan paine, riskit)
ilmajohto-osaajien keski-ikä korkea, fyysiset vaatimukset kovia, myös henkisesti raskasta
Uusien osaajien saanti vaikeata, koulutus hidasta ja kallista, vuokrahenkilöitä ja
alihankkijoita vähän
Kiinnostaako toimiala nuoria? ”Sankariasentajat” mediassa hyvin esillä viime talvena
Tapaturmataajuus kolminkertainen tammikuussa 2012 koko vuoden keskiarvoon nähden
Hätätöiden määrittely varsinkin tietoliikennetöissä
Joustot myrskyjen yhteydessä
• Suuri joustotarve ison kausivaihtelun päälle
• Varallaolosopimukset puitesopimuksissa eivät riitä
• Työehtosopimuksen sisällä, TESien välillä ja verkostossa
Palvelu-urakoitsijan mahdollisuuksia:
•
Multiutility eli eri toimialojen, toimintojen ja maantieteellisten alueiden välinen yhteistyö
• Tietoliikenneosaajien ja ulkomaalaisten käyttö sähkömiesten apuna -> sähköosaaja tekee
päätökset ja johtaa korjaustyötä
• Mobiilipalvelut ilman sähköä: yhteistyö paikallisesti sähköyhtiöiden, teleoperaattoreiden ja
palvelu-urakoitsijoiden kesken. Töiden ohjaus ja tuki lisääntyvästi älykkäillä päätelaitteilla
•
•
Verkonrakentamisen määräykset uusitaan, 70 % maakaapeloinnin tuloista kaivajille
Työajan keskimääräistäminen
•
•
•
•
Tavoitteena töiden optimaalinen vuosisuunnittelu ja lomautustarpeen minimointi
Vuorokautinen työaika max 12 tuntia, tasoittumisjakso enintään 52 viikkoa
Tasainen palkanmaksu työntekijöille
Johtava ajatus: Työtä tehdään silloin, kun töitä on ja lomaillaan/ pidetään vapaita silloin kuin töitä
ei ole
• Liiallisen ylityötarpeen välttäminen
•
Henkilöstö
• Hätätöiden käyttäminen onnistui hyvin. Yli 5000 tuntia 135 henkilön toimesta runsaan
kuukauden aikana, keskimäärin 40 h. Lisäksi ylitöitä. Merkittävä ansaintatekijä
•
Varautuminen suurhäiriöihin
• ohjeistamme ”kriisiajan” toimintamallin ja keskitämme sen johtamista. Mietittävä miten
sovitetaan asiakkaittain yhteen, valtakunnallisesti ja alueellisesti
•
Joukkoistuminen
• Palvelu-urakoitsijan uudet palvelut ja roolit
Esimerkki joukkoistamisesta
(Crowdsourcing))
Kuluttaja huomaa
ongelman omaan
palveluunsa liittyen
Kuluttaja
Palvelukeskus
”Pilvi”
Viestin lähettäjä
saa on-line tietoa
prosessin etenemisestä!
Urakoitsija X
Palvelee
asiakkaita
Muu asiakas
Copyright and confidential © 2012 Empower Oy
Asiakaspalvelu y

similar documents