Søppelsortering Å sortere søppel betyr å kaste glass, bokser, papir

Report
Søppelsortering
PP 10
Å sortere søppel betyr å kaste glass, bokser, papir og
melkekartonger på forskjellige steder.
Glass og hermetikkbokser kaster vi i spesielle kasser
som står flere steder i kommunen.
Papir og papp kaster vi i egne søppelkasser.
Flasker panter vi i butikken.
I noen kommuner kan du sortere plast i egne sekker.
Noen kommuner har også egne søppelkasser for matavfall.
Dette matavfallet kan bli til grisemat.
I butikken kan du
pante flasker.
Papir og papp
kaster vi i egne
søppelkasser.
Plast kan vi
sortere i egne
sekker.
Matavfall kan bli
til grisemat.
Noen lager kompost i hagen. Da kan du kaste matavfall i en
kasse, og etter hvert blir det til jord.
Når vi panter flasker, kommer en lastebil og henter flaskene
og kjører dem til en fabrikk. På fabrikken blir plastflaskene
delt opp i småbiter. Småbitene blir varmet opp så de nesten
smelter. En maskin lager nye flasker av plasten.
En lastebil henter glass og bokser og kjører alt til en fabrikk.
Glass blir knust, og bitene blir smeltet i en ovn og blir til nytt
glass. Bokser blir også smeltet i en ovn. En maskin lager nye
bokser.
Papir, papp og kartonger blir brukt til å lage nytt papir.
Alle ting som har batterier eller ledning, må du ikke kaste,
men levere i butikker som selger elektriske produkter.
Søppelsortering. Oppgaver.
Skriv riktig ord til hver forklaring.
(å forurense, å sortere søppel, å pante flasker, å lage kompost)
Å kaste glass, metall, papir og
melkekartonger på forskjellige steder
Å levere flasker i en automat i
butikken og få tilbake penger
Å kaste matavfall i en egen kasse
ute, og la det bli til jord
Å gjøre luft, vann og jord urent
Kan du finne et synonym? (farlige, sjø, søppel, skitten)
avfall =
hav =
urent =
giftige =
Kan du finne et antonym? (ned, kjøpe, mindre, skitten)
ren =
mer =
selge =
opp =
Skriv navn på grønnsaker.
Skriv navn på frukt.
Lag sammensatte ord og bruk ordene i setningene under.
søppel
kartongene
melke
kasser
mat
mat
grise
avfall
Vi kaster søppel i
Når vi har drukket opp melka, bretter vi
kan brukes til
Forstår du disse ordene? Snakk om hva ordene betyr.
søppel = avfall
hermetikkbokser
glass
bokser
metall
fabrikk
papir
å smelte
papp
å knuse
melkekartonger
å pante
plastflasker
kompost
Hvilket ord skal ut? Bruk ordene i teksten under.
smelte, flasker, knuse, lage
boks, flaske, glass, pante
henter, papir, papp, kartong
Å ………………………………. flasker betyr å levere tomme
brusflasker, ølflasker og ølbokser i en maskin i butikken og få
tilbake en lapp. Lappen leverer du i kassa og får penger
tilbake.
En bil kommer og ………………………………. flaskene og boksene
og kjører dem til en fabrikk.
Fabrikken kan lage nye ………………………………. og bokser av de
gamle flaskene og boksene.
Snakk sammen.
Hvorfor er det viktig å sortere søppel?
Hva kan du gjøre hjemme?
Hva kan du gjøre på skolen?

similar documents