Alkoholiteollisuuden ja järjestöjen vastakkainasettelu

Report
Alkoholiteollisuuden ja järjestöjen
vastakkainasettelu
alkoholimainonnassa
Toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi
Kansalaisjärjestöjen ja
alkoholiteollisuuden vastakkainasettelu
- Alkoholimainonta on ollut Suomessa sallittua vuodesta 1995.
- Esim. Ranskassa mielikuvamainonta ja Norjassa kaikki alkoholimainonta on
edelleen kielletty
- Lukuisat kansalaisjärjestöt ovat viime ja tällä hallituskaudella ajaneet alkoholin
mielikuvamainonnan kieltämistä myös Suomessa. Kieltämisellä on ollut myös
mm. viime- ja nykyisen eduskunnan enemmistön tuki.
- Monet päihdejärjestöt ovat esittäneet myös alkoholimainonnan kieltämistä
kokonaan.
- Alkoholiteollisuus on vastustanut mainonnan rajoituksia erittäin voimaperäisesti
ja ollut vahvasti vaikuttamassa niitä vastaan viime hallituskauden työryhmissä.
Keskustelussa alkoholiteollisuus on pyrkinyt hämmentämään mm. kiistämällä
mainonnan tutkitut vaikutukset.
Alkoholiteollisuuden viestejä
-
Alkoholimainonta ei vaikuta alkoholinkäyttöön
Alkoholiongelmat ovat pienen vähemmistön ongelmia
Itsesääntely riittää ylilyöntien karsimiseen
Mainonnan kielto ei ratkaise nuorten humalajuomista
Valistus on paras tapa suojata yhteiskuntaa alkoholinkäytön vaaroilta
Kansalaisjärjestöjen näkökulma
- Lasten ja nuorten alkoholinkäyttöä on vähennettävä. Tämän on mentävä
alkoholiteollisuuden markkinatavoitteiden edelle.
- Alkoholimainonnan vaikutuksista nuorten alkoholinkäyttöön on vahva
tutkimusnäyttö.
- Hinta ja saatavuus ovat avaintekijöitä alkoholinkulutuksessa.
Mielikuvamainonnan kielto tai täyskielto on konkreettinen täydentävä keino
vaikuttaa nuorten alkoholinkäyttöön.
- Nykyinen lainsäädäntö ei tosiasiassa pysty suojelemaan alaikäisiä
alkoholimainonnalta. Ns. ”kieltolista” kannustaa luovuuteen.
- Kansainväliset tutkimukset osoittavat, ettei itsesääntely riitä hillitsemään
alkoholimainontaa. Selkeä lainsäädäntö on parempi vaihtoehto myös yrityksille.
- Ranskan ja Norjan esimerkki tukee lainsäädännön kehittämistä Suomessakin.
Mielipiteitä alkoholin käytöstä maassamme (% )
Täysin samaa mieltä
0%
10 %
20 %
Jokseenkin samaa mieltä
30 %
Olen huolissani lasten ja nuorten
humalajuomisesta
50 %
Jokseenkin eri mieltä
60 %
70 %
59
Alkoholilla on liian suuri rooli
suomalaisessa elämänmenossa
36
16
11
Lähde: TNS Gallup Oy, 13.-24.2.2012, N=1004
26
32
Täysin eri mieltä
80 %
90 %
29
39
Suomalaisten alkoholinkäytöstä
puhutaan aivan liikaa
Suomessa aletaan vähitellen oppia
eurooppalaista ei-humalahakuista
juomista
40 %
Ei osaa sanoa
2
1
33
5
1
9
19
3
5
22
34
100 %
19
Suomessa aletaan vähitellen oppia eurooppalaista ei-humalahakuista juomista (% )
Täysin samaa mieltä
0%
10 %
11
Nainen
11
Mies
11
15-24
25-34
12
SDP
12
11
6
6
37
2
35
2
11
31
15
36
39
4
17
40
19
10
21
27
4
29
18
30
2
39
9
19
9
36
23
19
36
28
14
17
36
2
19
KOK
34
2
100 %
19
41
31
90 %
21
5
35
65-
80 %
34
6
13
70 %
Täysin eri mieltä
33
33
9
60 %
5
37
PS
50 %
Jokseenkin eri mieltä
5
31
6
KESK
40 %
26
50-64
VIHR
30 %
32
8
35-49
VAS
20 %
Ei osaa sanoa
18
32
37
19
18
Lähde: TNS Gallup Oy, 13.-24.2.2012, N=1004
Kaikki
Jokseenkin samaa mieltä
Mielipiteitä alkoholimainonnasta (%)
Täysin samaa mieltä
0%
10 %
20 %
On hyvä, että mainoksessa saa kertoa
alkoholijuomasta hinnan ja tuotetietoja,
mutta alkoholia ei pitäisi mainostaa
myönteisillä mielikuvilla
30 %
40 %
Ei osaa sanoa
50 %
45
Alkoholimainonta kannustaa ihmisiä
juomaan ja sen voisi yhtä hyvin kieltää
kokonaan
Alkoholimainonta on tärkeää säilyttää
nykyisellään, jotta kuluttajat osaavat
valita sopivat tuotteet
Jokseenkin samaa mieltä
Lähde: TNS Gallup Oy, 13.-24.2.2012, N=1004
60 %
70 %
31
32
16
Jokseenkin eri mieltä
19
28
2
3
Täysin eri mieltä
80 %
3
90 %
14
28
29
6
19
24
100 %
Kumpi seuraavista alkoholimainontaa koskevista ehdotuksista vastaa
paremmin omaa näkemystä? (% )
10
Riittää, että alkoholiteollisuus itse valvoo pelisääntöjen
noudattamista alalla, lakimuutosta ei tarvita
Lähde: TNS Gallup Oy, 13.-24.2.2012, N=1004
30
40
50
60
36
On mahdotonta vetää rajaa aikuisiin ja lapsiin
suunnattuun mainontaan, joten selkeintä olisi, että
alkoholia ei saisi mainostaa lainkaan
Ei osaa sanoa
20
60
4
70
Yhteenvetoa
• Suomalaiset kantavat huolta alkoholin ylikorostuneesta asemasta yhteiskunnassa
• Erityisen huolissaan ollaan lasten ja nuorten humalajuomisesta
• Näkemys juomatapojemme ”eurooppalaistumisesta” jakaa mielipiteitä, mutta
nuorten kokemus on, että juomisen tarkoituksena on humaltuminen
• Yleinen mielipide sallisi alkoholijuomista tuotetietojen esittämisen mutta kieltäisi
mielikuvamainonnan
• Jos vaihtoehtona on pelkkä itsesääntelyn kehittäminen, enemmistö olisi valmis
kieltämään alkoholimainonnan kokonaan.
• Mitä tosiasiassa menetetään, jos alkoholimainonnasta luovutaan?
Kiitos!
www.ehyt.fi
www.viinamainos.info

similar documents